huanying xinshang Ding Fengzhang de zhuyeLiQingzhao liqingzhao李清照
  題八詠樓

千古風流八詠樓,
江山留與後人愁。
水通南國三千里,
氣壓江城十四州。

  **********************


   題八詠樓

千古の 風流 八詠樓,
江山 留め與ふるは 後人の愁ひ。
水は通る 南國 三千里,
氣は 壓す 江城 十四州。

       ******************

◎私感訳註:

※題八詠樓:八詠樓についての詩作。八詠樓とは、玄暢楼のこと。南朝・斉の沈約の玄暢楼を詠んだ詩作に八首に基づく名。現。浙江省金華市(杭州市の西南120キロメートル)にある。彼女が五十二歳のとき(紹興五年・1134年)、金軍が臨安に迫ったために、臨安の西南にある金華に避難したが、そのときの作になる。
『歴代絶句類選』二
卷之二 第十八葉
天明六年

※千古風流八詠樓:昔からの風雅なたたずまいである玄暢楼。 ・千古:昔。悠久。昔からの。蘇軾の念奴嬌(大江東去)に「
千古風流人物」がある。 ・風流:風流、風雅、風韻。ここでは、本来的な意味での風流。蘇軾の「千古風流人物」の「風流」とは意味が異なる。 ・八詠樓:玄暢楼のこと。南朝・斉の沈約の玄暢楼を詠んだ詩作に八首に基づく名。浙江省金華にある。

※江山留與後人愁:(祖国の)山河が後世の人々に愁いの種を残す。このとき李C照は攻め入る敵兵のために、第四の故郷・臨安を追われ、金華へと落ち延びてきた、そのような状況下の作である。 ・江山:山河。(祖国の)山河。 ・留與:(白話)残す。伝える。留め与える。 ・後人:後世の人々。後代。

※水通南國三千里:川や運河は江南の広い地域を通っている。江南の地の広がりをいう。この「三千里」や、次に出てくる「十四州」は、単に数字上の問題ではなく、前者は○○)であり後者は●●)となり、発音もなめらかで美しいことなどでも使われる。白居易の「晩春重到集賢院」では、「前時謫去三千里,此地辭來十四。」また、貫休の「獻錢尚父」では「滿堂花醉三千,一劍霜寒十四州。」など。 ・水通:川は流れている。 ・南國:江南。中華の南部。華南。 ・三千里:極めて広い範囲ことをいう。

※氣壓江城十四州(憂国の)気概は川沿いの都市(江南一帯の)十四州を圧倒している。 ・氣壓:(憂国の)気概は(辺りの……)を圧倒している。 江城:川沿いの都市。 ・十四州:ここでは、江南一帯。広い地域の意。数字に基づいて考えれば、当時、八詠楼のある金華は、両浙路に属し、二府十二州に区劃されていた。即ち十四州である。全国四百余州には及ばないが、江南両浙路の広いところをいう。『中国歴史地図集』第六冊 宋・遼・金時期(中国地図出版社)59−60ページ「南宋 両浙西路 両浙東路 江南東路」の婺州(杭州市の西南120キロメートル)のこと。


◎ 構成について

 七絶。転句、結句が対になっている。平声韻一韻到底。韻式は「AAA」。韻脚は「樓愁州」で、下平十一尤。この作品の平仄は次の通り。

  ○●○○●●○,(韻)
  ○○○●●○○。(韻)
  ●○○●○○●,
  ●●○○●●○。(韻)
 

2001.12.29
   12.30
   12.31完
2011.11. 5補

漢詩 填詞 詩餘 詩余 唐詩 漢詩 宋詞 漢詩 唐詩 漢詩 宋詞 漢詩 漢詩 唐詩 漢詩 宋詞 漢詩 唐詩 漢詩 宋詞 漢詩 漢詩 

xia 1ye次の詩へ
shang 1ye前の詩へ
Li Qingzhao李清照詞メニューへ戻る
  **********
Maozhuxi shici李U詞
Xin Qiji ci辛棄疾詞
shangye秋瑾詩詞
haofangci碧血の詩編
Huajianji花間集
Huajianji婉約詞集
Huajianji歴代抒情詩選
Maozhuxi shici毛主席詩詞
shichao shou ye天安門革命詩抄 
Ding Fengzhang shici碇豊長自作詩詞
shici gaishuo詩詞概説
唐詩格律 之一
宋詞格律
詞牌・詞譜
詞韻
詩韻
詩詞用語解説
豪放詞 民族呼称
cankao shumu(shilU)参考文献(詩詞格律)
cankao shumu(Songci)参考文献(宋詞)
cankao shumu(Tangshi)参考文献(唐詩)
cankao shumu(yinyunxue)参考文献(漢語音韻)
   
zhuzhang わたしの主張
guanhougan
メール
hui shouye
トップ
huanying xinshang Ding Fengzhang de zhuye