すのものの「いろいろ」(その565)


桜田です!>お母さんの 仕事のメモに お父さん ハルがメモ貼り 三人混乱

Sakurada desu!>okâsañ no sigoto no memo ni otôsañ Haru ga memo hari sañniñ koñrañ

きょうづけ毎日新聞に載った(はずの)もの。きょうのうちならネットの上でも読める。

kjô zuke 毎日 Siñbuñ ni noqta (hazu no) mono. kjô no uci nara neqto no ue de mo jomeru.

(1) 漫画描きのためのメモを貼る板。お母さんがメモを貼る。 (2) ハルが「明日ゾーキン」とメモを貼る。 (3) お父さんが朝イチですべき仕事のメモを貼る。 (4) 三人のメモが入れ替わった。

(1) mañga kaki no tame no memo o haru ita. okâsañ ga memo o haru. (2) Haru ga «mjônici zôkiñ» to memo o haru. (3) otôsañ ga asaici de subeki sigoto no memo o haru. (4) sañniñ no memo ga irekawaqta.

ハルとお父さんは自分のスペースにメモを貼ればよいのに。

Haru to otôsañ wa zibuñ no supêsu ni memo o hareba joi no ni.

自分の書いたメモかどうか確認せずに持って出るのはありえないと思う。

zibuñ no kaita memo ka dô ka kakuniñ sezu ni moqte deru no wa arienai to omou.

ハルのメモは、家を出る前に見ないと意味のないメモ。 それなのに、4 コマめでは、学校に行ってから読み上げている。 仮に自分のメモだったとしても、意味がない。 思い出した時点で親に話して雑巾をもらい、 ランドセルに入れてしまうべきだった。

Haru no memo wa, ie o deru mae ni minai to imi no nai memo. sore na no ni, 4 komame de wa, gaqkô ni iqte kara jomiagete iru. kari ni zibuñ no memo daqta to site mo, imi ga nai. omoidasita ziteñ de oja ni hanasite zôkiñ o morai, rañdoseru ni irete simau beki daqta.

封筒が入れ替わる話とか、あったな。 《桜田です!>ぶつかった はずみに封筒 入れ替わる 会議の資料と 漫画の企画》。

hûtô ga irekawaru hanasi to ka, aqta na. «Sakurada desu!>bucukaqta hazumi ni hûtô irekawaru kaigi no sirjô to mañga no kikaku».

2023-06-09 (5) 20:30:14 +0900


三角関数 sin(x), cos(x) は y″ = -y の解だから役に立つと思う

sañkaku kañsû sin(x), cos(x) wa y″ = -y no kai da kara jaku ni tacu to omou

よく、何の役に立つのかと言われるが。

joku, nañ no jaku ni tacu no ka to iwareru ga.

2023-06-09 (5) 17:40:24 +0900


筆を加えた項目 [hude o kuwaeta *ɦɔŋmɪuk*]

2023-06-08 (4) 22:58:03 +0900


靴の底に穴があいた

kucu no soko ni ana ga aita

たいした雨でもないのに水がしみてきた。帰ってから見たら。

taisita ame de mo nai no ni mizu ga simite kita. kaeqte kara mitara.

2023-06-08 (4) 21:03:16 +0900


桜田です!>ハルのシャツ 借りた小夏が 洗ったら 父の仲間が 勝手に着たよ

Sakurada desu!>Haru no sjacu karita Konacu ga araqtara cici no nakama ga kaqte ni kita jo

きょうづけ毎日新聞に載った(はずの)もの。きょうのうちならネットの上でも読める。

kjô zuke 毎日 Siñbuñ ni noqta (hazu no) mono. kjô no uci nara neqto no ue de mo jomeru.

(1) ずぶ濡れのハルと小夏。しかるお母さん。 (2) ハルのシャツを小夏に貸すお母さん。洗って返しますと小夏。 (3) 小夏、借りたシャツにアイロンをかけている。 (4) ずぶ濡れになった父親と同業者。 その同業者がそのシャツを着ているの見ている父親は事情を理解していないようだ。

(1) zubunure no Haru to Konacu. sikaru okâsañ. (2) Haru no sjacu o Konacu ni kasu okâsañ. araqte kaesimasu to Konacu. (3) Konacu, karita sjacu ni airoñ o kakete iru. (4) zubunure ni naqta cicioja to dôgjôsja. sono dôgjôsja ga sono sjacu o kite iru no o mite iru cicioja wa zizjô o rikai site inai jô da.

普通に考えれば、この小さめのシャツは小夏のもの。 この父親、娘のシャツであっても着せるんだろうか。

hucû ni kañgaereba, kono ciisame no sjacu wa Konacu no mono. kono cicioja, musume no sjacu de aqte mo kiseru ñ darô ka.

シャツはハルのを借りたとして、小夏は全身濡れたんじゃないの? 4 コマめの父親と同業者も。

sjacu wa Haru no o karita to site, Konacu wa zeñsiñ nureta ñ zja nai no? 4 komame no cicioja to dôgjôsja mo.

1 コマめでは小夏はいつもの「TKY」のシャツを着て濡れている。 3, 4 コマめでは同じ柄のシャツを着ているが、同じものなのだろうか。 そうなら、そちらを先に洗って乾かしたことになろう。

1 komame de wa Konacu wa icu mo no "TKY" no sjacu o kite nurete iru. 3, 4 komame de wa onazi gara no sjacu o kite iru ga, onazi mono na no darô ka. sô nara, socira o saki ni araqte kawakasita koto no narô.

1 コマめ。擬態語「ワシワシ」の「シ」の字体が変なのは前からのとおり。 一画めと二画めとが横に並んでいる。

1 komame. gitaigo「ワシワシ」no「シ」no zitai ga heñ na no wa mae kara no tôri. iqkakume to nikakume to ga joko ni narañde iru.

2023-06-08 (4) 20:05:48 +0900


採点の見直しをしていて、この束は見直し済みだったか、と不安になった

saiteñ no minaosi o site ite, kono taba wa minaosi zumi daqta ka, to huañ ni naqta

答案を複数の束に分けて採点していたので、そうなった。ちょっと調べてわかったが。

tôañ o hukusû no taba ni wakete saiteñ site ita no de, sô naqta. cjoqto sirabete wakaqta ga.

2023-06-08 (4) 20:03:40 +0900


「心憂」という名前があるんだな。「"心憂" 名前」で検索してみて

「心憂」to iu namae ga aru ñ da na. 「"心憂" 名前」de keñsaku site mite

心の憂い、みたいだけど。

kokoro no urei, mitai da kedo.

