huanying xinshang Ding Fengzhang de zhuye

現代語四声
音声北方方言系(北京語)の「ma音

必要な音声の左端の
をクリックして下さい。

    平:  媽
    陽平: 麻、蟇
    上声: 馬、瑪、碼、
    去声: 罵
    四声を連続して言う
 


                   


shici gaishuo現代語音韻と詩韻
shici gaishuo唐詩格律   
hui shou ye詩詞概説   
Riyu:zhici参考文献(詩詞格律)
Riyu:zhici参考文献(漢語音韻)
Hanyu:zhici中国語ご挨拶   
   


Riyu:jingci わたしの主張

guanhougan
メール
hui shouye
トップ


huanying xinshang Ding Fengzhang de zhuye