CS beatmania IIDX 11 (IIDX RED) - RANKING

m CGI Top n
[ Light 7 ]

Lv Title TNotes AAA AA A
3 V 247 440 385 330


Rank Player Pref DJ Lv Score (%) SS Rec Graph
1 XEMN AAA 477 (96.5%) 50.0 P +37 / -17
@ A v e r a g e
- - - AAA 477 (96.5%) - - Average


CS beatmania IIDX - PLAY RECORD Viewer ver11.0
- CGI : ͂݁ZAP TO EXTRAORDINARITY-