2023-06-08 (4) 19:50:54 +0900


桜田です!>食べ過ぎを反省してると思わせてもっといけたと悔いてるカレン

Sakurada desu!>tabesugi o hañsei site ru to omowasete moqto iketa to kuite ru Kareñ

きょうづけ毎日新聞に載った(はずの)もの。きょうのうちならネットの上でも読める。

kjô zuke 毎日 Siñbuñ ni noqta (hazu no) mono. kjô no uci nara neqto no ue de mo jomeru.

(1) 中華料理屋。山盛りの麺がカレンの前に出てくる。 (2) そんなに食べられないでしょ、とお母さん。ヘーキ、と言いつつ食べるカレン。 (3) 家で。おなかをさすってうなるカレン。食べすぎでしょ、とお母さん。 (4) 実はカレンはもう一杯食べられたかも、もったいなかった、と悔いていたのだった。

(1) cjûka rjôrija. jamamori no meñ ga Kareñ no mae ni dete kuru. (2) soñna ni taberarenai desjo, to okâsañ. hêki, to iicucu taberu Kareñ. (3) ie de. onaka o sasuqte unaru Kareñ. tabesugi desjo, to okâsañ. (4) zicu wa Kareñ wa mô iqpai taberareta ka mo, moqtainakaqta, to kuite ita no daqta.

結局はカレンの大食いネタ。

keqjoku wa Kareñ no ôgui neta.

お母さんは、麺が出てくるまで、カレンの注文した分量を理解していなかった?

okâsañ wa, meñ ga dete kuru made, Kareñ no cjûmoñ sita buñrjô o rikai site inakaqta?

ふだんはお母さんがカレンの食事を用意しているわけだが、 これだけ食べられると理解していない?

hudañ wa okâsañ ga Kareñ no sjokuzi o jôi site iru wake da ga, kore dake taberareru to rikai site inai?

もう一杯食べられたかも、もったいなかった、ということは、 完食したら無料、とかだった?

mô iqpai taberareta ka mo, moqtainakaqta, to iu koto wa, kañsjoku sitara murjô, to ka daqta?

2 コマめの「ズズッ」の「ッ」の字体が変なのは前からのとおり。

2 komame no「ズズッ」no「ッ」no zitai ga heñ na no wa mae kara no tôri.

2023-06-07 (3) 23:01:55 +0900


cls > file.txt に続いて type file.txt としても何も起こらない

"cls > file.txt" ni cuzuite "type file.txt" to site mo nani mo okoranai

file.txt は 1 バイト、0C のみ。

file.txt wa 1 baito, 0C nomi.

2023-06-07 (3) 22:49:13 +0900


ドイツの女性が縛りつけられていた三つの K とは、Kinder, Kirche, Küche

Doicu no zjosei ga sibaricukerarete ita miqcu no K to wa, Kinder, Kirche, Küche

「まいにちドイツ語 応用編」2 日放送分に出てきた。

「まいにちドイツ語 応用編」2 ka hôsôbuñ ni dete kita.

訳せば「子ども、教会、厨(くりや)」とやはり K だ。 (番組では Küche は台所と訳されたが。)

jakuseba "kodomo, kjôkai, kurija" to jahari K da. (bañgumi de wa *Küche* wa daidokoro to jakusareta ga.)

2023-06-07 (3) 22:03:06 +0900

おまけ

omake

日本語の中では、K は「ケー」と発音されていた。

niqpoñgo no naka de wa, K wa "kê" to hacuoñ sarete ita.

「教育相」を「〜そう」と読まれたような。

「教育相」o "...sô" to jomareta jô na.

2023-06-09 (5) 20:40:06 +0900


回文>「理解し怒り(りかいしいかり)」

kaibuñ>「理解し怒り(りかいしいかり)」

2023-06-07 (3) 21:55:30 +0900


回文>「法改正、寡婦は(はふかいせいかふは)」

kaibuñ>「法改正、寡婦は(はふかいせいかふは)」

字音かなづかい。

zioñ kanazukai.

2023-06-07 (3) 21:16:54 +0900


右手人差し指のおかしくした爪。もうすぐ切られて正常に戻る

migite hitosasijubi no okasiku sita cume. mô sugu kirarete seizjô ni modoru

右手の人差し指の爪が変だ。まん中がへこんでいる。写真を撮った》 からだから、ここまでのびるのにおよそ二か月。

«migite no hitosasijubi no cume ga heñ da. mañnaka ga hekoñde iru. sjasiñ o toqta» kara da kara, koko made nobiru no ni ojoso nikagecu.

2023-06-07 (3) 20:25:41 +0900


回文>「色紙を敷きし(しきしをしきし)」

kaibuñ>「色紙を敷きし(しきしをしきし)」

2023-06-07 (3) 20:11:48 +0900


回文>「敷居を遺棄し(しきいをいきし)」

kaibuñ>「敷居を遺棄し(しきいをいきし)」

2023-06-07 (3) 20:10:45 +0900


回文>「視界を生かし(しかいをいかし)」

kaibuñ>「視界を生かし(しかいをいかし)」

2023-06-07 (3) 20:04:50 +0900


「よそう/よそる」と同じパターンを見つけたと思ったのだが、思い出せない

«josou/josoru» to onazi patâñ o micuketa to omoqta no da ga, omoidasenai

「むせぶ」と「むせる」ではない。

"musebu" to "museru" de wa nai.

2023-06-07 (3) 19:46:41 +0900


桜田です!>お祖母さん野良ネコたちのシェルターを作るが先にタヌキが入居

Sakurada desu!>obâsañ noraneko taci no sjerutâ o cukuru ga saki ni tanuki ga njûkjo

きょうづけ毎日新聞に載った(はずの)もの。きょうのうちならネットの上でも読める。

kjô zuke 毎日 Siñbuñ ni noqta (hazu no) mono. kjô no uci nara neqto no ue de mo jomeru.

(1) 「今年も雨に備えてシェルター作ってやるかね」とお祖母さん。 (2) それを見る桜田家の飼いネコ正太郎、「これで今年もみんな濡れずに済むぞ」。 (3) パラパラと雨。「シェルターに急げ」と野良ネコたちに声をかける正太郎。 (4) お祖母さんの作った屋根の下にはタヌキ(?)がはいっていた。

(1) «koñneñ mo ame ni sonaete sjerutâ cukuqte jaru ka ne» to obâsañ. (2) sore o miru Sakurada-ke no kaineko Sjôtarô, «kore de koñneñ mo miñna nurezu ni sumu zo». (3) parapara to ame. «sjerutâ ni isoge» to noraneko taci ni koe o kakeru Sjôtarô. (4) obâsañ no cukuqta jane no sita ni wa tanuki (?) ga haiqte ita.

これのどこがおもしろい?

kore no doko ga omosiroi?

もしかして、前からこの漫画を読んでいて、 「『シェルター』と言っているが実はただの屋根のことだよ」と予想して、 それが当たってうれしがる読者がおもしろがる?

mosi ka site, mae kara kono mañga o joñde ite, «‹sjerutâ› to iqte iru ga zicu wa tada no jane da jo» to josô site, sore ga ataqte uresigaru dokusja ga omosirogaru?

