すのものの「いろいろ」(その563)


英語>人を短く呼ぶとき、氏(名字)で呼ぶとは限らない

eigo>hito o mizikaku jobu toki, si (mjôzi) de jobu to wa kagiranai

Wikipedia で信長などを見てみると。 そうだとすると、 ODA Nobunaga のように大文字を用いてそちらが氏だと示すことに意味がある?

Wikipedia de Nobunaga nado o mite miru to. sô da to suru to, ODA Nobunaga no jô ni ômozi o mociite socira ga si da to simesu koto ni imi ga aru?

瀧廉太郎は日本語版では「廉太郎」、 英語版では Taki と呼ばれている。

Taki Reñtarô wa niqpoñgo bañ de wa 廉太郎、 eigo bañ de wa Taki to jobarete iru.

2023-05-20 (6) 20:24:05 +0900


「三件」よりも「三つ」のほうが、同音異義語がなくて優れているか?

「三件」jori mo「三つ」no hô ga, dôoñ igigo ga nakute sugurete iru ka?

一つ前の項目に関連。 助数詞の中に同音異義語があるものは避けるべきか? 「三県」「三軒」「三権」など。

hitocu mae no kômoku ni kañreñ. zjosûsi no naka ni dôoñ igito ga aru mono wa sakeru beki ka? 「三県」「三軒」「三権」nado.

2023-05-20 (6) 17:39:18 +0900


二週間分のレシートを整理。現金は一円までぴったり合った

nisjûkañ buñ no resiito o seiri. geñkiñ wa icieñ made piqtari aqta

現金の出入りは三件だけだったからなあ。

geñkiñ no deiri wa sañkeñ dake daqta kara nâ.

2023-05-20 (6) 17:23:11 +0900


回文>「つい、この、こいつ(ついこのこいつ)」

kaibuñ>「つい、この、こいつ(ついこのこいつ)」

2023-05-20 (6) 14:59:25 +0900


桜田です!>朝はみなシャキッとせずに腰曲がり 人類進化の絵に似たりけり

Sakurada desu!>asa wa mina sjakiq to sezu ni kosi magari ziñrui siñka no e ni nitarikeri

きょうづけ毎日新聞に載った(はずの)もの。きょうのうちならネットの上でも読める。

kjô zuke 毎日 Siñbuñ ni noqta (hazu no) mono. kjô no uci nara neqto no ue de mo jomeru.

(1) お父さん、何かの味見をしている。 (2) 朝ごはんができた、と家族を起こすお父さん。 (3) お母さんは漫画を描きかけの机に向かって突っ伏していた。 カレンとハルはベッドで眠そうだ。 (4) 三人が起きてきたが、腰が曲がって、人類の進化の絵に似ている。 「桜田家進化の図」とあり。お父さん、もうちょっとで現代人だな。

(1) otôsañ, nani ka no azimi o site iru. (2) asagohañ ga dekita, to kazoku o okosu otôsañ. (3) okâsañ wa mañga o kakikake no cukue ni mukaqte cuqpusite ita. Kareñ to Haru wa beqdo de nemusô sa. (4) sañniñ ga okite kita ga, kosi ga magaqte, ziñrui no siñka no e ni nite iru. «Sakurada-ke siñka no zu» to ari. otôsañ, mô cjoqto de geñdaiziñ da na.

四コマ漫画にするだけの内容がないのでは。

joñkoma mañga ni suru dake no naijô ga nai no de wa.

2023-05-20 (6) 14:57:48 +0900


「¬」って、どうして ISO 8859-1 にはいっているんだろう?

"¬" qte, dô site ISO 8859-1 ni haiqte iru ñ darô?

まさかここにはいっているとは思わなかったので、数学記号のところをさがしてしまった。 ふつうの人にとって、使い道、ある?

masaka koko ni haiqte iru to wa omowanakaqta no de, sûgaku kigô no tokoro wo sagasite simaqta. hucû o hito ni toqte, cukaimici, aru?

2023-05-19 (5) 23:57:12 +0900


well-order, well order, wellorder と、分かち書きに揺れがあるらしい

*well-order*, *well order*, *wellorder* to, wakacigaki ni jure ga aru rasii

Wikipedia の Well-order の項目による。

Wikipedia no *Well-order* no kômoku ni joru.

2023-05-19 (5) 23:21:17 +0900


大学の授業がオンラインで済まされる時代に、わざわざ外国から集まる必要は

daigaku no zjugjô ga *online* de sumasareru zidai ni, wazawaza gaikoku kara acumaru hicujô wa

……あるのだろうか。

... aru no darô ka.

2023-05-19 (5) 22:19:40 +0900


きょうは弥生のつごもりだったが、山の桜はまだ盛りにて、とはならなかった

kjô wa jajoi no cugomori daqta ga, jama no sakura wa mada sakari ni te, to wa naranakaqta

2023-05-19 (5) 21:42:07 +0900


仏教徒が仏舎利を大切にする理由がわからない

buqkjôto ga buqsjari o taisecu ni suru rijû ga wakaranai

2023-05-19 (5) 21:16:56 +0900


「善」を zen と書き、「善意志」を zeñisi と書くと関連がわかりにくい

善 o "zen" to kaki, 善意志 o "zeñisi" to kaku to kañreñ ga wakarinikui

だから「善」は zeñ と書くべきだ、という主張である。

da kara 善 wa "zeñ" to kaku beki da, to iu sjucjô de aru.

2023-05-19 (5) 21:06:30 +0900


「猛烈」は現代中国語にもある

"môrecu" wa geñdai cjûgokugo ni mo aru

2023-05-19 (5) 21:06:07 +0900


「苦み走った」とはいうが「甘み走った」とは言わない。なぜ?

"nigami basiqta" to wa iu ga "amami basiqta" to wa iwanai. naze?

2023-05-19 (5) 20:55:46 +0900


桜田です!>虫刺され掻くなと言ったお祖母さん 自分が刺されて猛烈に掻く

Sakurada desu!>musi sasare kaku na to iqta obâsañ zibuñ ga sasarete môrecu ni kaku

きょうづけ毎日新聞に載った(はずの)もの。きょうのうちならネットの上でも読める。

kjô zuke 毎日 Siñbuñ ni noqta (hazu no) mono. kjô no uci nara neqto no ue de mo jomeru.

(1) 蚊に食われたハル。掻くと余計かゆくなる、とお祖母さん。 (2) がまんするハル。がまんがまんとお祖母さん。 (3) ハル、かゆくなくなった。お祖母さんを蚊が刺す。 (4) 猛烈に掻くお祖母さん。目が点になったハル。

(1) ka ni kuwareta Haru. kaku to jokei kajuku naru, to obâsañ. (2) gamañ suru Haru. gamañ gamañ to obâsañ. (3) Haru, kajuku nakunaqta. obâsañ o ka ga sasu. (4) môrecu ni kaku obâsañ. me ga teñ ni naqta Haru.

