すのものの「いろいろ」(その562)


バラが咲いた>「明るくなった」はファファファファミレドだと思い込んでいた

bara ga saita>«akaruku naqta» wa fa-fa-fa-fa-mi-re-do da to omoikoñde ita

2023-05-11 (4) 22:06:06 +0900


薩摩守忠度ってそんな昔の人だったのか。江戸時代かと思っていた

Satuma no kami Tadanori qte soñna mukasi no hito daqta no ka. Edo zidai ka to omoqte ita

2023-05-11 (4) 00:30:31 +0900


Edge の「Internet Explorer モードで再読み込みする」が灰色になってる!

Edge no «Internet Explorer モードで再読み込みする» ga haiiro ni naqte ru!

きのう、新入生のパソコンでも IE モードにできなかった。 これをピンチと言わずして何と言おう。 資料は IE モードで .pdf にし印刷することにしているのだ。

kinô, siñnjûsei no pasokoñ de mo IE môdo ni dekinakaqta. kore o piñci to iwazu site nañ to iô. sirjô wa IE môdo de .pdf ni si iñsacu suru koto ni site ru no da.

「設定」「既定のブラウザー」で、 「Internet Explorer モード ページ」に登録したページのみが IE モードで閲覧できるんだ。 助かった。

「設定」「既定のブラウザー」de, 「Internet Explorer モード ページ」ni tôroku sita pêzi nomi ga IE môdo de ecurañ dekiru ñ da. tasukaqta.

2023-05-10 (3) 23:51:36 +0900


回文>「流行行李(りうかうかうり)」

kaibuñ>「流行行李(りうかうかうり)」

字音かなづかい。

zioñ kanazukai.

2023-05-10 (3) 22:55:51 +0900


回文>「番組軍馬(ばんぐみぐんば)」

kaibuñ>「番組軍馬(ばんぐみぐんば)」

2023-05-10 (3) 22:31:27 +0900


回文>「沓井食いつく(くついくいつく)」

kaibuñ>「沓井食いつく(くついくいつく)」

沓井は氏(名字)。

沓井 wa si (mjôzi).

2023-05-10 (3) 22:27:15 +0900


回文>「いなげや土産ない(いなげやみやげない)」

kaibuñ>「いなげや土産ない(いなげやみやげない)」

2023-05-10 (3) 22:26:17 +0900


回文>「エイトマン、たんまと言え(えいとまんたんまといえ)」

kaibuñ>「エイトマン、たんまと言え(えいとまんたんまといえ)」

2023-05-10 (3) 22:25:04 +0900


回文>「ワイルド類話(わいるどるいわ)」

kaibuñ>「ワイルド類話(わいるどるいわ)」

2023-05-10 (3) 22:23:40 +0900


回文>「肥満児貴人舞ひ(ひまんじきじんまひ)」

kaibuñ>「肥満児貴人舞ひ(ひまんじきじんまひ)」

歴史的かなづかい。

2023-05-10 (3) 22:17:21 +0900


回文>「最後の晩餐、産婆の語彙さ(さいごのばんさんさんばのごいさ)」

kaibuñ>「最後の晩餐、産婆の語彙さ(さいごのばんさんさんばのごいさ)」

2023-05-10 (3) 22:02:09 +0900


宝くじ二枚の 600 円で買えるトランプで、子どもは喜んで遊ぶんだよなあ

takarakusi nimai no 600 eñ de kaeru torañpu de, kodomo wa jorokoñde asobu ñ da jo nâ

幼稚園児のときだったか小学校にはいってすぐだったか、 私はトランプが好きだった。 単に、数が並ぶから、という理由でだったように思う。

jôcieñzi no toki daqta ka sjôgaqkô ni haiqte sugu daqta ka, watakusi wa torañpu ga suki daqta. tañ ni, kazu ga narabu kara, to iu rijû de daqta jô ni omou.

一つ前の項目に関連。

hitocu mae no kômoku ni kañreñ.

2023-05-10 (3) 21:36:28 +0900


行きつけのコンビニで、600 円のトランプが間違って 100 円コーナーに

jukicuke no koñbini de, 600 eñ no torañpu ga macigaqte 100 eñ kônâ ni

100 円コーナーにあるのは紙製。600 円のはプラスティック製だ。 プラスティック製のが売れたのかと思ったら 100 円コーナーにかかっていた。

100 eñ kônâ ni aru no wa kamisei. 600 eñ no wa purasutiqkusei da. purasutiqkusei no ga ureta no ka to omoqtara 100 eñ kônâ ni kakaqte ita.

いずれも税抜き価格である。

izure mo zeinuki kakaku de aru.

2023-05-10 (3) 21:28:02 +0900


サイゼリヤ>「柔らか青豆の温サラダ」に名前が変わったはずだが

Saizeriya>「柔らか青豆の温サラダ」ni namae ga kawaqta hazu da ga

レシートには「青豆とペコリーノの温サラダ」だし、 店員さんもそう言って注文を確認していた。

resiito ni wa「青豆とペコリーノの温サラダ」da si, teñiñ sañ mo sô iqte cjûmoñ o kakuniñ site ita.

2023-05-10 (3) 21:18:00 +0900


サイゼリヤ>小エビのサラダを頼んだらドレッシングがかかっていなかった

Saizeriya>koebi no sarada o tanoñdara doreqsiñgu ga kakaqte inakaqta

きたときに気づいたので、言って、かけてきてもらった。

kita toki ni kizuita no de, iqte, kakete kite moraqta.

2023-05-10 (3) 21:16:23 +0900


桜田です!>ハル君は打ちっ放しの意味を知り 投げっ放しで遊びに出かける

Sakurada desu!>Haru kuñ wa uciqpanasi no imi o siri nageqpanasi de asobi ni dekakeru

きょうづけ毎日新聞に載った(はずの)もの。きょうのうちならネットの上でも読める。

kjô zuke 毎日 Siñbuñ ni noqta (hazu no) mono. kjô no uci nara neqto no ue de mo jomeru.