タヌキと野良ネコが一つの屋根の下にはいっても、 べつに問題はないと思うが、 どうなんだろう。

tanuki to noraneko ga hitocu no jane no sita ni haiqte mo, becu no moñdai wa nai to omou ga, dô nañ darô.

野良ネコは、シェルターがないと雨のときには濡れるのかね? ひさしの下などに隠れると思っていたが。

noraneko wa, sjerutâ ga nai to ame no toki ni wa nureru no ka ne? hisasi no sita nado ni kakureru to omoqte ita ga.

お祖母さんの家は庭が広く、 迷い込んだ人が何カ月も出てこないことがあるほどだ。 野良ネコは迷わずシェルターに到達できる?

obâsañ no ie wa niwa ga horiku, majoikoñda hito ga nañkagecu mo dete konai koto ga aru hodo da. noraneko wa majowazu sjerutâ ni tôtacu dekiru?

暑さ、寒さ、雨、雪と、シェルターものはいろいろ書けるな。

acusa, samusa, ame, juki to, sjerutâ mono wa iroiro kakeru na.

ほんとうに野良ネコたちのことを思うなら、すべてのネコを集めて屋内で飼うべきだろう。

hoñtô ni noraneko taci no koto o omou nara, subete no neko o acumete okunai de kau beki darô.

正太郎は桜田家の飼いネコとしてのうのうと暮らしているわけだが、 そんな正太郎を、野良ネコたちはどう見ているのだろう?  今回の話では、正太郎はシェルターに急げと言った以外は功績はない。 正太郎がいようがいまいが、桜田家やお祖母さんの家にゆけばなんとかなる。

Sjôtarô wa Sakurada-ke no kaineko to site nônô to kurasite iru wake da ga, soñna Sjôtarô o, noraneko taci wa dô mite iru no darô? koñkai no hanasi de wa, Sjôtarô wa sjerutâ ni isoge to iqta igai wa kôseki wa nai. Sjôtarô ga ijô ga imai ga, Sakurada-ke ja obâsañ no ie ni jukeba nañ to ka naru.

そういえば、今回の雨も「ザー」ではなかった。

sô ieba, koñkai no ame mo "zâ" de wa nakaqta.

2023-06-06 (2) 21:04:24 +0900


初等数学によるフェルマーの最終定理の証明3

sjotô sûgaku ni joru Fermat no saisjû teiri no sjômei 3

https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/math/1685789547/

https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/math/1685789547/.

61 日高 2023/06/06(火) 08:58:39.12
n≧3のとき、X^n+Y^n=Z^nは自然数解を持たない。
X^n+Y^n=Z^nを、X^n=(Y+m)^n-Y^n…(1)とおく。X,mは整数とする。
X^n=(Y+1)^n-Y^n…(2)を検討する。
X=2のとき、2^n=r^n-s^n…(3)となる。r,sは無理数。
(3)の右辺を展開して、2^n=A-Bとおく。A,Bは無理数。
Bの尻尾を切り取って、Aにくっ付けると、Bは有理数、Aは無理数となる。
(3)の両辺を、有理数倍した式についても、同じ事が言える。
∴n≧3のとき、X^n+Y^n=Z^nは自然数解を持たない。

Bの尻尾を切り取って、Aにくっ付けるが意味不明。

B no siqpo o kiritoqte, A ni kuqcukeru ga imi humei.

84 日高 2023/06/06(火) 16:55:10.54
n≧3のとき、X^n+Y^n=Z^nは自然数解を持たない。
X^n+Y^n=Z^nを、X^n=(Y+m)^n-Y^n…(1)とおく。X,mは整数とする。
X^n=(Y+1)^n-Y^n…(2)を検討する。
X=2のとき、2^n=r^n-s^n…(3)となる。r,sは無理数。
(3)の右辺を展開して、2^n=A-Bとおく。A,Bは無理数。
(3)の両辺を、有理数倍して、同じ無理数pを加える。
(2^n)k=(Ak+p)-(Bk+p)…(4)kは有理数。
(1)は、(4)に含まれる。
∴n≧3のとき、X^n+Y^n=Z^nは自然数解を持たない。

「(1)は、(4)に含まれる」って、何?

「(1) wa, (4) ni hukumareru」qte, nani?

2023-06-06 (2) 19:59:02 +0900


毎日新聞>小学1年の頃まで神の存在を信じていました

毎日 Siñbuñ>sjôgaku 1 neñ no koro made Kami no soñzai o siñzite imasita

見出しの行は、きょうづけ、くらしナビ面、「輸血拒否を語る」の3回目の、 15歳の時に輸血拒否を経験した宗教2世、遥さん(仮名)の話からの引用。 ネットの上では https://mainichi.jp/articles/20230606/ddm/013/040/008000c。 いまは信じていないということか。

midasi no gjô wa, kjô zuke, kurasi-nabi-meñ, "jukecu kjohi o kataru" no 3 kaime no, 15 sai no toki ni jukecu kjohi o keikeñ sita sjûkjô 2-sei, Haruka sañ (kamei) no hanasi kara no iñjô. neqto no ue de wa https://mainichi.jp/articles/20230606/ddm/013/040/008000c. ima wa siñzite inai to iu koto ka.

しっかり掘り下げてほしいのだが、このあたりが毎日新聞の限界か。

siqkari horisagete hosii no da ga, kono atari ga 毎日 Siñbuñ no geñkai ka.

2023-06-06 (2) 17:38:39 +0900


ベートーベン「第九交響曲」第二楽章ティンパニのソロの箇所は F-Dur?

Beethoven「daiku kôkjôkjoku」daini gakusjô tiñpani no soro no kasjo wa F-Dur?

195 小節目から。

2023-06-05 (1) 22:05:02 +0900


回文>「困難何個(こんなんなんこ)」

kaibuñ>「困難何個(こんなんなんこ)」

2023-06-05 (1) 21:04:38 +0900


「三つ輪違い」の紋は Borromean rings と同じもの

「micuwa cigai」no moñ wa *Borromean rings* to onazi mono

2023-06-05 (1) 20:40:39 +0900


桜田です!>スリコギに ゴルフのクラブ ステッキを 傘と間違う お母さん哉

Sakurada desu!>surikogi ni goruhu no kurabu suteqki o kasa to macigau okâsañ ka na

きょうづけ毎日新聞に載った(はずの)もの。きょうのうちならネットの上でも読める。

kjô zuke 毎日 Siñbuñ ni noqta (hazu no) mono. kjô no uci nara neqto no ue de mo jomeru.