これのどこがおもしろい? 3 コマめを見て、こうなるだろうと思ったとおりになっただけ。

kore no doko ga omosiroi? 3 komame o mite, kô naru darô to omoqta tôri ni naqta dake.

薬を塗るべきだろう。

kusuri o nuru beki darô.

2023-05-19 (5) 19:48:59 +0900


ドアのステッカーを見ずに普通の「お〜いお茶」を買ってしまった

doa no suteqkâ o mizu ni hucû no Oi Ocha o kaqte simaqta

ドアつきの冷蔵庫にはいっており、 ドアを開けて、商品の下の掲示を見たら普通の「お〜いお茶」だけが対象のように書かれていた。 ドアを閉めてドアのステッカーに気づき、見たら、「濃い茶」も対象なのだった。

doa cuki no reizôko ni haiqte ori, doa o akete, sjôhiñ no sita no keizi o mitara hucû no Oi Ocha dake ga taisjô no jô ni kakarete ita. doa o simete doa no suteqkâ ni kizuki, mitara, "koi cja" mo taisjô na no daqta.

何の無料引換券がもらえたのかは忘れた。

nani no murjô hikikaekeñ ga moraeta no ka wa wasureta.

2023-05-18 (4) 23:37:38 +0900


回文>「成東撮るな(なるとうとるな)」

kaibuñ>「成東撮るな(なるとうとるな)」

2023-05-18 (4) 23:28:54 +0900


回文>「田町-八街(たまちやちまた)」

kaibuñ>「田町-八街(たまちやちまた)」

2023-05-18 (4) 23:26:18 +0900


回文>「五日市いかつい(いつかいちいかつい)」

kaibuñ>「五日市いかつい(いつかいちいかつい)」

2023-05-18 (4) 23:17:31 +0900


回文>「八日市場地位買うよ(ようかいちばちいかうよ)」

kaibuñ>「八日市場地位買うよ(ようかいちばちいかうよ)」

2023-05-18 (4) 22:50:12 +0900


回文>「十日町マカオと(とおかまちまかおと)」

kaibuñ>「十日町マカオと(とおかまちまかおと)」

2023-05-18 (4) 22:47:31 +0900


回文>「六日町へちま皆無(むいかまちへちまかいむ)」

kaibuñ>「六日町へちま皆無(むいかまちへちまかいむ)」

2023-05-18 (4) 22:45:32 +0900

ここから先は、これからアップロードする

koko kara saki wa, kore kara aqpu rôdo suru

2023-05-19 (5) 20:47:35 +0900


K&R2 の pdf がネットにある

K&R2 no pdf ga neqto ni aru

2023-05-18 (4) 20:32:56 +0900


回文>「うそ、いま、埋葬?(うそいままいそう)」

kaibuñ>「うそ、いま、埋葬?(うそいままいそう)」

2023-05-18 (4) 20:26:20 +0900


「早すぎた埋葬」と「早すぎ給いそう」とは同じオト?

「早すぎた埋葬」to「早すぎ給いそう」to wa onazi oto?

2023-05-18 (4) 20:24:52 +0900


回文>「死亡母子(しぼうぼし)」

2023-05-18 (4) 20:22:24 +0900


桜田です!>使用人「妖精のよう」を間違えて「陽性のよう」と聞いて慌てる

Sakurada desu!>sijôniñ «jôsei no jô» o macigaete «jôsei no jô» to kiite awateru

きょうづけ毎日新聞に載った(はずの)もの。きょうのうちならネットの上でも読める。

kjô zuke 毎日 Siñbuñ ni noqta (hazu no) mono. kjô no uci nara neqto no ue de mo jomeru.

(1) 村田春夫さん、奥さんに「気持ちのいい季節になったな」。 (2) 「出逢ったのもこんな季節だった」。 (3) 「妖精のようだったよ」。聞いて驚く白髪の使用人。 (4) 鼻のとがった使用人に「陽性だったらしいわ!」。

(1) Murata Haruo sañ, okusañ ni «kimoci no ii kisecu ni naqta na». (2) «deaqta no mo koñna kisecu daqta». (3) «jôsei no jô daqta jo». kiite odoroku hakuhacu no sijôniñ. (4) hana no togaqta sijôniñ ni «jôsei daqta rasii wa!».

最後のコマで鼻のとがった使用人が「え〜〜っ今!?」と叫んでいる。 少し遅いのでは。このネタ。

saigo no koma de hana no togaqta sijôniñ ga «ê ima!?» to sakeñde iru. sukosi osoi no de wa. kono neta.

桜田です!>村田夫妻の出会いは奥さんがマンホールに落ちたのだった》 では出会いは冬だった。 記憶がおかしくなったのか。村田春夫氏は。

«Sakurada desu!>Murata husai no deai wa okusañ ga mañhôru ni ocita no daqta» de wa deai wa huku daqta. kioku ga okasiku naqta no ka. Murata Haruo si wa.

2023-05-18 (4) 20:00:22 +0900


コンビニでいつも買っているミックスサンド、値上がりしていた

koñbini de icu mo kaqte iru miqkusu sañdo, neagari site ita

厳密にいうときのうから上がっていた。 が、きのうは前の値段のもあったので、それを買った。

geñmicu ni iu to kinô kara agaqte ita. ga, kinô wa mae no nedañ no mo aqta no de, sore o kaqta.

2023-05-17 (3) 22:55:47 +0900


亡くなった人でなくても、事実かどうかの認定は簡単ではないのでは

nakunaqta hito de nakute mo, zizicu ka dô ka no niñtei wa kañtañ de wa nai no de wa

2023 年 5 月 16 日火曜日づけ朝日新聞大阪本社版第一面、 「ジャニーズ社長 謝罪」。

2023 neñ 5 gacu 16 nici kajôbi zuke Asahi Siñbuñ Ôsaka Hoñsja bañ daiicimeñ, 「ジャニーズ社長 謝罪」。

喜多川氏が故人であることから、 「個別の告発内容について『事実』と認める、認めないと一言で言い切ることは容易ではない」と述べた》 とあるが、亡くなった人でなくても、知らぬ存ぜぬで通されれば、簡単ではあるまい。

«喜多川 si ga koziñ de aru koto kara, ‹kobecu no kokuhacu naijô ni cuite "zizicu" to mitomeru, mitomenai to hitokoto de iikiru koto wa jôi de wanai› to nobeta» to aru ga, nakunaqta hito de nakute mo, siranu zoñzenu de tôsarereba, kañtañ de wa arumai.

