CS beatmania IIDX 11 (IIDX RED) - RANKING

CGI Top
[ Light 7 ]

Lv Title TNotes AAA AA A
4 .59 360 640 560 480


Rank Player Pref DJ Lv Score (%) SS Rec Graph
  A v e r a g e
- - - F 0 (0.0%) - -


CS beatmania IIDX - PLAY RECORD Viewer ver11.0
- CGI : はみ@ZAP TO EXTRAORDINARITY-