(1) 降りそうだから折りたたみ傘持っていきなさいとカレンにスリコギを渡そうとするお母さん。 (2) 傘忘れないでとお父さんにゴルフクラブを渡そうとするお母さん。 (3) 出かけなきゃとお母さん。 (4) 留守番よろしくとお祖母さんに声をかけ、 お祖母さんのステッキを傘代わりに出かけようとするお母さん。 ポツポツと雨が降り出している。濡れるよとお祖母さん。

(1) hurisô da kara oritatami gasa moqte ikinasai to Kareñ ni surikogi o watasô to suru okâsañ. (2) kasa wasurenaide to otôsañ ni goruhu kurabu o watasô to suru okâsañ. (3) dekakenakja to okâsañ. (4) rusubañ jorosiku to obâsañ ni koe o kake, obâsañ no soteqki o kasa gawari ni dekakejô to suru okâsañ. pocupocu to ame ga huridasite iru. nureru jo to obâsañ.

お母さんの頭の働きがおかしくなったとしか思えない。 新聞の漫画になっているとは思えない。

okâsañ no atama no hataraki ga okasiku naqta to sika omoenai. siñbuñ no mañga ni naqte iru to wa omoenai.

4 コマめは雨がポツポツ。この漫画にしては珍しい。 ザーだと明らかに濡れるからか。

4 komame wa ame ga pocupocu. kono mañga ni site wa mezurasii. zâ da to akiraka ni nureru kara ka.

2023-06-05 (1) 20:05:19 +0900


筆を加えた項目 [hude o kuwaeta *ɦɔŋmɪuk*]

2023-06-05 (1) 20:00:39 +0900


きのう。「いしかわ四高記念公園」のまわりに露店が出ていて歩きづらかった

kinô. "Isikawa Sikô Kineñ Kôeñ" no mawari ni roteñ ga dete ite arukizurakaqta

歩道に店を出しているため。

hodô ni mise o dasite iru tame.

2023-06-05 (1) 00:22:36 +0900


NHK ラジオの青森県知事選挙のニュース。すさまじい声で「万歳」が流れた

NHK razio no Aomori-keñ cizi señkjo no njûsu. susamazii koe de "bañzai" ga nagareta

いま。この金切り声は心臓によくない。

ima. kono kanakiri goe wa siñzô ni joku nai.

前にも書いたが、 「このあと『万歳』が流れます。音量にご注意ください」 などの警告がほしい。

mae ni mo kaita ga, «kono ato "bañzai" ga nagaremasu. oñrjô ni gocjûi kudasai» nado no keikoku ga hosii.

2023-06-04 (0) 21:02:05 +0900


桜田です!>お母さん 全てやりかけ 急な雨 洗濯物は まだ干さず無事

Sakurada desu!>okâsañ subete jarikake kjû na ame señtakumono wa mada hosazu buzi

きょうづけ毎日新聞に載った(はずの)もの。きょうのうちならネットの上でも読める。

kjô zuke 毎日 Siñbuñ ni noqta (hazu no) mono. kjô no uci nara neqto no ue de mo jomeru.

(1) 食器洗いかけで出かける時刻がきたお母さん。 (2) 本も読みかけ掃除もやりかけ。 (3) 担当の人との打ち合わせ中にザーザー降りに。 洗濯物干しっぱなし? と思って (4) 電話したらお祖母さんが出て「干しかけで放ってあるよ」。 まだ干していなかった。 ほっとするお母さん。

(1) sjoqki araikake de dekakeru zikoku ga kita okâsañ. (2) hoñ mo jomikake sôzi mo jarikake. (3) tañtô no hito to no uciawase-cjû ni zâzâ buri ni. señtakumono hosiqpanasi? to omoqte (4) deñwa sitara obâsañ ga dete «hosikake de hôqte aru jo». mada hosite inakaqta. hoq to suru okâsañ.

洗濯機に放り込んだだけでスイッチを入れていなかった、となったかもしれないわけで、 それよりはましか。

señtakuki ni hôrikoñda dake de suiqci o irete inakaqta, to naqta ka mo sirenai wake de, sore jori wa masi ka.

なんでもやりかけの悪い癖がよいほうに出た、ということで、 この漫画にしては、複雑なストーリーにしたのだろう。

nañ de mo jarikake no warui kuse ga joi hô ni deta, to iu koto de, kono mañga ni site wa, hukuzacu na sutôrii ni sita no darô.

しかし、この作者、雨を降らせると必ずといってよいほど「ザー」にする。

sikasi, kono sakusja, ame o huraseru to kanarazu to iqte joi hodo "zâ" ni suru.

2023-06-04 (0) 20:47:30 +0900


もしも kabusiki gaisja と書いて「株式外車」と誤解されるなら

mosi mo *kabusiki gaisja* to kaite「株式外車」to gokai sareru nara

耳でオトを聞いても誤解されるはず。それがないから(未完)

mimi de oto o kiite mo gokai sareru hazu. sore ga nai kara (mikañ)

2023-06-04 (0) 20:40:19 +0900


ローマ字書き「天声人語」>2023 年 01 月 15 日掲載分

rômazi-gaki "Teñsei Ziñgo">2023 neñ 01 gacu 15 nici keisaibuñ

ukeire gatai(受け入れがたい)。

jomi cuzuketa(読み続けた)。

2023-06-04 (0) 17:22:04 +0900


ローマ字書き「天声人語」>2023 年 01 月 14 日掲載分

rômazi-gaki "Teñsei Ziñgo">2023 neñ 01 gacu 14 ka keisaibuñ

ikimono zuki(生き物好き)。

zikañ gire(時間切れ)。

2023-06-04 (0) 16:51:23 +0900


「……かねない」「……える」を切るなら「ii kanenai」「ii eru」ともなる

「……かねない」「……える」o kiru nara「ii kanenai」「ii eru」to mo naru

一つ前の項目から。「……ながら」も同じ。

hitocu mae no kômoku kara. «... nagara» mo onazi.

2023-06-04 (0) 16:50:32 +0900


ローマ字書き「天声人語」>2023 年 01 月 13 日掲載分

rômazi-gaki "Teñsei Ziñgo">2023 neñ 01 gacu 13 nici keisaibuñ

tôci-ka(統治下)。 できればことばをかえたい。tôci no moto など。 あるいは米国の統治下に置かれていた全体を米国に統治されていたとするなど。 「米国」も省略しない言い方に置き換えたい。

tôci-ka(統治下)。 dekireba kotoba o kaetai. *tôci no moto" nado. arui wa Beikoku no tôci-ka ni okarete ita zeñtai o Beikoku ni tôci sarete ita to suru nado. "Beikoku" mo sjôrjaku sinai iikata ni okikaetai.

cunagarikanenai(つながりかねない)。

kirihanasarete(切り離されて)。

sisei-ka(施政下)。これもことばをかえたいが条文にこうあるらしい。

sisei-ka(施政下)。kore mo kotoba o kaetai ga zjôbuñ ni kô aru rasii.

mawarikudoi(回りくどい)。

nariuru(なりうる)。口語の「える」は下一段活用だから narieru のほうがよいように思う。

nariuru(なりうる)。kôgo no "eru" wa simo-icidañ kacujô da kara "narieru" no hô ga joi jô ni omou.

kawarijô(変わりよう)。

kirisute(切り捨て)。

2023-06-04 (0) 16:17:07 +0900


むかし作ったポーカーのプログラムで遊んでしまい、目と手が疲れた。愚かだ

mukasi cukuqta pôkâ no puroguramu de asoñde simai, me to te ga cukareta. oroka da

きのうの晩と、いまと。

kinô no bañ to, ima to.