それでも調べるんだから(未完)

sore de mo siraberu ñ da kara (mikañ)

2023-05-17 (3) 22:28:07 +0900


回文>「悩ましい島やな(なやましいしまやな)」

kaibuñ>「悩ましい島やな(なやましいしまやな)」

2023-05-17 (3) 22:23:14 +0900


回文>「喚問、専門家(かんもんせんもんか)」

kaibuñ>「喚問、専門家(かんもんせんもんか)」

2023-05-17 (3) 22:09:54 +0900


間違って貼られたステッカーに釣られ、無料引換券のもらえない商品を買う

macigaqte harareta suteqkâ ni curare, murjô hikikaekeñ no moraenai sjôhiñ o kau

お〜いお茶濃い茶の 600 ml。 まあいいか。 無料引換券がもらえるのはより小さい商品だった。

お〜いお茶濃い茶 no 600 ml. mâ ii ka. murjô hikikaekeñ ga moraeru no wa jori ciisai sjôhiñ daqta.

顔なじみの店員さんがいたので、間違ってますよ、と言っておいた。

kaonazimi no teñiñ sañ ga ita no de, macigaqte masu jo, to iqte oita.

2023-05-17 (3) 20:22:19 +0900


桜田です!>お母さん 猿も木からと 言う通り お昼寝中の ソファから落ちる

Sakurada desu!>okâsañ saru mo ki kara to iu tôri ohirune-cjû no sofa kara ociru

きょうづけ毎日新聞に載った(はずの)もの。きょうのうちならネットの上でも読める。

kjô zuke 毎日 Siñbuñ ni noqta (hazu no) mono. kjô no uci nara neqto no ue de mo jomeru.

(1) ハルがお祖母さんに、ことわざとは、と尋ねる。答えるお祖母さん。 (2) 「猿も木から落ちる」ということわざをひいて説明する。 (3) お母さんがソファーで眠っている。 (4) お母さん、ソファーから落ちる。こういうこと? とお祖母さんに尋ねるハル。

(1) Haru ga obâsañ ni, kotowaza to wa, to tazuneru. kotaeru obâsañ. (2) «saru mo ki kara ociru» to iu kotowaza o hiite secumei suru. (3) okâsañ ga sofâ de nemuqte iru. (4) okâsañ, sofâ kara ociru. kô iu koto? to obâsañ ni tazuneru Haru.

特におもしろいとも思えない。

toku ni omosiroi to mo omoenai.

小学校三年生にもなって、ことわざを知らないかな。

sjôgaqkô sañneñsei ni mo naqte, kotowaza o siranai ka na.

4 コマめではお母さんはすでにソファーから落ちている。 落ちるところを、この作者は描けないのか。

4 komame de wa okâsañ wa sude ni sofâ kara ocite iru. ociru tokoro o, kono sakusja wa egakenai no ka.

3 コマめのお母さん。左足はひざを曲げてソファーに収まるようにしているが、 右足はまっすぐ伸ばしているのにソファーに収まっているように見える。何か変。

3 komame no okâsañ. hidariasi wa hiza o magete sofâ ni osamaru jô ni site iru ga, migiasi wa maqsugu nobasite iru no ni sofâ ni osamaqte iru jô ni mieru. nañ ka heñ.

2023-05-17 (3) 19:59:42 +0900


回文>「クフ王、和服(くふわうわふく)」

kaibuñ>「クフ王、和服(くふわうわふく)」

字音かなづかい。

zioñ kanazukai.

2023-05-16 (2) 20:26:00 +0900


回文>「無理するスリム(むりするすりむ)」

kaibuñ>「無理するスリム(むりするすりむ)」

2023-05-16 (2) 20:15:29 +0900


桜田です!>お母さん 連日カレー 今日は 残りを全部 混ぜたカレーぞ

Sakurada desu!>okâsañ reñzicu karê koñnici wa nokori o zeñbu mazeta karê zo

きょうづけ毎日新聞に載った(はずの)もの。きょうのうちならネットの上でも読める。

kjô zuke 毎日 Siñbuñ ni noqta (hazu no) mono. kjô no uci nara neqto no ue de mo jomeru.

(1) 今夜はカレーとお母さん。またあ、とお父さん、喜ぶ子ら。 (2) 毎日カレーだろう、とお父さん。カレーっていったって毎日違う、とお母さん。 (3) お母さん、ここ五日間のカレーの種類を述べる。お父さん、具が違うだけじゃないか。 (4) お母さん、全部入りよ、と出してきたのは残り物全部混ぜただけ。子らは喜ぶ。

(1) koñja ka karê to okâsañ. matâ, to otôsañ, jorokobu kora. (2) mainici karê darô, to otôsañ. karê qte iqta qte mainici cigau, to okâsañ. (3) okâsañ, koko icukakañ no karê no sjurui o noberu. otôsañ, gu ga cigau dake zja nai ka. (4) okâsañ, zeñbu iri jo, to dasite kita no wa nokorimono zeñbu mazeta dake. kora wa jorokobu.

3 コマめでお母さんは五日前までのカレーの中身をいうが、 五日前のカレーも混ぜた? カレーってそんなにもつかいな。

3 komame de okâsañ wa icuka mae made no karê no nakami o iu ga, icuka mae no karê mo mazeta? karê qte soñna ni mocu kai na.

全部混ぜるだけだときょうは確かに楽ができる。 でも、きょう新しく五日前と同じポークカレーを作るのと、どれだけ違う?

zeñbu mazeru dake da to kjô wa tasika ni raku ga dekiru. de mo, kjô atarasiku icuka mae to onazi pôku karê o cukuru no to, dore dake cigau?

ビーフ、チキン、キーマ、マトン、ポークと五種類作ったなら、 それを二つずつ混ぜると 5C2 = 10 通りできる。 三種ずつ混ぜると 5C3 = 10 通りできる。 四種ずつ混ぜると 5C4 = 5 通りできる。 あと 25 日、もつではないか。

biihu, cikiñ, kiima, matoñ, pôku to gosjurui cukuqta nara, sore o hutacu zucu mazeru to 5C2 = 10 tôri dekiru. sañsju zucu mazeru to 5C3 = 10 tôri dekiru. joñsju zucu mazeru to 5C4 = 5 tôri dekiru. ato 25 nici, mocu de wa nai ka.

シーフードカレーがまだ残っているぞ。

siihûdo karê ga mada nokoqte iru zo.

2023-05-16 (2) 19:53:25 +0900


「貫首」とは首を貫くにあらず

「貫首 kañzju」to wa 首 (kubi) o 貫く (curanuku) ni arazu

2023-05-15 (1) 22:08:15 +0900


ファミマルの「やみつき濃厚スタミナラーメン」を食す。味、濃すぎ。

ファミマル no「やみつき濃厚スタミナラーメン」o sjokusu. azi, kosugi.

2023-05-15 (1) 21:37:46 +0900


エゼキエル 37>枯骨の谷で生き返った人たちには生前の魂が戻ったのか?