(1) 打ちっ放しにいってくる、とお父さん。 (2) ハル、どうして「打ちっ放し」と言うのかをお母さんに尋ねる。 説明するお母さん。 (3) 片づけなくていいんだ、とハル。 誰かが片づけてくれるのよ、とお母さん。 (4) ランドセルなどを「投げっ放し」で遊びに行くハル。 誰も片づけないわよ! と怒るお母さん。

(1) uciqpanasi ni iqte kuru, to otôsañ. (2) Haru, dô site "uciqpanasi" to iu no ka o okâsañ ni tazuneru. secumei suru okâsañ. (3) katazukenakute ii ñ da, to Haru. dare ka ga katazukete kureru no jo, to okâsañ. (4) rañdoseru nado o "nageqpanasi" de asobi ni juku Haru. dare mo katazukenai wa jo! to ikaru okâsañ.

「打ちっ放し」にはお金がかかることを知らないのか、ハル。

"uciqpanasi" ni wa okane ga kakaru koto o siranai no ka, Haru.

打ちっ放しといえば 《桜田です!>桜田家は「〜っ放し」。コンクリート打ちっ放しと似ている》、 《桜田です!>お父さんの打ちっ放しにハルも行きクラブ振り回しお父さん打つ》 があった。

uciqpanasi to ieba «桜田です!>桜田家は「〜っ放し」。コンクリート打ちっ放しと似ている», «Sakurada desu!>otôsañ no uciqpanasi ni Haru mo juki kurabu hurimawasi otôsañ ucu» ga aqta.

2023-05-10 (3) 20:11:08 +0900


ウルトラマンがダダは一匹だと見抜いたのはどの時点?

一匹を倒して去ってゆくから、知っていたのであろう。

娯楽作品としては、 ムラマツが見抜いた時点で視聴者が知り、 ウルトラマンもそれを知ったと視聴者が思い込んでいて、それでよいのだが。

2023-05-09 (2) 21:29:26 +0900


桜田です!>飯も風呂も一番にもらい寝るときは ベッドの中央そのネコは何

Sakurada desu!>mesi mo huro mo icibañ ni morai neru toki wa beqdo no cjûô sono neko wa nani

きょうづけ毎日新聞に載った(はずの)もの。きょうのうちならネットの上でも読める。

kjô zuke 毎日 Siñbuñ ni noqta (hazu no) mono. kjô no uci nara neqto no ue de mo jomeru.

(1) 桜田家の飼いネコ正太郎を、いい子でいいわねえというお母さんの知人。 (2) その知人曰く、ウチの大五郎はゴハンは一番最初に食べるし (3) 風呂は一番風呂だし (4) ベッドは真ん中で寝てるし。 お母さん、人間が飼われているんじゃないの?

(1) Sakurada-ke no kaineko Sjôtarô o, ii ko de ii wa nê to iu okâsañ no ciziñ. (2) sono ciziñ iwaku, uci no Daigorô wa gohañ wa icibañ saisjo ni taberu si (3) huro wa icibañburo da si (4) beqdo wa mañnaka de nete ru si. okâsañ, niñgeñ ga kawarete iru ñ zja nai no?

人間とネコとの逆転がテーマ。

niñgeñ to neko to no gjakuteñ ga têma.

このネコ、2 コマめでは前足で食べ物をつかんで食べている。 3 コマめでは風呂おけのふちに前足をかけて沈まないようにしている。 一種の擬人化か。 4 コマめでは、枕のまん中で眠っているが、ベッドのまん中ではない。

kono neko, 2 komame de wa maeasi de tabemono o cukañde tabete iru. 3 komame de wa hurooke no huci ni maeasi o kakete sizumanai jô ni site iru. iqsju no giziñka ka. 4 komame de wa, makura no mañnaka e nemuqte iru ga, beqdo no mañnaka de wa nai.

問題は、そのネコが人間をおりに閉じ込めるか否か、だな。

moñdai wa, sono neko ga niñgeñ no ori ni tozikomeru ka ina ka, da na.

2023-05-09 (2) 20:12:46 +0900


ガッツ星人はアロンと戦わせることでウルトラセブンの能力を見極めたが…

ガッツ seiziñ wa アロン to tatakawaseru koto de ウルトラセブン no nôrjoku o mikiwameta ga...

…、戦って勝てるかどうかは別の話。 アロンとの戦いでガッツ星人が知ったウルトラセブンの能力は、 当時番組を見ていた子どもたちならみんな知っていた。

..., tatakaqte kateru ka dô ka wa becu no hanasi. アロン to no tatakai de ガッツ星人 ga siqta ウルトラセブン no nôrjoku wa, tôzi bañgumi o mite ita kodomo taci nara miñna siqte ita.

2023-05-08 (1) 20:35:35 +0900


セブン暗殺計画 後編>ウルトラセブンへの変身シーンはあったっけ?

セブン暗殺計画 後編>ウルトラセブン e no heñsiñ siiñ wa aqta qke?

もしもなかったとしたら、それはこの回だけだろう。

mosi mo nakaqta to sitara, sore wa kono kai dake darô.

2023-05-08 (1) 20:17:16 +0900


桜田です!>お母さん なべに材料を 適当に 入れて出したら 好評だった

Sakurada desu!>okâsañ nabe ni zairjô o tekitô ni irete dasitara kôhjô daqta

きょうづけ毎日新聞に載った(はずの)もの。きょうのうちならネットの上でも読める。

kjô zuke 毎日 Siñbuñ ni noqta (hazu no) mono. kjô no uci nara neqto no ue de mo jomeru.

(1) 献立に悩むお母さん。 (2) なんでもいいから買っちゃえ! と買い物かごに放り込む。 (3) なんでもいいから入れちゃえ! となべに放り込む。 (4) カレンとお父さんには好評。 また作ってと言われるがレシピがわからない。

(1) koñdate ni najamu okâsañ. (2) nañ de mo ii kara kaqcjae! to kaimono kago ni hôrikomu. (3) nañ de mo ii kara irecjae! to nabe ni hôrikomu. (4) Kareñ to otôsañ ni wa kôhjô. mata cukuqte to iwareru ga resipi ga wakaranai.

これは、一人で作った闇鍋にほかならないのではあるまいか。 闇鍋ネタは前にも何度かあった。 《桜田です!>要約>社長の一言で鍋大会をするお父さんたち。闇鍋だった》、 《桜田です!>締め切り前のお母さん,時間がとれずに作ったのが闇鍋》。 今回は暗くしないところが斬新か。

kore wa, hitori de cukuqta jaminabe ni hokanaranai no de wa arumai ka. jaminabe neta wa mae ni mo aqta. «桜田です!>要約>社長の一言で鍋大会をするお父さんたち。闇鍋だった», «桜田です!>締め切り前のお母さん,時間がとれずに作ったのが闇鍋». koñkai wa kuraku sinai tokoo ga zañsiñ ka.