作ったときは 16 ビット int だったので、 コインが増えすぎて枚数が負になるのがすぐだった。

cukuqta toki wa 16 biqto int daqta no de, koiñ ga huesugite maisû ga hu ni naru no ga sugu daqta.

2023-06-04 (0) 15:43:15 +0900


回文>「どーかな、今。マイナカード(どーかないままいなかーど)」

kaibuñ>「どーかな、今。マイナカード(どーかないままいなかーど)」

2023-06-03 (6) 21:45:36 +0900


回文>「潮目、だめ押し(しおめだめおし)」

kaibuñ>「潮目、だめ押し(しおめだめおし)」

2023-06-03 (6) 21:24:33 +0900


T コードの練習用コンピュータ、誰かが時刻設定するとその回は無効になった

T kôdo no reñsjû-jô koñpjûta, dare ka ga zikoku seqtei suru to sono kai wa mukô ni naqta

unix マシンで、いったん電源を切ると現在時刻が保持されなかったように思う。 私が練習を始めてから誰かが時刻設定をすると、 その回の所要時間がめちゃめちゃになったのであろう。 無効になった。

unix masiñ de, iqtañ deñgeñ o kiru to geñzai zikoku ga hozi sarenakaqta jô ni omou. watakusi ga reñsjû o hazimete kara dare ka ga zikoku seqtei o suru to, sono kai no sjojô zikañ ga mecjamecja ni naqta no de arô. mukô ni naqta.

2023-06-03 (6) 21:16:20 +0900


「井寒台」と書いて「いかんたい」と読む地名がある

「井寒台」to kaite "Ikañtai" to jomu cimei ga aru

2023-06-03 (6) 20:15:46 +0900


「戸」「荷」「野」がわかりづらければ、tó, ní, nó と例外つづりは?

「戸」「荷」「野」ga wakarizurakereba, tó, ní, nó to reigai cuzuri wa?

田丸卓郎はそういうときのためにすべての名詞を大文字で始めるとして混乱を招いた。 それとは違う。

Tamaru Takurô wa sô iu toki no tame ni subete no meisi o ômozi de hazimeru to site koñrañ o maneita. sore to wa cigau.

2023-06-03 (6) 19:45:15 +0900


桜田です!>カメちゃんは 風吹く前に 板打ちつけ 雨降る前に バケツを用意

Sakurada desu!>Kamecjañ wa kaze huku mae ni ita ucicuke ame huru mae ni bakecu o jôi

きょうづけ毎日新聞に載った(はずの)もの。きょうのうちならネットの上でも読める。

kjô zuke 毎日 Siñbuñ ni noqta (hazu no) mono. kjô no uci nara neqto no ue de mo jomeru.

(1) テレビジョン放送で台風発生のニュースを見るお祖母さんとカメちゃん。 (2) カメちゃんが玄関の戸に板を打ちつけようとするのを止めるお祖母さん。 まだフィリピン沖、と。 (3) テレビジョン放送を見て大雨になるかもというお祖母さん。驚くカメちゃん。 (4) 雨漏り対策にバケツを用意するカメちゃん。まだ漏ってないとお祖母さん。

(1) terebizjoñ hôsô de taihû haqsei no njûsu o miru obâsañ to Kamecjañ. (2) Kamecjañ ga geñkañ no to ni ita o ucicukejô to suru no o tomeru obâsañ. mada Firipiñ oki, to. (3) terebizjoñ hôsô o mite ôame ni naru ka mo to iu obâsañ. odoroku Kamecjañ. (4) amamori taisaku ni bakecu o jôi suru Kamecjañ. mada moqte nai to obâsañ.

早めに備えることは大切では。

hajame ni sonaeru koto wa taisecu de wa.

カメちゃんの動作が遅いという属性は完全に忘れられているな。 むかしのカメちゃんなら、雨があがってからバケツを持ってくる。

Kamecjañ no dôsa ga osoi to iu zokusei wa kañzeñ ni wasurerarete iru na. mukasi no Kamecjañ nara, ame ga agaqte kara bakecu o moqte kuru.

2 コマめ。カメちゃんは戸そのものに板を打ちつけているが、ふつう、そうする?

2 komame. Kamecjañ wa to sono mono ni ita o ucicukete iru ga, hucû, sô suru?

2023-06-03 (6) 17:30:21 +0900


「ひもづく」ってことばができたんだな

"himozuku" qte kotoba ga dekita ñ da na

リサイクルに出そうとした朝日新聞の第一面で使われていた。

risaikuru ni dasô to sita Asahi Siñbuñ no daiicimeñ de cukawarete ita.

ネットの上では https://www.asahi.com/articles/ASR1C63R6QDJULFA01R.html か。

neqto no ue de wa https://www.asahi.com/articles/ASR1C63R6QDJULFA01R.html ka.

2023-06-03 (6) 17:13:32 +0900


ローマ字書き「天声人語」>2023 年 01 月 12 日掲載分

rômazi-gaki "Teñsei Ziñgo">2023 neñ 01 gacu 12 nici keisaibuñ

sidasi beñtôja(仕出し弁当屋)。

nukedasu(抜け出す)。

2023-06-03 (6) 16:51:56 +0900


ローマ字書き「天声人語」>2023 年 01 月 11 日掲載分

rômazi-gaki "Teñsei Ziñgo">2023 neñ 01 gacu 11 nici keisaibuñ

tatañq to(タタンッと)。

ocicuita(落ち着いた)。

2023-06-03 (6) 16:36:47 +0900


ローマ字書き「天声人語」>2023 年 01 月 10 日掲載分

rômazi-gaki "Teñsei Ziñgo">2023 neñ 01 gacu 10 ka keisaibuñ

cuketaseba(つけ足せば)。

2023-06-03 (6) 16:18:42 +0900


ダイバーズウオッチ、十数秒進んでいたので合わせ直した

daibâzu uoqci, zjûsûbjô susuñde ita no de awasenaosita

2023-06-03 (6) 16:12:25 +0900


一週間分のレシートの整理。現金は一円まで合った

iqsjûkañ buñ no resiito no seiri. geñkiñ wa icieñ made aqta

2023-06-03 (6) 15:59:53 +0900


回文>「Abe, Ri-si misireba(阿部、李氏見知れば)」

阿部、李は氏(名字)。

阿部, 李 wa si (mjôzi)。

2023-06-03 (6) 15:21:55 +0900


回文>「Abe, risu musireba(阿部、リスむしれば)」

阿部は氏(名字)。リスをむしってどうするのかは不明。

阿部 wa si (mjôzi)。risu o musiqte dô suru no ka wa humei.