Ezekieru 37>karebone no tani de ikikaeqta hito taci ni wa seizeñ no tamasii ga modoqta no ka?

それとも、別の魂が宿ったのか。

sore to mo, becu no tamasii ga jadoqta no ka.

個人の復活か、民族としての復活か、ということか。

koziñ no huqkacu ka, miñzoku to site no huqkacu ka, to iu koto ka.

2023-05-15 (1) 21:31:29 +0900


dry bones は Google で 72 件、dry bones Ezekiel は 184 件

*dry bones* wa Google de 72 keñ, *dry bones Ezekiel* wa 184 keñ

なぜ増える?

naze hueru?

2023-05-15 (1) 21:15:46 +0900


回文>「Akizaki cikazika(明崎近々)」

kaibuñ>「Akizaki cikazika(明崎近々)」

明崎は氏(名字)。

明崎 wa si (mjôzi).

2023-05-15 (1) 20:25:19 +0900


「近々」とは言うか「遠々」とは言わないな

"cikazika" to wa iu ga "tôdô" to wa iwanai na

2023-05-15 (1) 20:18:52 +0900


捨田利(しゃたり、しゃだり)さんという氏(名字)があるんだ

捨田利 (Sjatari, Sjadari) sañ to iu si (mjôzi) ga aru ñ da

2023-05-15 (1) 20:12:42 +0900


回文>「imu zo Hozumi(忌むぞ保住)」

kaibuñ>「imu zo Hozumi(忌むぞ保住)」

2023-05-15 (1) 20:10:50 +0900


Hozumi さんには保住(ほずみ)さんと穂積(ほづみ)さんとがいるんだ

Hozumi sañ ni wa 保住(ほずみ)sañ to 穂積(ほづみ)sañ to ga iru ñ da

穂積さんの中には Hodumi とつづる人もいるようだ。

穂積 sañ no naka ni wa "Hodumi" to cuzuru hito mo iru jô da.

2023-05-15 (1) 20:09:23 +0900


回文氏名>穂積瑞穂(ほづみ・みづほ)

kaibuñ simei>穂積瑞穂(ほづみ・みづほ)

2023-05-15 (1) 20:08:43 +0900


初等数学によるフェルマーの最終定理の証明2

sjotô sûgaku ni joru Fermat no saisjû teiri no sjômei 2

https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/math/1679405195/

659 日高 2023/05/10(水) 09:08:51.04
n=3のとき、X^n+Y^n=Z^nは自然数解を持たない。
X^3+Y^3=Z^3を、X^3=(Y+m)^3-Y^3…(1)とおく。X,mは整数。
X^3=(Y+1)^3-Y^3…(2)が整数解を持つならば、(1)も整数解を持つ。
(2)を{(X^3-1)/3}^(1/2)={Y(Y+1)}^(1/2)…(3)と変形する。
(3)のYに任意の整数を代入すると、Yの増加につれて、Y+0.4999999…となる。
両辺の整数部が等しい場合、9の個数は、左辺<右辺となる。
∴n=3のとき、X^n+Y^n=Z^nは自然数解を持たない。
680 132人目の素数さん 2023/05/13(土) 20:35:03.23
なんだかわかった気がする。
日高にとっては、証明するとは問題を“一次元”化すること。
もともとの問題が「x^3+y^3=z^3を満たす自然数は存在しない」と三つの自然数に関するものだったのに対し、

>>659
> (2)を{(X^3-1)/3}^(1/2)={Y(Y+1)}^(1/2)…(3)と変形する。
> (3)のYに任意の整数を代入すると、Yの増加につれて、Y+0.4999999…となる。
> 両辺の整数部が等しい場合、9の個数は、左辺<右辺となる。

として、Xに奇数(の整数)を順番に入れて「9の個数は、左辺<右辺となる」をチェックすればよい、
という形に問題を変形できたら、それは証明できなくとも、自分は証明したことになると思い込んでいる、のだと思う。

うーむ。

ûmu.

2023-05-15 (1) 19:59:13 +0900


ローマ字書き「天声人語」>2023 年 01 月 09 日掲載分

rômazi-gaki "Teñsei Ziñgo">2023 neñ 01 gacu 09 ka keisaibuñ

husigisa(不思議さ)。

2023-05-15 (1) 17:23:51 +0900


音写「ソバーキュリアス」で sober curious とわかる?

oñsja「ソバーキュリアス」de *sober curious* to wakaru?

一つ前の項目。 ソバーキュリアス。直訳すれば、しらふの好奇心。 over が「オーバー」だから sober は「ソーバー」だろう。 curious は形容詞。

hitocu mae no kômoku. sobâkjuriasu. cjokujaku sureba, sirahu no kôkisiñ. *over* ga "ôbâ" da kara *sober* wa "sôbâ" darô. *curious* wa keijôsi.

それにしても、なぜ元のつづりを載せない? 漢語なら載せるのに。

sore ni site mo, naze moto no cuzuri o nosenai? kañgo nara noseru no ni.

2023-05-15 (1) 17:11:41 +0900


ローマ字書き「天声人語」>2023 年 01 月 08 日掲載分

rômazi-gaki "Teñsei Ziñgo">2023 neñ 01 gacu 08 ka keisaibuñ

sobâkjuriasu(ソバーキュリアス)。

2023-05-15 (1) 17:05:56 +0900


からだのおもさ 67.5 kg, おなかのまわり 83 cm

karada no omosa 67.5 kg, onaka no mawari 83 cm

2023-05-14 (0) 22:12:42 +0900


回文>「ii sawari ga magirawasii(いいさわりが紛らわしい)」

kaibuñ>「ii sawari ga magirawasii(いいさわりが紛らわしい)」

2023-05-14 (0) 21:32:12 +0900


桜田です!>お母さん カレンのものと 思い込み 夫の書類を 手に追いかける

Sakurada desu!>okâsañ Kareñ no mono to omoikomi oqto no sjorui o te ni oikakeru

きょうづけ毎日新聞に載った(はずの)もの。きょうのうちならネットの上でも読める。

kjô zuke 毎日 Siñbuñ ni noqta (hazu no) mono. kjô no uci nara neqto no ue de mo jomeru.

(1) 朝。カレンが学校に出かける。テーブルの上の封筒を見て、お母さん、あら…? (2) その封筒を手に、カレン忘れものよ、とあわてて駆けだす。 (3) 待て、といいつつ走るお父さん。 (4) 学校の門の前。お母さん、カレンに追いついて、忘れもの、あわてんぼなんだから。 お父さんが追いついて、それはオレのだ、あわてんぼめ。

(1) asa. Kareñ ga gaqkô ni dekakeru. têburu no ue no hûtô o mite, okâsañ, ara ...? (2) sono hûtô o te ni, Kareñ wasuremono jo, to awatete kakedasu. (3) mate, to ii cucu hasiru otôsañ. (4) gaqkô no moñ no mae. okâsañ, Kareñ ni oicuite, wasuremono, awateñbo na ñ da kara. otôsañ ga oicuite, sore wa ore no da, awateñbo me.

