CS beatmania IIDX 11 (IIDX RED) - RANKING

m CGI Top n
[ Light 7 ]

Lv Title TNotes AAA AA A
3 f 350 623 545 467


Rank Player Pref DJ Lv Score (%) SS Rec Graph
1 XEMN AAA 698 (99.7%) 50.0 P +75 / -2
@ A v e r a g e
- - - AAA 698 (99.7%) - - Average


CS beatmania IIDX - PLAY RECORD Viewer ver11.0
- CGI : ͂݁ZAP TO EXTRAORDINARITY-