huanying xinshang Ding Fengzhang de zhuye
         
      
讀晉書 
        
蓬莱海上風雲多,
王衍好談少看戈。
勸爾且須倣土斷,
不聞王導陸沈歌。
蓬莱 海上 風雲 多く,
王衍 談を好みて 戈を看ること 少なし。
(なんぢ)に 勸む 且(しば)し 須(もち)ゐよ 土斷に倣ふを,
聞かずや 王導 陸沈の歌を。
 

 平成十八年四月十四日


漢詩 唐詩 漢詩 宋詞 漢詩 唐詩 漢詩 宋詞 漢詩 漢詩 唐詩 漢詩 宋詞 漢詩 唐詩 漢詩 宋詞 漢詩 漢詩 


xia1ye次の作品へ  
shang1ye前の作品へ  
shang1ye自作詩詞メニューへ
shici gaishuo詩詞概説  
Tangshi gelu唐詩格律  
songci gelu宋詞格律  
Maozhuxi shici毛主席詩詞  
Tiananmen gemingshichao天安門革命詩抄
cankao shumu参考文献(詩詞格律)
cankao shumu参考文献(唐詩)
cankao shumu参考文献(宋詞)
cankao shumu参考文献(古代・現代漢語学、漢語音韻)
   
zhuzhang わたしの主張

hui shouye
huanying xinshang Ding Fengzhang de zhuye