1 コマめ。カレンがまだいるうちにお母さんは封筒に気づいたのだから、 すぐに呼び止めればカレンは立ち止まる。こんなことにはならなかったはず。

1 komame. Kareñ ga mada iru uci ni okâsañ wa hûtô ni kizuita no da kara, sugu ni jobitomereba Kareñ wa tacidomaru. koñna koto ni wa naranakaqta hazu.

小学生のカレンが、A4 判ぐらいはありそうな封筒をもってゆくことがあるかいな。

sjôgakusei no Kareñ ga, A4 bañ gurai wa arisô na hûtô o moqte juku koto ga aru kai na.

お父さんも、紛らわしいものは朝のテーブルには置かないのがよろしい。

otôsañ mo, magirawasii mono wa asa no têburu ni wa okanai no ga jorosii.

3 コマめでは、お父さんが走っている理由はわからないように描かれている。

3 komame de wa, otôsañ ga hasiqte iru rijû wa wakaranai jô ni egakakarete iru.

桜田です!>「みつからない」と「とり違える」とは違うだろうに [... ni]》、 《桜田です!>ぶつかった はずみに封筒 入れ替わる 会議の資料と 漫画の企画》 にあったような封筒の取り違えネタかと思ったら、違った。

«桜田です!>「みつからない」と「とり違える」とは違うだろうに [... ni]», «Sakurada desu!>bucukaqta hazumi ni hûtô irekawaru kaigi no sirjô to mañga no kikaku» ni aqta jô na hûtô no toricigae neta ka to omoqtara, cigaqta.

2023-05-14 (0) 20:50:00 +0900


小女 kooñna は -oo- を含む

小女 (kooñna) wa -oo- o hukumu

2023-05-14 (0) 20:42:31 +0900


ローマ字書き「天声人語」>2023 年 01 月 07 日掲載分

rômazi-gaki "Teñsei Ziñgo">2023 neñ 01 gacu 07 ka keisaibuñ

ucihajasu(打ちはやす)。

oiharau(追い払う)。

tosi hazime(年始め)。

2023-05-14 (0) 17:32:44 +0900


ローマ字書き「天声人語」>2023 年 01 月 06 日掲載分

rômazi-gaki "Teñsei Ziñgo">2023 neñ 01 gacu 06 ka keisaibuñ

biñbô gurasi(貧乏暮らし)。

tôrigakari(通りがかり)。

hasiri saru(走り去る)。

maqta nasi(待ったなし)。

2023-05-14 (0) 17:10:39 +0900


ローマ字書き「天声人語」>2023 年 01 月 05 日掲載分

rômazi-gaki "Teñsei Ziñgo">2023 neñ 01 gacu 05 ka keisaibuñ

daigawari(代替わり)。

uketomeru(受け止める)。

2023-05-14 (0) 16:58:11 +0900


朝日新聞>「郭貴勲(クァク・クィフン)」さんと書いている

Asahi Siñbuñ>「郭貴勲(クァク・クィフン)」sañ to kaite iru

2023 年 1 月 4 日水曜日づけ大阪本社版社会面死亡記事。 「クァ」「クィ」とはどんなオト?

2023 neñ 1 gacu 4 ka suijôbi zuke Ôsaka Hoñsja bañ sjakaimeñ sibô kizi. 「クァ」「クィ」to wa doñna oto?

年齢からすると日本統治下の生まれだが、 韓国の人らしいので、 同じ漢字をあてている韓国人を Wikipedia で見ると、kwa, kwi らしい。 これらのオトが日本語にあるのかどうか。

neñrei kara suru to Niqpoñ tôcika no umare da ga, Kañkoku no hito rasii no de, onazi kañzi o atete iru kañkokuziñ o Wikipedia de miru to, -kwa-, -kwi- rasii. korera no oto ga niqpoñgo ni aru no ka dô ka.

もしあるなら、私なら、前者は「クヮ」と書く。 後者は「ク」か。

mosi aru nara, watakusi nara, zeñsja wa「クヮ」to kaku. kôsja wa「ク」ka.

2023-05-14 (0) 16:56:54 +0900


朝日新聞>ドァン・ティ・トゥイ・ハンさんと書いている

Asahi Siñbuñ>ドァン・ティ・トゥイ・ハンさんto kaite iru

2023 年 1 月 4 日水曜日づけ大阪本社版社会面、 「痛い円安 でも日本で働きたい」。 「ドァ」とはどんなオト? 「高井里佳子、浅倉拓也」と署名あり。

2023 neñ 1 gacu 4 ka suijôbi zuke Ôsaka Hoñsja bañ sjakaimeñ, «itai eñjasu de mo Niqpoñ de hatarakitai». 「ドァ」to wa doñna oto? 「高井里佳子、浅倉拓也」to sjomei ari.

2023-05-14 (0) 16:47:35 +0900


ことし一月 4 日からの新聞の山の下から、数日分を取り出した

kotosi icigacu 4 ka kara no siñbuñ no jama no sita kara, sûzicubuñ o toridaista

さがしていたほかのものが出てきた。 ふつうにさがしていたら絶対にみつからなかっただろう。 少々腰を痛くした。

sagasite ita hoka no mono ga dete kita. hucû ni sagasite itara zeqtai ni micukaranakaqta darô. sjôsjô kosi o itaku sita.

2023-05-14 (0) 16:34:54 +0900


ローマ字書き「天声人語」>2023 年 01 月 04 日掲載分

rômazi-gaki "Teñsei Ziñgo">2023 neñ 01 gacu 04 ka keisaibuñ

akuruhi(あくる日)。

sañganici(三が日)。

wakaciaitai(分かちあいたい)。

2023-05-14 (0) 16:29:04 +0900


明治 5 年の十二月は 2 日しかなかったので給料は出なかったと聞いたことが

meizi 5 neñ no zjûnigacu wa 2 ka sika nakaqta no de kjûrjô wa denakaqta to kiita koto ga

ウィキペディアによるとそのようだ。

Wikipedia によるとそのようだ。

2023-05-14 (0) 16:00:45 +0900


ローマ字書き「天声人語」>2023 年 01 月 03 日掲載分

rômazi-gaki "Teñsei Ziñgo">2023 neñ 01 gacu 03 ka keisaibuñ

2 日は新聞がお休みでした。

2 ka wa siñbuñ ga ojasumi desita.

arienai(あり得ない)。

omowaseburi(思わせぶり)。

kawariburi(変わりぶり)。

hiqkuri kaesu(ひっくり返す)。

cumiagete(積み上げて)。

2023-05-14 (0) 15:57:44 +0900


職場の PC につないだ外づけ HDD のドライブ名を D: にもどせた

sjokuba no PC ni cunaida sotozuke HDD no doraibu-mei o D: ni modoseta

記憶によれば: デジカメのカードをいれたら D: になった。 QX-100 をつないだら E: と G: になった。 デジカメのカードを抜いて外づけ HDD をつないだら D: になった。

kioku ni joreba: dezikame no kâdo o iretara D: ni naqta. QX-100 o cunaidara E: to G: ni naqta. dezikame no kâdo o nuite sotozuke HDD o cunaidara D: ni naqta.