2023-06-03 (6) 15:12:11 +0900


回文>「Abekawa kawakeba(安倍川乾けば)」

2023-06-03 (6) 14:13:26 +0900


回文>「Abekura arukeba(阿部倉歩けば)」

阿部倉は氏(名字)、または地名。

阿部倉 wa si (mjôzi), mata wa cimei.

2023-06-03 (6) 14:08:50 +0900


回文>「Abe, remon o nomereba(阿部、レモンを飲めれば)」

阿部は氏(名字)。

阿部 wa si (mjôzi)。

2023-06-03 (6) 13:52:17 +0900


回文>「Abe Risa, hasireba?(阿部理沙、走れば?)

阿部理沙は人名。

阿部理沙 wa ziñmei.

2023-06-03 (6) 00:01:27 +0900


回文>「Abe, reba, tabereba?(阿部、レバ、食べれば?)」

阿部は氏(名字)。

阿部 wa si (mjôzi).

2023-06-02 (5) 23:56:43 +0900


回文>「Abe, soko, nokoseba?(阿部、そこ、残せば?)」

阿部は氏(名字)。

阿部 wa si (mjôzi).

2023-06-02 (5) 23:40:01 +0900


「六月二日」ではなく「六月(の)第二日」のように言ってはどうか

"rokugacu hucuka" de wa naku "rokugacu (no) daini nici" no jô ni iqte wa dô ka

呼び方が規則的になる。「二日」のような言い方は雅語として残せばよい。

jobikata ga kisokuteki ni naru. "hucuka" no jô na iikata wa gago to site nokoseba joi.

2023-06-02 (5) 23:32:18 +0900


新共同訳 民数記 7>「第一日」から「第十二日」まで、がでてくる

siñkjôdôjaku miñsûki 7>「第一日」kara「第十二日」made, ga dete kuru

漢数字にはふりがながない。音読みするのだろうか。 「だいしにち」はいまではやや奇異か。

kañsûzi ni wa hurigana ga nai. oñjomi suru no darô ka. "daisi nici" wa ima de wa jaja kii ka.

2023-06-02 (5) 23:17:09 +0900


意味なし回文>「生きづらさ、木更津、奇異(いきづらさきさらづきい)」

iminasi kaibuñ>「生きづらさ、木更津、奇異(いきづらさきさらづきい)」

2023-06-02 (5) 22:55:07 +0900


回文>「異端か、いかんたい(いたんかいかんたい)」

kaibuñ>「異端か、いかんたい(いたんかいかんたい)」

「いかんたい」は方言。

「いかんたい」wa hôgeñ.

2023-06-02 (5) 22:13:14 +0900


回文>「狂はないなハルク(くるはないなはるく)」

kaibuñ>「狂はないなハルク(くるはないなはるく)」

歴史的かなづかい。

rekisiteki kanazukai.

2023-06-02 (5) 22:01:14 +0900


金沢百万石まつりは神道の宗教行事だった

金沢百万石まつり wa siñtô no sjûkjô gjôzi daqta

北國新聞社のサイトに「百万石まつり開幕 厳かに祈願祭」の見出しのもと 尾山神社では祈願祭が厳かに営まれ、 実行委員会の役員ら32人が4年ぶりの通常開催となったまつりの成功を祈った とある。

2023-06-02 (5) 21:21:20 +0900


回文>「uramu Maru(怨む丸)」

kaibuñ>「uramu Maru(怨む丸)」

丸は氏(名字)。

丸 wa si (mjôi).

2023-06-02 (5) 21:20:59 +0900


朝日新聞>「上目指す」は「うわめ さす」でなく「うえ めざす」のようだ

Asahi Siñbuñ>「上目指す」wa «uwame sasu» de wa naku «ue mezasu» no jô da

きょうづけ大阪本社版トップ記事 「藤井七冠 最年少名人」の見出しより。

kjô zuke Ôsaka Hoñsja bañ toqpu kizi 「藤井七冠 最年少名人」no midasi jori.

2023-06-02 (5) 20:54:33 +0900


順序対から第一成分、第二成分を取り出すには

zjuñzjo cui kara daiici seibuñ, daini seibuñ o toridasu ni wa

⟨a, b⟩ = {{a},{a,b}} とここでは決める。 a = b ならばこれは {{a}} に等しい。

⟨a, b⟩ = {{a},{a,b}} to koko de wa kimeru. a = b naraba kore wa {{a}} ni hitosii.

第一成分を取り出すには、 ⟨a, b⟩ から singleton {a} を取り出し、 中カッコをはがせばよい。

daiici seibuñ o toridasu ni wa, ⟨a, b⟩ kara *singleton* {a} o toridasi, cjû kaqko o hagaseba joi.

第二成分を取り出すには、 ⟨a, b⟩ が singleton {a} だけからなるならその中カッコをはがす。 そうでないなら、singleton でないもの {a,b} から singleton の中カッコをはがしたもの a でないものをとればよい。

daini seibuñ o toridasu ni wa, ⟨a, b⟩ ga *singleton* {a} dake kara naru nara sono cjû kaqko o hagasu. sô de nai nara, *singleton* de nai mono {a,b} kara *singleton* no cjû kaqko o hagasita mono a de nai mono o toreba joi.

ああ、すっきりした。

â, suqkiri sita.

あ、これは順序対が順序対たること (⟨a,b⟩ = ⟨c,d⟩ ⇒ a = c かつ b = d) から明らかだった。

a, kore wa zjuñzjo cui ga zjuñzjo cui taru koto (⟨a,b⟩ = ⟨c,d⟩ ⇒ a = c kacu b = d) kara akiraka daqta.

2023-06-02 (5) 20:20:03 +0900

順序対は順序対の“顔”をしているとは限らない。それと混同していた

zjuñzjocui wa zjuñzjocui no "kao" o site iru to wa kagiranai. sore to koñdô site ita

⟨a,b⟩ = {{a},{a,b}} だから ⟨0,0⟩ = {{0}} = {1} であり、 これは順序対らしくない。

⟨a,b⟩ = {{a},{a,b}} da kara ⟨0,0⟩ = {{0}} = {1} de ari, kore wa zjuñzjocui rasiku nai.