3 コマめ。 お母さんは「アーッハッハッハー」と笑いながら食材をなべに放り込む。 その「ッ」の字体が変なのは前からのとおり。

3 komame. okâsañ wa「アーッハッハッハー」to warainagara sjokuzai o nabe ni hôrikomu. sono「ッ」no zitai ga heñ na no wa mae kara no tôri.

2023-05-08 (1) 19:42:11 +0900


回文>「ucisô? ie. Eiôsicu(打ちそう? いえ。英王室)」

2023-05-07 (0) 23:07:16 +0900


回文>「ucisô? ôsicu(打ちそう? 王室)」

2023-05-07 (0) 23:05:53 +0900


からだのおもさ 67.0 kg, おなかのまわり 83 cm

karada no omosa 67.0 kg, onaka no mawari 83 cm

2023-05-07 (0) 22:13:27 +0900


NHK まいにちドイツ語 フランス語 応用編、五月 4, 5 日は再放送

2023-05-07 (0) 21:25:44 +0900


早生まれは無料で電車などに乗れる期間が短くて損なのでは

hajaumare wa murjô de deñsja nado ni noreru kikañ ga mizikakute soñ na no de wa

四月一日の生まれだと、無料で電車などに乗れるのは六年間。 四月二日の生まれだと、それがおよそ七年間になる。

sigacu cuitaci no umare da to, murjô de deñsja nado ni noreru no wa rokuneñkañ. sigacu hucuka no umare da to, sore ga ojoso sicineñkañ ni naru.

2023-05-07 (0) 21:01:41 +0900


桜田です!>カメちゃんは総入れ歯なのに歯が痛い小百合先生に直してもらう

Sakurada desu!>Kamecjañ wa sôireba na no ni ha ga itai Sajuri señsei ni naosite morau

きょうづけ毎日新聞に載った(はずの)もの。きょうのうちならネットの上でも読める。

kjô zuke 毎日 Siñbuñ ni noqta (hazu no) mono. kjô no uci nara neqto no ue de mo jomeru.

(1) お祖母さんに虫歯が痛むと訴えるカメちゃん。総入れ歯なのに、とお祖母さん。 (2) 小百合先生が入れ歯を見て、奥歯が傷んでますね。口を開けているカメちゃん。 (3) 入れ歯を削る小百合先生。痛そうにするカメちゃん。 (4) 治って喜ぶカメちゃん。お祖母さん、まあいいけど。

(1) obâsañ ni musiba ga itamu to uqtaeru Kamecjañ. sôireba na no ni, to obâsañ. (2) Sajuri señse ga ireba o mite, okuba ga itañde masu ne. kuci o akete iru Kamecjañ. (3) ireba o kezuru Sajuri señsei. itasô ni suru Kamecjañ. (4) naoqte jorokobu Kamecjañ. obâsañ, mâ ii kedo.

ナンセンスものか。でも入れ歯について知らないと意味がわからないだろう。

nañseñsu mono ka. de mo ireba ni cuite siranai to imi ga wakaranai darô.

カメちゃんがことばを発しなくなってどれだけになる?

Kamecjañ ga kotoba o haqsinaku naqte dore dake ni naru?

2023-05-07 (0) 20:12:06 +0900


上半身裸の健康診断って、裸なのは診断を受ける人? 診断する医師?

zjôhañsiñ hadaka no keñkô siñdañ qte, hadaka na no wa siñdañ o ukeru hito? siñdañ suru isi?

2022 年 12 月 29 日木曜日づけ朝日新聞大阪本社版社会面の記事。 見出しの行に引用したのは見出しから。

2022 neñ 12 gacu 29 nici mokujôbi zuke Asahi Siñbuñ Ôsaka Hoñsja bañ sjakai meñ no kizi. midasi no gjô ni iñjô sita no wa midasi kara.

記事からは 上半身裸での学校の健康診断に京都府長岡京市の小中学校14校では健康診断の際、 上半身裸で内科検診をしている。 ここまでではわからない。

kizi kara wa zjôhañsiñ hadaka de no gaqkô no keñkô siñdañ ni, Kjôto-hu Nagaokakjô-si no sjô- cjûgaqkô 14 kô de wa keñkô siñdañ no sai, zjôhañsiñ hadaka de naika keñsiñ o site iru. koko made de wa wakaranai.

さらに読んでゆけば 強制的に裸にさせるのは などとあってほぼわかる。 (それでも、強制的に医師を裸にさせると読めなくはない。)

sara ni joñde jukeba kjôseiteki ni hadaka ni saseru no wa nado to aqte hobo wakaru. (sore de mo, kjôseiteki ni isi o hadaka ni saseru to jomenaku wa nai.)

どうして、わかるように書かないのか。 「上半身裸で受診させている」のように。

dô site, wakaru jô ni kakanai no ka. «zjôhañsiñ hadaka de zjusiñ sasete iru» no jô ni.

才本淳子、富永鈴香、永井啓子と署名あり。

才本淳子, 富永鈴香, 永井啓子 to sjomei ari.

毎日新聞>学校検診「脱衣はイヤ」は女子からの視点に限らない書き方》 と関係あるか。 この毎日新聞の記事ははっきり書けている。 《毎日新聞「読者の声」>「男女一緒の学校検診」は元記事を読み誤った?》 もやや関連。

«毎日 Siñbuñ>学校検診「脱衣はイヤ」 wa zjosi kara no siteñ ni kagiranai kakikata» to kañkei aru ka. kono 毎日 Siñbuñ no kizi wa haqkiri kakete iru. «毎日新聞「読者の声」>「男女一緒の学校検診」wa motokizi o jomi ajamaqta?» mo jaja kañreñ.