2023-05-14 (0) 15:43:12 +0900


二日、三日は 2 ka, 3 ka と書くとして、一日はどう書く?

二日、三日 wa "2 ka", "3 ka" to kaku to site, 一日 wa dô kaku?

「ついたち」は「月 + 立ち」だそうだ。

"cuitaci" wa "cuki + taci" da sô da.

2023-05-14 (0) 00:21:13 +0900


回文>「修正笑止(しうせいせうし)」

kaibuñ>「修正笑止(しうせいせうし)」

字音かなづかい。

zioñ kanazukai.

2023-05-14 (0) 00:05:02 +0900


からだのおもさ 67.5 kg, おなかのまわり 83 cm

karada no omosa 67.5 kg, onaka no mawari 83 cm

2023-05-13 (6) 23:48:35 +0900


ハバクク 3,1 シギヨノテの調べによる と「聞け万国の労働者」

Habakuku 3,1 シギヨノテ no sirabe ni joru to «kike bañkoku no rôdôsja»

すでにあった曲に合わせたのであろう、という点が共通。

sude ni aqta kjoku ni awaseta no de arô, to iu teñ ga kjôcû.

2023-05-13 (6) 21:51:09 +0900


ファミリーマート「ねぎどっさり豚骨ラーメン」を食す。いまひとつ。

FamilyMart «negi doqsari toñkocu râmeñ» o sjokusu. ima hitocu.

熱湯を注いで 1 分でできあがる。 時間が短いだけに、注ぎ始めてからか、注ぎ終えてからか、で迷った。

neqtô o sosoide 1 puñ de dekiagaru. zikañ ga mizikai dake ni, sosogi hazimete kara ka, sosogi oete kara ka, de majoqta.

2023-05-13 (6) 21:03:43 +0900


桜田です!>カメちゃんの 食事時刻が めちゃめちゃだ

Sakurada desu!>Kamecjañ no sjokuzi zikoku ga mecjamecja da

きょうづけ毎日新聞に載った(はずの)もの。きょうのうちならネットの上でも読める。

kjô zuke 毎日 Siñbuñ ni noqta (hazu no) mono. kjô no uci nara neqto no ue de mo jomeru.

(1) 食事するカメちゃん。お祖母さん、さっき朝めし食べたばっかり、と驚く。 (2) 食事するカメちゃん。お祖母さん、昼めしも早すぎ、8時だよ、と。 (3) 食事を片づけるカメちゃん。お祖母さん、ついにボケたかと思ったよ。 (4) 食事するカメちゃん。お祖母さん、晩めしの時間でもないよ。

(1) sjokuzi suru Kamecjañ. obâsañ, saqki asamesi tabeta baqkari, to odoroku. (2) sjokuzi suru Kamecjañ. obâsañ, hirumesi mo hajasugi, 8 zi da jo, to. (3) sjokuzi o katazukeru Kamecjañ. obâsañ, cui ni boketa ka to omoqta jo. (4) sjokuzi suru Kamecjañ. obâsañ, bañmesi no zikañ de mo nai jo.

これのどこがおもしろい?

kore no doko ga omoisiroi?

むかしのカメちゃんは動作がめちゃくちゃ遅い人だった。 いまはお祖母さんのツッコミを受けるボケ役だ。

mukasi no Kamecjañ wa dôsa ga mecjakucja osoi hito daqta. ima wa obâsañ no cuqkomi o ukeru boke-jaku da.

3 コマめ、お祖母さんの「ホッ」の「ッ」の字体が変なのは前からのとおり。

3 komame, obâsañ no「ホッ」no「ッ」no zitai ga heñ na no wa mae kara no tôri.

2023-05-13 (6) 20:07:06 +0900


「株式会社 kabusiki gaisja」と「少しぐらい sukosi gurai」

株式会社 «kabusiki gaisja» to 少しぐらい «sukosi gurai»

いまの私は kabusiki gaisja と切ってよいと考えているが、 gaisja という形を気にする人もいよう。 そういう人も sukosi gurai は認めるのではあるまいか。 それと同じである。

ima no watakusi wa «kabusiki gaisja» to kiqte joi to kañgaete iru ga, "gaisja" to iu kataci o ki ni suru hito mo ijô. sô iu hito mo «sukosi gurai» wa mitomeru no de wa arumai ka. sore to onazi de aru.

2023-05-13 (6) 20:00:54 +0900


学校にかよっていると、昔の人と同じように季節を感じるのは難しいのでは

gaqkô ni kajoqte iru to, mukasi no hito to onazi jô ni kisecu o kañziru no wa muzukasii no de wa

2023 年 1 月 1 日日曜日づけ朝日新聞大阪本社版オピニオン面「声」掲載の、 埼玉県の 16 歳の高校生、五味結子さんの「枕草子のように 季節感じたい」。

2023 neñ 1 gacu 1 nici nicijôbi zuke Asahi Siñbuñ Ôsaka Hoñsja bañ opinioñ meñ "Koe" keisai no, Saitama-keñ no 16 sai no kôkôsei, 五味結子 sañ no «Makura-no-Sôsi no jô ni kisecu kañzitai».

6時ごろにはもう電車に乗っているそうだが、 学校は、おそらく、定時法で毎日同じ時刻に始まるのであろう。 それだと、おそらく、目覚める時刻が定時法で一定となり、 平安時代と同じようにはゆかないのではあるまいか。

6 zi goro ni wa mô deñsja ni noqte iru sô da ga, gaqkô wa, osoraku, teizihô de mainici onazi zikoku ni hazimaru no de arô. sore da to, osoraku, mezameru zikoku ga teizihô de iqtei to nari, heiañ zidai to onazi jô ni wa jukanai no de wa arumai ka.

