1982 Richard Schneider-Kasha model classical
gLilli Modelh

@@@

@