2023-05-07 (0) 16:10:03 +0900


ローマ字書き「天声人語」>2022 年 12 月 29 日掲載分

rômazi-gaki "Teñsei Ziñgo">2022 neñ 12 gacu 29 nici keisaibuñ

torisirabe(取り調べ)。

2023-05-07 (0) 15:54:35 +0900


「歩くときのオト」と「足オト」との違いについて

"aruku toki no oto" to "asioto" to no cigai ni cuite

2022 年 12 月 26 日月曜日づけ朝日新聞「天声人語」の書き出しを引用する。 ロボットが歩くと、どんな音がするか。 まず浮かぶのは、ガシャとかカチャといった金属音ではないだろうか。 そしてテレビアニメ「鉄腕アトム」の話になり、 「コツコツ」だったアトムの足音を変えるため となるのだが、ここで、「歩くときのオト」が「足オト」にすり替えられている。

2022 neñ 12 gacu 26 nici gecujôbi zuke Asahi Siñbuñ "Teñsei Ziñgo" no kakidasi o iñjô suru. roboqto ga aruku to, doñna oto ga suru ka. mazu ukabu no wa, gasja to ka kacja to iqta kiñzokuoñ de wa nai darô ka. sosite terebi anime「鉄腕アトム」no hanasi ni nari, "kocukocu" daqta アトム no asioto o kaeru tame to naru no da ga, koko de, "aruku toki no oto" ga "asioto" ni surikaerarete iru.

ロボットそのものが金属でできていて、歩く動作の際に金属音を発しても、 足の部分に柔らかな素材を使っていれば、足音はしないか、柔らかなオトになるはずだ。

roboqto sono mono ga kiñzoku de dekite ite, aruku dôsa no sai ni kiñzokuoñ o haqsite mo, asi no bubuñ ni jawaraka na sozai o cukaqte ireba, asioto wa sinai ka, jawaraka na oto ni naru hazu da.

全体の趣旨とは関係ないが、気になった。

zeñtai no sjusi to wa kañkei nai ga, ki ni naqta.

2023-05-07 (0) 15:35:37 +0900


回文>「帰省解析(きせいかいせき)」

kaibuñ>「帰省解析(きせいかいせき)」

2023-05-07 (0) 13:41:38 +0900


回文>「汽船分析(きせんぶんせき)」

kaibuñ>「汽船分析(きせんぶんせき)」

2023-05-07 (0) 13:40:25 +0900


「私たち watakusi taci」は切り離し、「私ら watakusira」は続けて書く?

「私たち watakusi taci」wa kirihanasi,「私ら watakusira」wa cuzukete kaku?

一つ前の項目に関連。

hitocu mae no kômoku ni kañreñ.

2023-05-06 (6) 20:40:37 +0900


桜田です!>アマビエと 予言獣とが 現れて もう自分らに 用はないのかと

Sakurada desu!>amabie to jogeñzjû to ga arawarete mô zibuñra ni jô wa nai no ka to

きょうづけ毎日新聞に載った(はずの)もの。きょうのうちならネットの上でも読める。

kjô zuke 毎日 Siñbuñ ni noqta (hazu no) mono. kjô no uci nara neqto no ue de mo jomeru.

(1) いわゆるコロナの話をするお父さんとお母さん。 (2) アマビエが現れて話に加わった。 (3) 予言獣も現れ、アマビエと会話する。もう自分らは必要ないのかも。 (4) 会話に盛り上がる二匹。誰? とお母さん。さあ…とお父さん。

(1) iwajuru korona no hanasi o suru otôsañ to okâsañ. (2) amabie ga arawarete hanasi ni kuwawaqta. (3) jogeñzjû mo araware, amabie to kaiwa suru. mô zibuñra wa hicujô nai no ka mo. (4) kaiwa ni moriagaru nihiki. dare? to okâsañ. sâ ... to otôsañ.

アマビエたちを出せば、オチはなくてもよいと思ってないか?

amabie taci o daseba, oci wa nakute mo joi to omoqte nai ka?

2023-05-06 (6) 20:30:18 +0900


右の人差し指の爪のまん中あたりに力がかかったら、鈍い痛みが

migi no hitosasijubi no cume no mañnaka atari ni cikara ga kakaqtara, nibui itami ga

2023-05-06 (6) 20:27:49 +0900


筆を加えた項目 [hude o kuwaeta *ɦɔŋmɪuk*]

2023-05-06 (6) 20:03:18 +0900


回文>「鬼神欠いたる戴冠式(きしんかいたるたいかんしき)」

kaibuñ>「鬼神欠いたる戴冠式(きしんかいたるたいかんしき)」

2023-05-06 (6) 19:46:45 +0900


スマフォの着メロが鳴る前に振動が始まると地震の警報かと身構えてしまう

sumafo no cjakumero ga naru mae ni siñdô ga hazimaru to zisiñ no keihô ka to migamaete simau

2023-05-06 (6) 17:44:58 +0900


ローマ字書き「天声人語」>2022 年 12 月 28 日掲載分

rômazi-gaki "Teñsei Ziñgo">2022 neñ 12 gacu 28 nici keisaibuñ

kakekomu(駆け込む)。

jukizumaqte(行き詰まって)。

sirabeateru(調べ当てる)。

zôsjo erabi(蔵書選び)。

mañbeñ naku(まんべんなく)。

jukicuku(行き着く)。

suwaricuzuke(座り続け)。

uketoru(受け取る)。

2023-05-06 (6) 17:24:36 +0900


朝日新聞死亡記事>常磐津英寿さんに「ときわず」とふりがな

Asahi Siñbuñ sibô kizi>常磐津英寿 sañ ni「ときわず」to hurigana

2022 年 12 月 27 日火曜日づけ大阪本社版社会面。 喪主のご長男の名前にも「ときわず〜」とふりがなが。

2022 neñ 12 gacu 27 nici kajôbi zuke Ôsaka Hoñsja bañ sjakaimeñ. mosju no gocjônañ no namae ni mo「ときわず〜」to hurigana ga.

ウィキペディアは「ときわづ」とする。

Wikipedia wa「ときわづ」to suru.

2023-05-06 (6) 17:16:29 +0900


ローマ字書き「天声人語」>2022 年 12 月 27 日掲載分

rômazi-gaki "Teñsei Ziñgo">2022 neñ 12 gacu 27 nici keisaibuñ

namae iri(名前入り)。

warai banasi(笑い話)。

2023-05-06 (6) 16:59:02 +0900


ローマ字書き「天声人語」>2022 年 12 月 26 日掲載分

rômazi-gaki "Teñsei Ziñgo">2022 neñ 12 gacu 26 nici keisaibuñ

miraiqposa(未来っぽさ)。

sjaqkiñ tori(借金取り)。

katajaburi na(型破りな)。

2023-05-06 (6) 16:39:45 +0900


刑法の往来危険は「汽車又は電車」だがディーゼルカーなども含むのだろう

keihô no ôrai kikeñ wa "kisja mata wa deñsja" da ga diizeru kâ nado mo hukumu no darô

第百二十五条 鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、 汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期懲役に処する。

daihjakunizjûgozjô tecudô mosiku wa sono hjôsiki o soñkai si, mata wa sono ta no hôhô ni jori, kisja mata wa deñsja no ôrai no kikeñ o sjôzisaseta mono wa, nineñ izjô no jûki cjôeki ni sjosuru.