1999 年の「理科年表」からの引用だが、 6 月 15 日の東京の「夜明」は 3 時 46 分だから、 むかしの人と同じように暮らすならそのころに起きないと。 これだと家を出るまで 2 時間ほど時間がある。 8 時間の睡眠時間を確保するには 19 時 46 分に床につく必要があり、 仮に 17 時ごろまで部活動をして 2 時間かけて家に着くと 19 時。 食事して入浴して、となるとほとんど時間がない。 朝の 2 時間を宿題などにあてることになろうか。

1999 neñ no "Rika Neñpjô" kara no iñjô da ga, 6 gacu 15 nici no Tôkjô no「夜明」wa 3 zi 46 puñ da kara, mukasi no hito to onazi jô ni kurasu nara sono koro ni okinai to. kore da to ie o deru made 2 zikañ hodo zikañ ga aru. 8 zikañ no suimiñ zikañ o kakuho suru ni wa 19 zi 46 puñ ni toko ni cuku hicujô ga ari, kari ni 17 zi goro made bukacudô o site 2 zikañ kakete ie ni cuku to 19 zi. sjokuzi site njûjoku site, to naru to hotoñdo zikañ ga nai. asa no 2 zikañ o sjukudai nado ni ateru koto ni narô ka.

2023-05-13 (6) 17:07:52 +0900


ローマ字書き「天声人語」>2023 年 01 月 01 日掲載分

rômazi-gaki "Teñsei Ziñgo">2023 neñ 01 gacu 01 nici keisaibuñ

hacuhinode(初日の出)。

akewataru(明けわたる)。

morikomi(盛り込み)。

2023-05-13 (6) 16:54:24 +0900


ローマ字書き「天声人語」>2022 年 12 月 31 日掲載分

rômazi-gaki "Teñsei Ziñgo">2022 neñ 12 gacu 31 nici keisaibuñ

minareta(見慣れた)。

sore gurai(それぐらい)。

hurikaeri cucu(振り返りつつ)。

2023-05-13 (6) 16:26:45 +0900


身寄りがなく経済的に困窮して亡くなった人は火葬だけすればよいのでは

mijori ga naku keizaiteki ni koñkjû site nakunaqta hito wa kasô dake sureba joi no de wa

見出しの行の引用は、一つ前の項目で取り上げた記事からのである。

midasi no gjô no iñjô wa, hitocu mae no kômoku de toriageta kizi kara no de aru.

行政が費用を負担して「葬祭」をするようだが、 遺体の処理と、 宗教的な儀式とは、分けて考えるべきではなかろうか。

gjôsei ga hijô o hutañ site "sôsai" o suru jô da ga, itai no sjori to, sjûkjôteki na gisiki to wa, wakete kañgaeru beki de wa nakarô ka.

葬祭扶助費は原則として都市部で約20万円と規定されともある。 火葬だけならそんなにはかからない。

sôsai huzjohi wa geñsoku to site tosibu de jaku 20 mañeñ to kitei sare to mo aru. kasô dake nara soñna ni wa kakaranai.

2023-05-13 (6) 15:57:33 +0900


朝日新聞>「上回るぺース」と書いている。「ぺ」はひらがな

Asahi Siñbuñ>「上回るぺース」to kaite iru.「ぺ」wa hiragana

2022 年 12 月 30 日金曜日づけ大阪本社版トップ記事、 「増える無縁遺骨 弔う人なく」の本文で。

2022 neñ 12 gacu 30 nici kiñjôbi zuke Ôsaka Hoñsja bañ toqpu kizi, «hueru mueñ ikocu tomurau hito naku» no hoñbuñ de.

「森下香枝」と署名あり。

「森下香枝」to sjomei ari.

校正のとき、カタカナは背景に色をつける、などとしていないのだろうか。 また、スペルチェッカーのようなものは使っていないのか。

kôsei no toki, katakana wa haikei ni iro o cukeru, nado to site inai no darô ka. mata, superu cjeqkâ no jô na mono wa cukaqte inai no ka.

2023-05-13 (6) 15:50:34 +0900


天声人語>年の暮れに亡くなった人は忘れられる?

Teñsei Ziñgo">tosi no kure ni nakunaqta hito wa wasurerareru?

二つ前の項目で取り上げた「天声人語」。 なぜだか年の暮れになると、その年に亡くなった方々の顔が頭に浮かんでくる と始まるのを見て。

hutacu mae no kômoku de toriageta "Teñsei Ziñgo". naze da ka tosi no kure ni naru to, sono tosi ni nakunaqta katagata no kao ga atama ni ukañde kuru to hazimaru no o mite.

2023-05-13 (6) 15:43:08 +0900


「動詞連用形 + つつ」は切って書く?

"dôsi reñjôkei + cucu" wa kiqte kaku?

一つ前の項目に関連。

hitocu mae no kômoku ni kañreñ.

i cucu(居つつ・射つつ)、 ki cucu(来つつ・着つつ)、 si cucu(しつつ)、 ni cucu(煮つつ)、 mi cucu(見つつ) がそれでよければ、だが。

i cucu(居つつ・射つつ)、 ki cucu(来つつ・着つつ)、 si cucu(しつつ)、 ni cucu(煮つつ)、 mi cucu(見つつ) ga sore de jokereba, da ga.

よくなければ続けて書くので、totonoesasecucu のように長いのも現れる。

joku nakereba cuzukete kaku no de, "totonoesasecucu" no jô ni nagai no mo arawareru.

2023-05-13 (6) 15:40:43 +0900


ローマ字書き「天声人語」>2022 年 12 月 30 日掲載分

rômazi-gaki "Teñsei Ziñgo">2022 neñ 12 gacu 30 nici keisaibuñ

aicuide(相次いで)。

sinobi cucu(しのびつつ)。

wasureenai(忘れえない)。

hase cucu(はせつつ)。

2023-05-13 (6) 15:29:04 +0900


回文>「軽口くるか」「軽くチクるか」(かるくちくるか)

kaibuñ>「軽口くるか」「軽くチクるか」(かるくちくるか)

2023-05-13 (6) 14:25:01 +0900


回文>「ii sio oisii(いい塩おいしい)」

kaibuñ>「ii sio oisii(いい塩おいしい)」

2023-05-13 (6) 14:18:45 +0900


回文>「Isono, Ono si(磯野、小野氏)」

kaibuñ>「Isono, Ono si(磯野、小野氏)」

2023-05-13 (6) 14:17:42 +0900


回文>「歓待短歌(かんたいたんか)」

kaibuñ>「歓待短歌(かんたいたんか)」

2023-05-13 (6) 14:16:10 +0900


回文>「乳母からかばう(うばからかばう)」

kaibuñ>「乳母からかばう(うばからかばう)」

2023-05-13 (6) 14:15:05 +0900


回文>「伝い、這い、再配達(つたいはいさいはいたつ)」

kaibuñ>「伝い、這い、再配達(つたいはいさいはいたつ)」

2023-05-13 (6) 14:13:07 +0900


手元の国語辞典には「儘ならぬ」は載っているが「ままならない」ともいう?

temoto no kokugo ziteñ ni wa "mama naranu" wa noqte iru ga "mama naranai" to mo iu?