2023-06-04 (0) 23:08:16 +0900


桜田です!>ヘソ天の ネコに釣られて 子も母も いっしょに眠る 桜田家かな

Sakurada desu!>hesoteñ no neko ni curarete ko mo haha mo iqsjo ni nemuru Sakurada-ke ka na

きょうづけ毎日新聞に載った(はずの)もの。きょうのうちならネットの上でも読める。

kjô zuke 毎日 Siñbuñ ni noqta (hazu no) mono. kjô no uci nara neqto no ue de mo jomeru.

(1) 飼いネコの正太郎がヘソ天で、すなわちあおむけに寝ている。 (2) カレンとハルがそれを面白がる。 (3) しかし正太郎をはさんで眠ってしまう。それを見て笑うお母さん。 (4) そのお母さんもまた眠ってしまった。 それを見てお父さん、「人間も猫も大差ない」。

(1) kaineko no Sjôtarô ga hesoteñ de, sunawaci aomuke ni nete iru. (2) Kareñ to Haru ga sore o omosirogaru. (3) sikasi Sjôtarô o hasañde nemuqte simau. sore o mite warau okâsañ. (4) sono okâsañ mo mata nemuqte simaqta. sore o mite otôsañ, «niñgeñ mo neko mo taisa nai».

途中でオチが読めた。 笑っているが同じことをしてしまうオチ。

tocjû de oci ga jometa. waraqte iru ga onazi koto o site simau oci.

ネコのヘソ天は例外的だが人間はあおむけに寝るのが普通。

neko no hesoteñ wa reigaiteki da ga niñgeñ wa aomuke ni neru no ga hucû.

この姿勢、なにも掛けないと、人間は腹が冷えるぞ。

kono sisei, nani mo kakenai to, niñgeñ wa hara ga hieru zo.

正太郎には放尿癖がある。注意。 《桜田です!>要約>ネコの正太郎,ホットカーペットのまん中で放尿》 参照。

Sjôtarô ni wa hônjô-heki ga aru. cjûi. «桜田です!>要約>ネコの正太郎,ホットカーペットのまん中で放尿» sañsjô.

2023-06-02 (5) 20:08:01 +0900


上岡龍太郎と片岡鶴太郎とを混同しそうになった

上岡龍太郎 to 片岡鶴太郎 to o koñdô sisô ni naqta

2023-06-02 (5) 19:51:52 +0900


金沢二大迷惑の一つ、金沢百万石まつりがやってくる

あす、あさってと、バスの経路・ダイヤが変更になる。

(もう一つの迷惑は十月末の金沢マラソンである。 この日はバスが完全に止まる。)

2023-06-01 (4) 23:23:47 +0900


左目は強い近視なので辞書の小さい文字もめがねをはずすと見えたのだが

hidarime wa cujoi kiñsi na no de zisjo no ciisai mozi mo megane o hazusu to mieta no da ga

ちょっとつらくなってきた。字音かなづかいの「エ」と「ヱ」が特に。

cjoqto curaku naqte kita. zioñ kanazukai no「エ」to「ヱ」ga toku ni.

2023-06-01 (4) 23:15:59 +0900


回文>「憂ふ給料(うれふきふれう)」

kaibuñ>「憂ふ給料(うれふきふれう)」

字音かなづかい。文語なら「憂ふる」になるところだと思う。

zioñ kanazukai. buñgo nara「憂ふる」ni naru tokoro da to omou.

2023-06-01 (4) 23:08:38 +0900


回文>「忙殺相場(ばうさつさうば)」

kaibuñ>「忙殺相場(ばうさつさうば)」

字音かなづかい。

zioñ kanazukai.

2023-06-01 (4) 22:58:49 +0900


回文>「竹ひご引けた(たけひごひけた)」

kaibuñ>「竹ひご引けた(たけひごひけた)」

2023-06-01 (4) 22:46:49 +0900


NHK ラジオ>「七冠」を「ななかん」と読んでいる。「しちかん」ではない?

NHK razio>「七冠」o "nanakañ" to joñde iru. "sicikañ" de wa nai?

2023-06-01 (4) 22:43:06 +0900


回文>「経済的規定、在家(けいざいてききていざいけ)」

kaibuñ>「経済的規定、在家(けいざいてききていざいけ)」

2023-06-01 (4) 22:41:22 +0900


回文>「炊けたら炊けた(たけたらたけた)」

kaibuñ>「炊けたら炊けた(たけたらたけた)」

トートロジー。

*tautology*.

2023-06-01 (4) 22:26:22 +0900


回文>「竹沢避けた(たけさわさけた)」

kaibuñ>「竹沢避けた(たけさわさけた)」

竹沢は氏(名字)。

竹沢 wa si (mjôzi).

2023-06-01 (4) 22:24:12 +0900


回文>「『竹河』欠けた(たけかわかけた)」

kaibuñ>「『竹河』欠けた(たけかわかけた)」

何かのはずみで「竹河」の巻が欠けた、と。

nani ka no hazumi de "takekawa" no maki ga kaketa, to.

2023-06-01 (4) 21:49:11 +0900


spirit of self-denial は「克己心」で合ってる? 自己否定では?

*spirit of self-denial* wa "koqkisiñ" de aqte ru? ziko hitei de wa?

きのう、サイゼリヤで目の前の席に座っていた、 小学校中学年ぐらいの男の子が着ていた T シャツの背中に書かれていたのが spirit of self-denial と「克己心」。

kinô, Saizeriya de me no mae no seki ni suwaqte ita, sjôgaqkô cjûgakuneñ gurai no otoko no ko ga kite ita T sjacu no senaka ni kakarete ita no ga *spirit of self-denial* to "koqkisiñ".

おや? と思ったのだが、denial に「克己」の意味があるようだ。

oja? to omoqta no da ga, *denial* ni "koqki" no imi ga aru jô da.

2023-06-01 (4) 21:39:00 +0900


エステル記>ハマンの陰謀は申命記 28 の“神の呪い”ではない?

Esuteru-ki>Hamañ no iñbô wa siñmei-ki 28 no "Kami no noroi" de wa nai?

2023-06-01 (4) 21:28:38 +0900


高等学校時代、lim を「リーメス」と読む高齢の数学教師がいたっけ

kôtô gaqkô zidai, "lim" o "riimesu" to jomu kôrei no sûgaku kjôsi ga ita qke

limes, 長母音を表記すれば līmes である。 いま羅和事典で母音の長短を確認した。

*limes*, cjôboiñ o hjôki sureba *līmes* de aru. ima rawa ziteñ de boiñ no cjôtañ o kakuniñ sita.