ほかに、電気機関車と客車、ケーブルカーなども。

hoka ni, deñki kikañsja to kjakusja, kêburu kâ nado mo.

2023-05-06 (6) 15:57:12 +0900


一週間分のレシートの整理。現金は 1 円まで合った。一件だけだったけど。

iqsjûkañ buñ no resiito no seiri. geñkiñ wa 1 eñ made aqta. iqkeñ dake daqta kedo.

2023-05-06 (6) 15:18:29 +0900


聖書の中で、歴史的な記録として地震が記されているのはアモス 1,1 だけか

Seisjo no naka de, rekisiteki na kiroku to site zisiñ ga sirusarete iru no wa Amosu 1,1 dake ka

2023-05-06 (6) 14:35:51 +0900


英語の magnitude は「マグニテュード」「マグニトゥード」のほうが近い

eigo no *magnitude* wa magunitjûdo, magunitûdo no hô ga cikai

2023-05-05 (5) 22:45:10 +0900


また地震で、びっくりした

mata zisiñ de, biqkuri sita

2023-05-05 (5) 22:18:06 +0900


ウルトラホーク1号>オープニングではα号とβ号だけで合体しているのだが

本編にそういうシーン、あったっけ?

β号とγ号だけ、α号とγ号だけは合体している。

2023-05-05 (5) 21:56:55 +0900


からだのおもさ 67.5 kg, おなかのまわり 82 cm

karada no omosa 67.5 kg, onaka no mawari 82 cm

2023-05-05 (5) 21:52:39 +0900


マグニチュードは対数ですから 1 違うと一桁違います、と言っていたが

magunicjûdo wa taisû desu kara 1 cigau to hitoketa cigaimasu, to iqte ita ga

対数の底はいくつなの?

taisû no tei wa ikucu na no?

2023-05-05 (5) 16:50:41 +0900

見つかった

micukaqta

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230505/k10014058181000.html

石川県で震度6強の揺れを観測した地震について、 東京大学地震研究所の佐竹健治教授は「能登地方ではここ数年、地震活動が活発になっていて、 去年もマグニチュード5.4の地震が発生している。 去年の地震と比べるとマグニチュードは1桁大きく今後も同程度の地震が起きる可能性がある」 と話していました。

ほんとうにマグニチュードが一桁大きかったら、 とんでもないことになるぞ。

hoñtô ni magunicjûdo ga hitoketa ôkikaqtara, doñde mo nai koto ni naru zo.

2023-05-05 (5) 19:35:18 +0900


NHK ラジオ第一放送で電話インタビューされていた宮司さん、終わり近くに…

NHK razio daiici hôsô de deñwa iñtabjû sarete ita gûzi sañ, owari cikaku ni ...

…「神社のことは聞かないんですか」と聞き返していた。 周囲のことだけ尋ねられて、電話を切られそうになって。 神社のことを聞きたい、と電話がかかってきたようだった。

... «ziñzja no koto wa kikanai ñ desu ka» to kikikaesite ita. sjûi no koto dake tazunerarete, deñwa o kiraresô ni naqte. ziñzja no koto o kikitai, to deñwa ga kakaqte kita jô daqta.

2023-05-05 (5) 15:41:51 +0900


北國新聞>…沿岸で、若干の海面変動の可能性があるが、被害の心配はない

文章一つを丸ごと引用すれば 日本の沿岸で、若干の海面変動の可能性があるが、被害の心配はない。 「津波の」が抜け落ちているのではないか。 https://www.hokkoku.co.jp/articles/-/1060395

……と思ったら、気象庁(?)が この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません と発表したらしい。

... to omoqtara, Kisjôcjô (?) ga kono zisiñ ni jori, Niqpoñ no eñgañ de wa zjaqkañ no kaimeñ heñdô ga aru ka mo siremaseñ ga, higai no siñpai wa arimaseñ to haqpjô sita rasii.

その後、そのページは書き足されたようで、 いまは 津波の心配はない となっている。

sono go, sono pêzi wa kakitasareta jô de, ima wa cunami no siñpai wa nai to naqte iru.

2023-05-05 (5) 15:29:28 +0900


地震! テーブルの下のもぐり込んだ。らじるらじるでラジオを聞いた

zisiñ! têburu no sita ni mogurikoñda. raziruraziru de razio o kiita

スマフォからの警告でテーブルの下にもぐり込んだ。 その後、PC でらじるらじるをつける。 そのらじるらじるで余震(=揺り返し)の警告音を聞き、また身構えてしまったが、 よく考えると、らじるらじるはおよそ 1 分、遅れて放送されているので、無意味なのだった。

sumafo kara no keikoku de têburu no sita ni mogurikoñda. sono go, PC de raziruraziru o cukeru. sono raziruraziru de josiñ (= jurikaesi) no keikokuoñ o kiki, mata migamaete simaqta ga, joku kañgaeru to, raziruraziru wa ojoso 1 puñ, okurete hôsô sarete iru no de, muimi na no daqta.

2023-05-05 (5) 15:22:00 +0900

自宅も、いくつか物が落ちただけで、無事だった

zitaku mo, ikucu ka mono ga ocita dake de, buzi daqta

2023-05-05 (5) 19:35:18 +0900


桜田です!>お化け屋敷ちっとも怖くなかったがいたはずのないお化けを見た

Sakurada desu!>obake jasiki ciqtomo kowaku nakaqta ga ita hazu no nai obake o mita

きょうづけ毎日新聞に載った(はずの)もの。きょうのうちならネットの上でも読める。

kjô zuke 毎日 Siñbuñ ni noqta (hazu no) mono. kjô no uci nara neqto no ue de mo jomeru.

