Xin Qiji ci

 

     原文の大意    

 

 ここでは、各頁で使った原文・漢語・中国語の大意を載せています。 

 


語句の意味

花間集の頁関聯
李U詞の頁関聯
李C照詞の頁関聯
辛棄疾詞の頁関聯
碧血の詩編の頁関聯
秋瑾詩詞の頁関聯
毛沢東詩詞の頁関聯
天安門革命詩抄の頁関聯
自作詩詞の頁関聯

  ***********************
2000.12.30起
2001. 1. 1
    1. 8
    5.17

     

漢詩 填詞 詩餘 詩余 宋詞 漢詩 唐詩 宋詞 元曲 漢詩 唐詩 元曲 宋詞 漢詩 唐詩 宋詞 漢詩 唐詩

xia ye次(原文説明・辛棄疾詞)へ
   ***********
Songci宋詞格律
cipai詞牌・詞譜 
ciyun詞韻
shici gaishuo詩詞概説  
Tangshi唐詩格律之一
shiyun詩韻
cipai yiming詞牌異名
cishi詞史
shici yongyu詩詞用語解説
Hanyu yinyun現代漢語音韻
Hanyu yinyun豪放詞 民族呼称
Li Yu李U詞
Li Qingzhao李清照詞  
Xin Qiji辛棄疾詞
Qiu Jin秋瑾詩詞
haofang ci碧血の詩編
Huajianji花間集
Maozhuxi shici毛主席詩詞 
Tiananmen geming shichao天安門革命詩抄
zhuozuo碇豊長自作詩詞
参考文献(総目録)
参考文献(宋詞)
参考文献(詩詞格律)
参考文献(唐詩)
参考文献(韻書)
参考文献(漢語音韻)
参考文献(漢語方言)
Hanyu:zhici中国語ご挨拶 
laixinお便りのページ
propaty本サイト全情報
 
Riyu:zhiciわたしのおもい
guanhougan
メール
hui shouye
トップ
huanyng xinshang Ding Fengzhang de zhuye