2023-05-12 (5) 22:38:00 +0900


からだのおもさ 67.0 kg, おなかのまわり 85 cm

karada no omosa 67.0 kg, onaka no mawari 85 cm

2023-05-12 (5) 22:19:33 +0900


回文>「アナーキー、なあ。(あなーきーなあ)」

kaibuñ>「アナーキー、なあ。(あなーきーなあ)」

2023-05-12 (5) 21:28:27 +0900


回文>「解放配下(かいはうはいか)」

kaibuñ>「解放配下(かいはうはいか)」

字音かなづかい。

2023-05-12 (5) 21:20:03 +0900


桜田です!>お母さん 五右衛門ぶろに やってきて 野菜とパスタ ゆでるらし

Sakurada desu!>okâsañ goemoñburo ni jaqte kite jasai to pasuta juderu rasi

きょうづけ毎日新聞に載った(はずの)もの。きょうのうちならネットの上でも読める。

kjô zuke 毎日 Siñbuñ ni noqta (hazu no) mono. kjô no uci nara neqto no ue de mo jomeru.

(1) お祖母さん、ハルに、五右衛門ぶろをたこうかと言う。 (2) ハル、釜にはいっている。お祖母さん、息を吹き込んで火をおこす。 (3) お母さんがくる。 (4) お母さん、野菜とパスタもゆでさせて、と。

(1) obâsañ, Haru ni, goemoñburo o takô ka to iu. (2) Haru, kama ni haiqte iru. obâsañ, iki o hukikoñde hi o okosu. (3) okâsañ ga kuru. (4) okâsañ, jasai to pasuta mo judesasete, to.

ひとがはいれる温度だと野菜もパスタもゆだらないと思う。 お母さんの思慮が足りない。

hito ga haireru oñdo da to jasai mo pasuta mo judaranai to omou. okâsañ no sirjo ga tarinai.

2 コマめでハルが「足の裏熱い〜〜」と言っているが、 そのくらいでは済まないと思う。 ふつう、すのこを沈めるのでは。

2 komame de Haru ga «asi no ura acuiii» to iqte iru ga, sono kurai de wa sumanai to omou. hucû, sunoko o sizumeru no de wa.

あとの 3 コマには五右衛門ぶろが描かれているが、 釜の底は描かれていない。

ato no 3 koma ni wa goemoñburo ga egakarete iru ga, kama no soko wa egakarete inai.

2023-05-12 (5) 20:03:56 +0900


バラが咲いた>力強さが感じられないのは、音階的進行が続くせいか?

bara ga saita>cikarazujosa ga kañzirarenai no wa, oñkaiteki siñkô ga cuzuku sei ka?

2023-05-12 (5) 20:02:38 +0900


「隠れた名曲」で、本当に曲の中に隠れているものはあるか?

«kakureta meikjoku» de, hoñtô ni kjoku no naka ni kakurete iru mono wa aru ka?

第二バイオリンのパートに隠れているとか。

daini baioriñ no pâto ni kakurete iru to ka.

2023-05-12 (5) 19:58:36 +0900


毎日新聞>立夏を夏の気配が感じられるころとするのは正しいか

毎日 Siñbuñ>riqka o nacu no kehai ga kañzirareru koto to suru no wa tadasii ka

2023 年 5 月 6 日土曜日づけ第一面。 そのあとに 春分と夏至の中間で、 昼夜の長短で区分すると立夏から立秋の前日までが夏となる ともあるが。

2023 neñ 5 gacu 6 ka dojôbi zuke daiicimeñ. sono ato ni sjuñbuñ to gesi no cjûkañ de, cjûja no cjôtañ de kubecu suru to riqka kara riqsjû no zeñzicu made ga nacu to naru to mo aru ga.

2023-05-12 (5) 19:54:22 +0900


銀座天一にはいった

銀座天一 ni haiqte

コースを注文。 いただいたてんぶらは、 才巻エビ、ナス、サヨリ、シイタケエビ詰め、メギス、アナゴ、ズッキーニ。 ここでイカを追加注文。最後は小エビのかき揚げ。

kôsu o cjûmoñ. itadaita teñpura wa, saimaki ebi, nasu, sajori, siitake ebizume, megisu, anago, zuqkiini. koko de ika o cuika cjûmoñ. saigo wa koebi no kakiage.

2023-05-12 (5) 00:25:15 +0900


桜田です!>おみやげの こしあんつぶあん 柏もち 小夏の父は 両方食べた

Sakurada desu!>omijage no kosiañ cubuañ kasiwamoci Konacu no cici wa rjôhô tabeta

きょうづけ毎日新聞に載った(はずの)もの。きょうのうちならネットの上でも読める。

kjô zuke 毎日 Siñbuñ ni noqta (hazu no) mono. kjô no uci nara neqto no ue de mo jomeru.

(1) 小夏が遊びにきている。 お母さんが柏もちをもってきた。 (2) 「こしあんとつぶあんがあるからお父さんと食べなさい」とおみやげを渡すお母さん。 お礼をいう小夏。 (3) 「お父さんつぶあんが好きだと思うの」と小夏。 「たいていどっちかが好きだよね」とハル。 (4) 「こしあんもつぶあんも大好物」と言って両方食べてしまった小夏の父親。 小夏がお茶を持ってきたのに。

(1) Konacu ga asobi ni kite iru. okâsañ ga kasiwamoci o moqte kita. (2) «kosiañ to cubuañ ga aru kara otôsañ to tabenasai» to omijage o watasu okâsañ. orei o iu Konacu. (3) «otôsañ cubuañ ga suki da to omou no» to Konacu. «taitei doqcika ga sugi da jo ne» to Haru. (4) «kosiañ mo cubuañ mo daikôbucu» to iqte rjôhô tabete simaqta Konacu no cicioja. Konacu ga ocja o moqte kita no ni.

「二人で一つずつ食べよう」と言わずに渡した小夏の思慮が足りない。

«hutari de hitocu zuru tabejô» to iwazu ni watasita Konacu no sirjo ga tarinai.

読み返すと、3 コマめのハルのせりふは、 読者に一つずつ食べるものと思わせるようにできている。

jomikaesu to, 3 komame no Haru no serihu wa, dokusja ni hitocu zucu taberu mono to omowaseru jô ni dekite iru.

二つずつ、全部で四つ、持たせればよかったか。

hutacu zucu, zeñbu de joqcu, motasereba jokaqta ka.

小夏の父親が甘いものも食べるというのは意外だった。 3 コマめで小夏は「お酒ばっかり飲んでるけど」と言っている。

Konacu no cicioja ga amai mono mo taberu to iu no wa igai daqta. 3 komame de Konacu wa «osake baqkari noñde ru kedo» to iqte iru.

2023-05-11 (4) 22:27:22 +0900


すのもの Sunomono