2023-06-01 (4) 20:42:57 +0900


桜田です!>力士たち 漫画の筋書き 話し合い 筋書きどおりに 叱られるなり

Sakurada desu!>rikisi taci mañga no suzigaki hanasiai suzigaki dôri ni sikarareru nari

きょうづけ毎日新聞に載った(はずの)もの。きょうのうちならネットの上でも読める。

kjô zuke 毎日 Siñbuñ ni noqta (hazu no) mono. kjô no uci nara neqto no ue de mo jomeru.

(1) 力士たち、漫画の合作の相談。 (2) 主人公は相撲ラッパー。 (3) ラップばかりで親方からシコを踏めと怒られる、と。 (4) そりゃそうだと一同笑っていると親方が漫画を描いてないでシコを踏め!

(1) rikisi taci, mañga no gaqsaku no sôdañ. (2) sjuziñkô wa sumô raqpâ. (3) raqpu bakari de ojakata kara siko o hume to okorareru, to. (4) sorja sô da to icidô waraqte iru to ojakata ga mañga o kaite naide siko o hume!

漫画の中と同じになる、としたのだろうが、結局は「シコを踏め!」オチだ。

mañga no naka to onazi ni naru, to sita no darô ga, keqkjoku wa «siko o hume!» oci da.

こういうのを見て、自分の想像どおりになった、と喜ぶ人向けの漫画と言えよう。

kô iu no o mite, zibuñ no sôzô dôri ni naqta, to jorokobu hito muke no mañga to iejô.

2023-06-01 (4) 20:10:02 +0900


「思ひます」と発音された時代はないがそうつづるので「歴史的かなづかい」

「思ひます」to hacuoñ sareta zidai wa nai ga sô cuzuru no de「歴史的かなづかい」

……と呼ぶ、と聞いたことがある。

... to jobu, to kiita koto ga aru.

いっとき、omohimasu と発音されていた時代があったからそうつづる、と間違ってひとに説明していたかも。

iqtoki, *omohimasu* to hacuoñ sarete ita zidai ga aqta kara sô cuzuru, to macigaqte hito ni secumei site ita ka mo.

2023-06-01 (4) 20:02:52 +0900


a∈A と a⊂A を間違えると叱られるが、順序数なら「α∈β ⇔ α⊆β」

a∈A to a⊂A o macigaeru to sikarareru ga, zjuñzjosû nara 「α∈β ⇔ α⊆β」

2023-05-31 (3) 21:43:44 +0900


どうして「古今和歌集」は「こきん」、「古今亭」は「ここん」なのか

dô site「古今和歌集」wa "kokiñ",「古今亭」wa "kokoñ" na no ka

2023-05-31 (3) 21:38:21 +0900


回文>「紙製。伊勢美佳(かみせいいせみか)」

kaibuñ>「紙製。伊勢美佳(かみせいいせみか)」

伊勢美佳は架空かもしれない人名。

伊勢美佳 wa kakû ka mo sirenai ziñmei.

2023-05-31 (3) 21:14:52 +0900


桜田です!>村田さんポイントに釣られトイレット ペーパー山ほど買い込む

Sakurada desu!>Murata sañ poiñto ni curare toireqto pêpâ jama hodo kaikomu

……愚行。

... gukô.

きょうづけ毎日新聞に載った(はずの)もの。きょうのうちならネットの上でも読める。

kjô zuke 毎日 Siñbuñ ni noqta (hazu no) mono. kjô no uci nara neqto no ue de mo jomeru.

(1) スーパーマーケットにて。お母さんと村田夫人。 お母さん、ポイント 10 倍デーと気づく。 (2) 「必ず使うものはこういう時に大量買い」とお母さん。 (3) お母さん、村田夫人にもけしかける。 トイレットペーパーを手にした村田さん。 (4) 村田さんの家。 村田春夫さん「どうしてトイレットペーパーこんなにあるんだ」“百年分?”。 トイレットペーパーに囲まれ、ポイントを手に“ホクホク”の村田夫人。

(1) sûpâ mâkeqto nite. okâsañ to Murata huziñ. okâsañ, poiñto 10 bai dê to kizuku. (2) «kanarazu cukau mono wa kô iu toki ni tairjôgai» to okâsañ. (3) okâsañ, Murata huziñ ni mo kesikakeru. toireqto pêpâ o te ni sita Murata sañ. (4) Murata sañ no ie. Murata Haruo sañ «dô site toireqto pêpâ koñna ni aru ñ da» "hjakuneñ buñ?". toireqto pêpâ ni kakomare, poiñto o te ni "hokuhoku" no Murata huziñ.

誇張が過ぎて、笑えない。

kocjô ga sugite, waraenai.

村田夫人は何か障害を抱えているのではないか? そう思うとますます笑えない。

Murata huziñ wa nani ka sjôgai o kakaete iru no de wa nai ka? sô omou to masumasu waraenai.

こんなに大量のトイレットペーパーをどうやって持ち帰った? 配達させたか?

koñna ni tairjô no toireqto pêpâ o dô jaqte mocikaqta? haitacu saseta ka?

こんなに大量のトイレットペーパーを、売り場に置いていた?

koñna ni tairjô no toireqto pêpâ o, uriba ni oite ita?

1 コマめに「1 のつく日はポイント 10 倍!」とあるが、 大の月の終わりから翌月にかけては 31 日、1 日と続くではないか。 実際にこうしている店はあるのだろうか。 「2 のつく日」とかしていれば現実味が高まった。

1 komame ni «1 no cuku hi wa poiñto 10 bai!» to aru ga, dai no cuki no owari kara jokugecu ni kakete wa 31 nici, cuitaci to cuzuku de wa nai ka. ziqsai ni kô site iru mise wa aru no darô ka. «2 no cuku hi"» to ka site ireba geñzicumi ga takamaqta.

4 コマめで床いっぱいのトイレットペーパー。 一つが 6 個入りだとして、360 個ぐらいに思える。 女性の使用人が(少なくとも)三人いることを思うと、 割と早く使い切らないか?

4 komame de juka iqpai no toireqto pêpâ. hitocu ga 6 ko iri da to site, 360 ko gurai ni omoeru. zjosei no sijôniñ ga (sukunaku to mo) sañniñ iru koto o omou to, wari to hajaku cukai kiranai ka?

使用人がいるのに村田夫人が買い物にでかけた理由が不明。

sijôniñ ga iru no ni Murata huziñ ga kaimono ni dekaketa rijû ga humei.

2 コマめのお母さんが言うように 「必ず使うものはこういう時に大量買い」だったら、 棺桶を大量買いすることにならないか? 一人一個で十分なのだが。

2 komame no okâsañ ga iu jô ni «kanarazu cukau mono wa kô iu toki ni tairjôgai» daqtara, kañoke o tairjôgai suru koto ni naranai ka? hitori iqko de zjûbuñ na no da ga.

2023-05-31 (3) 20:48:20 +0900


すのもの Sunomono