(1) お化け屋敷にはいったお祖母さんとカレン。 お化けたちに「ああハイハイ」「バイトも大変ねえ」と余裕で声をかけている。 (2) 首のないお化け。首をわきに抱えている。 「なにこれ笑える!」「立ってるだけかい?」。 (3) 出口で。「もう少し怖がらせなさいよ」「あの首なしお化けヒドすぎ!」。 謝る主催者。 (4) その主催者「首なし…そんなのいたかな…」。「さあ」と答えるお化け役のアルバイトたち。 カレン「オヤツにしよ!」、お祖母さん「なにがいいかね」と明るく去ってゆくが、 カレンの肩には人魂が。

(1) obake jasiki ni haiqta obâsañ to Kareñ. obake taci ni «â haihai» «baito mo taiheñ nê» to jojû de koe o kakete iru. (2) kubi no nai obake. kubi o waki ni kakaete iru. «nani kore waraeru!» «taqte ru dake kai?». (3) deguci de. «mô sukosi kowagarasenasai jo» «ano kubinasi obake hidosugi!» ajamaru sjusaisja. (4) sono sjusaisja «kubinasi... soñna no ita ka na...» «sâ» to kotaeru obake-jaku no arubaito taci. Kareñ «ojacu ni sijo!» obâsañ «nani ga ii ka ne» to akaruku saqte juku ga, Kareñ no kata ni wa hitodama ga.

客が勝手にお化けに扮していた、と考えればあり得る。 (実際にやると迷惑らしいけど。)

kjaku ga kaqte ni obake ni huñsite ita, to kañgaereba arieru. (ziqsai ni jaru to meiwaku rasii kedo.)

3 コマめ。「むさしの町GW恒例 お化け屋敷」と看板にあるけど、 この季節にやるものかいな。

3 komame. "Musasino-cjô GW kôrei obake jasiki" to kañbañ ni aru kedo, kono kisecu ni jaru mono kai na.

前には 《桜田です!>学園祭のお化け屋敷。お化け役がマスクとアルコールで怖くない》 があった。

mae ni wa «Sakurada desu!>gakueñsai no obake jasiki. obake jaku ga *mask* to *alcohol* de kowaku nai» ga aqta.

2023-05-05 (5) 13:38:14 +0900


JR 金沢駅のまわりは観光客でいっぱい。もう少しばらけてくればよいのに

JR Kanazawa eki no mawari wa kañkôkjaku de iqpai. mô sukosi barakete kureba joi no ni

バスはそれほどは遅れていなかった。

basu wa sore hodo wa okurete inakaqta.

2023-05-04 (4) 21:54:38 +0900


桜田です!>ちゅるんっとプリンを飲み込むカレンには次から次へわんこそば

Sakurada desu!>cjuruñq to puriñ o nomikomu Kareñ ni wa cugi kara cugi e wañkosoba

……のよう

...... no jô.

きょうづけ毎日新聞に載った(はずの)もの。きょうのうちならネットの上でも読める。

kjô zuke 毎日 Siñbuñ ni noqta (hazu no) mono. kjô no uci nara neqto no ue de mo jomeru.

(1) 今日のおやつはプリン、とお母さん。喜ぶカレン。 (2) 右左に分かれたコマ。「ちゅ」「るんっ」と一口で飲み込む。 (3) もうなくなっちゃった、とカレン。大量に作ってあるわよ、とお母さん。 (4) 次から次へとプリンを差し出す。ちゅるんと飲み込むカレン。わんこそば? とお父さん。

(1) koñnici no ojacu wa puriñ, to okâsañ. jorokobu Kareñ. (2) migi hidari ni wakareta koma. "cju" "ruñq" to hitokuci de nomikomu. (3) mô nakunaqcjaqta, to Kareñ. tairjô ni cukuqte aru wa jo, to okâsañ. (4) cugi kara cugi e to puriñ o sasidasu. cjuruñ to nomikoku Kareñ. wañkosoba? to otôsañ.

たくさん作るのはよいけれど、お母さんは忙しいのでは。 次々とカレンに差し出していないで、 「好きなだけ食べなさい」と言って放っておけばよいのでは。 それだと「わんこそば?」につながらないが。

takusañ cukuru no wa joi keredo, okâsañ wa isogasii no de wa. cugicugi to Kareñ ni sasidasite inaide, «suki na dake tabenasai» to iqte hôqte okeba joi no de wa. sore da to "wañkosoba?" ni cunagaranai ga.

桜田です!>要約>相撲取りがコーヒーゼリーを一口に吸い込んだ。それだけ》 では力士が似た食べ方をしていた。「ちゅ」「るんっ」という擬音まで同じ。 その翌日には 《桜田です!>要約>プリンのプールで泳ぐ夢にうれしそうなカレン。それだけ》 があった。

«桜田です!>要約>相撲取りがコーヒーゼリーを一口に吸い込んだ。それだけ» de wa rikisi ga nita tabekata o site ita. "cju" "ruñq" to iu gioñ made onazi. sono jokuzicu ni wa «桜田です!>要約>プリンのプールで泳ぐ夢にうれしそうなカレン。それだけ» ga aqta.

2023-05-04 (4) 20:38:06 +0900


「赤鰯」の直訳 red sardine って通じるかな

"akaiwasi" no cjokujaku *red sardine* qte cûziru ka na

さびた刀。

sabita katana.

2023-05-04 (4) 20:06:37 +0900


憲法記念日なので、岩波文庫「世界憲法集」第四版で日本国憲法を読んだ

Keñpô Kineñbi na no de, Iwanami Bunko "sekai keñpôsjû" daijoñpañ de Nihoñkoku keñpô o joñda

2023-05-03 (3) 23:14:02 +0900


改憲集会 櫻井よしこ氏が叱咤「国民が前走っている」。前走る?

ネットの上の産経新聞の見出しから。

「前走(まえばし)る」という動詞があるのかと思ったが、 広辞苑第五版では見当たらない。

本文には はるかにわれわれ国民の方が前を走っていないか とあるので、「前(を)走っている」のつもりだったらしい、とわかった。

2023-05-03 (3) 23:10:15 +0900

「まえばしる」も書いておこう

「まえばしる」mo kaite okô

2023-05-22 (1) 22:50:22 +0900


「統治下」と「トーチカ」

2023-05-03 (3) 21:55:30 +0900


からだのおもさ 68.0 kg, おなかのまわり 84 cm

karada no omosa 68.0 kg, onaka no mawari 84 cm

2023-05-03 (3) 21:54:08 +0900


この間、大行天皇には、世界の平和と国民の幸福とをひたすら御祈念され

と、竹下内閣総理大臣の謹話にあるそうだ。

2023-05-03 (3) 20:46:59 +0900


分かち書き>「指名打者制」を simei dasja -sei とするのはどうかな

wakacigaki>「指名打者制」o «simei dasja -sei» to suru no wa dô ka na

{simei dasja} に sei がつくから、 simei dasja-sei とは書きにくい、 と感じる人もいるかも。 そこで工夫してみたもの。 sei が、前の語につくことは示しつつ、dasja に直接はつかない。

一つ前の項目に関連。

hitocu mae no kômoku ni kañreñ.

2023-05-03 (3) 20:23:41 +0900


指名打者制で投手が打席に立たなくても「先発全員安打」という?

simei dasja -sei de tôsju ga daseki ni tatanakute mo «señpacu zeñiñ añda» to iu?

言ってよいと思うが。

iqte joi to omou ga.

2023-05-03 (3) 20:16:55 +0900


新木場駅は元は「湾岸駅」という仮の名前だったっけ

Siñkiba eki wa moto wa "Wañgañ eki" to iu kari no namae daqta qke

もしも実現していたら、五十音順で最後にくるところだった。

mosi mo zicugeñ site itara, gozjûoñ-zjuñ de saigo ni kuru tokoro daqta.

2023-05-03 (3) 20:01:02 +0900


「誰それさんは中国人みたいだ」と言ったら、どういう意味になる?

«daresore sañ wa cjûgokuziñ mitai da» to iqtara, dô iu imi ni naru?

岩波国語辞典第三版は「みたい」を「俗」としていて、 ちょっと驚いた。

Iwanami Kokugo Ziteñ daisañpañ wa "mitai" o "zoku" to site ite, cjoqto odoroita.

2023-05-03 (3) 19:34:10 +0900


「紙たばこ」とは何か? (「噛みたばこ」ではない。)

"kami tabako" to wa nani ka? ("kami tabako" de wa nai.)

紙をたばこの葉の代わりにするのではあるまい。 「紙巻きたばこ」のことだろうか?

kami o tabako no ha no kawari ni suru no de wa arumai. "kamimaki tabako" no koto darô ka?

(見出しの行のローマ字書きでは、どちらも kami tabako で区別ができない。 あとのほうのは kamu tabako である。)

(midasi no gjô no rômazi gaki de wa, docira mo "kami tabako" de kubecu ga dekinai. ato no hô no wa "kamu tabako" de aru.)

2023-05-03 (3) 19:29:56 +0900


筆を加えた項目 [hude o kuwaeta *ɦɔŋmɪuk*]

2023-05-03 (3) 17:30:20 +0900


歌人や俳人で、まいにち夜明けに起きている人はいないのだろうか

kaziñ ja haiziñ de, mainici joake ni okite iru hito wa inai no darô ka

伝統を重んじるならそういう生活リズムになる。 そうすれば、立夏や立秋の意味が実感できると思うのだが。 ことしは 6 日が立夏。

deñtô o omoñziru nara sô iu seikacu rizumu ni naru. sô sureba, riqka ja riqsjû no imi ga ziqkañ dekiru to omou no da ga. kotosi wa 6 ka ga riqka.

農業や漁業に従事している人はそうかな。

nôgjô ja gjogjô ni zjûzi site iru hito wa sô ka na.

夏至のころは東京では 4 時前に起きることになり、 睡眠時間を 8 時間確保するなら夜は 20 時前に床につくことになる。 ちょっと無理かな。 だったら、日の入りの時刻に注目するのでもよいのだが。

gesi no koro wa Tôkjô de wa 4 zi mae ni okiru koto ni nari, suimiñ zikañ o 8 zikañ kakuho suru nara joru wa 20 zi mae i toko ni cuku koto ni naru. cjoqto muri ka na. daqtara, hinoiri no zikoku ni cjûmoku suru no de mo joi no da ga.

2023-05-03 (3) 17:01:57 +0900


trichotomy ―― 最近知った数学用語の一つ

trichotomy ―― saikiñ siqta sûgaku jôgo no hitocu

2023-05-03 (3) 16:45:28 +0900


「ぞうさんぞうさんお祈りが長いのね そうよかあさんも長いのよ」

«zôsañ zôsañ oinori ga nagai no ne / sô jo kâsañ mo nagai no jo»

カルト二世(いわゆる「宗教二世」)の歌。 もちろん童謡「ぞうさん」の替え歌である。

karuto nisei (iwajuru "sjûkjô nisei) no uta. mociroñ dôjô "zôsañ" no kaeuta de aru.

2023-05-03 (3) 16:19:49 +0900


ローマ字書き「天声人語」>2022 年 12 月 25 日掲載分

rômazi-gaki "Teñsei Ziñgo">2022 neñ 12 gacu 25 nici keisaibuñ

cuka no ma(つかの間)。

simekukuri(締めくくり)。

mamori sodateru(守り育てる)。

2023-05-03 (3) 15:44:19 +0900


ローマ字書き「天声人語」>2022 年 12 月 24 日掲載分

rômazi-gaki "Teñsei Ziñgo">2022 neñ 12 gacu 24 ka keisaibuñ

nagaiki sisugita(長生きしすぎた)。

micimaqta(見ちまった)。

jomikaesita(読み返して)。

2023-05-03 (3) 15:25:11 +0900


昔は「ディ」を「ヂ」と書くことがよくありました。表記だけの問題か?

mukasi wa「ディ」o「ヂ」to kaku koto ga joku arimasita. hjôki dake no moñdai ka?

2022 年 12 月 24 日土曜日づけ朝日新聞 be の 3 面、 飯間浩明「街のB級言葉図鑑」。 「ヂ」の表記が昭和風ですともある。 「ラジオ」は戦前はほぼ「ラヂオ」としか書かなかったのですが、 戦時中に「ラジオ」が優勢になっていますというのは、 オトが /radio/ から /razio/ に変わったということ?

2022 neñ 12 gacu 24 ka dojôbi zuke Asahi Siñbuñ "be" no 3 meñ, Iima Hiroaki «maci no B-kjû kotoba zukañ». 「ヂ」no hjôki ga sjôwa-hû desuto mo aru. 「ラジオ」wa señzeñ wa hobo「ラヂオ」to sika kakanakaqta no desu ga, señzi-cjû ni「ラジオ」ga jûsei ni naqte imasuto iu no wa, oto ga /radio/ kara /razio/ ni kawaqta to iu koto?

2023-05-03 (3) 15:10:37 +0900


朝日新聞>選挙では投票時に自分の名前を書くか書かないか

Asahi Siñbuñ>señkjo de wa tôhjôzi ni zibuñ no namae o kaku ka kakanai ka

2022 年 12 月 23 日金曜日づけ大阪本社版生活面、 「政治おさらい オトナの「公民」講座」。 見出しの行の引用が「○×クイズ」になっているが、 私は、立候補している人は、かと思った。 そうではなく、一般の投票者が、だった。

2022 neñ 12 gacu 23 nici kiñjôbi zuke Ôsaka Hoñsja bañ seikacu meñ, «seizi osarai otona no "kômiñ" kôza». midasi no gjô no iñjô ga "marubacu kuizu" ni naqte iru ga, watakusi wa riqkôho site iru hito wa, ka to omoqta. sô de wa naku, iqpañ no tôhjôsja ga, daqta.

大坪実佳子と署名あり。

大坪実佳子 to sjomei ari.

2023-05-03 (3) 14:56:51 +0900


ローマ字書き「天声人語」>2022 年 12 月 23 日掲載分

rômazi-gaki "Teñsei Ziñgo">2022 neñ 12 gacu 23 nici keisaibuñ

huricuzuku(降り続く)。

Nihoñkai gawa(日本海側)。

jobikakete(呼びかけて)。

nekomu(寝込む)。

2023-05-03 (3) 14:36:30 +0900


桜田です!>ハルたちが 心ときめかす 転校生 小夏も元は 転校生なり

Sakurada desu!>Haru taci ga kokoro tokimekasu teñkôsei Konacu mo moto wa teñkôsei nari

きょうづけ毎日新聞に載った(はずの)もの。きょうのうちならネットの上でも読める。

kjô zuke 毎日 Siñbuñ ni noqta (hazu no) mono. kjô no uci nara neqto no ue de mo jomeru.

(1) うるわしい女子をみつけた野中君、イトー君。 (2) ハルも加わり、転校生らしい、という話に。 (3) 期待をふくらませるハルたち。それを聞いてうつむく小夏。 (4) 小夏の家。父親が小夏をほめる。その中に「元は転校生!」。

(1) uruwasii zjosi o micuketa Nonaka kuñ, Itô kuñ. (2) Haru mo kuwawari, teñkôsei rasii, to iu hanasi ni. (3) kitai o hukuramaseru Haru taci. sore o kiite ucumuku Konacu. (4) Konacu no ie. cicioja ga Konacu o homeru. sono naka ni «moto wa teñkôsei!».

いわゆる「サザエさん方式」で登場人物は年をとらず、 小夏が転校してきたという設定だったことは忘れられかけている。 そのことを思い出させる漫画か。

iwajuru «Sazaesañ hôsiki» de tôzjô ziñbucu wa tosi o torazu, Konacu ga teñkô site kita to iu seqtei daqta koto wa wasurearekakete iru. sono koto o omoidasaseru mañga ka.

2 コマめ。野中君が「3組の転校生らしいよ」と言っているので、 ハルたちのクラスは3組ではない、と推測できる。 その意味でも貴重な回だ。

2 komame. Nonaka kuñ ga «3 kumi no teñkôsei rasii jo» to iqte iru no de, Haru taci no kurasu wa 3 kumi de wa nai, to suisoku dekiru. sono imi de mo kicjô na kai da.

3 コマめ。野中君が「あんな子 むさしの小に いないよ」と言っているが、 これは自分たちの学校のことを言っているのか。 そうもとれるし、そうでなくもとれる。

3 komame. Nonaka kuñ ga «añna ko Musasino-sjô ni inai jo» to iqte iru ga, kore wa zibuñ taci no gaqkô no koto o iqte iru no ka. sô mo toreru si, sô de naku mo toreru.

2023-05-03 (3) 14:10:48 +0900


大学での教育と対話型 AI の利用>レポートで単位認定するのをやめればよい

daigaku de no kjôiku to taiwagawa AI no rijô>repôto de tañi niñtei suru no o jamereba joi

だいぶ前から、レポートという単位認定手段は“死んだ”と考えている。

daibu mae kara, repôto to iu tañi niñtei sjudañ wa "siñda" to kañgaete iru.

2023-05-03 (3) 13:47:54 +0900


どうして「八十八日」ではなく「八十八夜」なのか。「二百十日」なのに。

dô site "hacizjûhacinici" de wa naku "hacizjûhacija" na no ka. "nihjakutôka" na no ni.

2023-05-02 (2) 22:54:46 +0900


回文>「アカイライかあ(あかいらいかあ)」

kaibuñ>「アカイライかあ(あかいらいかあ)」

アカイライはドラゴンクエスト III に出たモンスター。

2023-05-02 (2) 22:45:28 +0900


回文>「赤いレイかあ(あかいれいかあ)」

kaibuñ>「赤いレイかあ(あかいれいかあ)」

2023-05-02 (2) 22:44:02 +0900


「コロナ禍の前」とは「コロナ禍よりも前」? それとも…

«korona-ka no mae» to wa «korona-ka jori mo mae»? sore to mo ...

…「前の、コロナ禍だったころ」? NHK ジャーナルで言っているが。

... «mae no, korona-ka daqta koro»? NHK zjânaru de iqte iru ga.

2023-05-02 (2) 22:12:43 +0900


きのうきょうと、校外学習の学校が目立った

kinô kjô to, kôgai gakusjû no gaqkô ga medaqta

二日間学校を休ませて長い旅行に出ようという家に配慮して、らしい。

hucukakañ gaqkô o jasumasete nagai rjokô ni dejô to iu ie ni hairjo site, rasii.

2023-05-02 (2) 22:07:58 +0900


北陸新幹線が敦賀まで延びたら、大阪と和倉温泉の間は乗り換え二回に?

Hokuriku Siñkañseñ ga Curuga made nobitara, Ôsaka to Wakura-Oñseñ no aida wa norikae nikai ni?

敦賀まで在来線特急、金沢まで北陸新幹線、 そして七尾線・のと鉄道直通の在来線特急。

Curuga made zairaiseñ toqkjû, Kanazawa made Hokuriku Siñkañseñ, sosite Nanao-señ Noto Tecudô cjokucû no zairaiseñ toqkjû.

2023-05-02 (2) 20:19:39 +0900


すのもの Sunomono