すのものの「いろいろ」(その554)


きのうの晩、めちゃめちゃ疲れていたにしては、早く目が覚め、早く起きた

kinô no bañ, mecjamecja cukarete ita ni site wa, hajaku me ga same, hajaku okita

目が覚めたのが 8 時台、起きたのは 10 時台。

me ga sameta no ga 8 zidai, okita no wa 10 zidai.

2023-03-04 (6) 12:39:19 +0900


ポトフって pot-au-feu だったんだ

potohu qte "pot-au-feu" daqta ñ da

2023-03-03 (5) 20:53:17 +0900


金沢の「大友楼」の URL のローマ字書きは ootomorou

Kanazawa no「大友楼」no URL no rômazigaki wa "ootomorou"

カナ式ローマ字か。

kana-siki rômazi ka.

2023-03-03 (5) 20:20:40 +0900


「フロギストン」と「風呂」とは関係ないか

"phlogiston" to "huro" to wa kañkei nai ka

ない。/ nai.

2023-03-03 (5) 19:55:12 +0900


MacBook の ← ↑ → ↓ のキーコードは

MacBook no ← ↑ → ↓ no kii kôdo wa

1b 5b 44, 1b 5b 41, 1b 5b 43, 1b 5b 42。 Esc [ D, Esc [ A, Esc [ C, Esc [ B である。 ANSI escape sequence と同じだ。

1b 5b 44, 1b 5b 41, 1b 5b 43, 1b 5b 42. Esc [ D, Esc [ A, Esc [ C, Esc [ B de aru. ANSI escape sequence to onazi da.

2023-03-03 (5) 17:43:54 +0900


isctrl() は真のとき 1 を返すとは限らないんだった

isctrl() wa siñ no toki 1 o kaesu to wa kagiranai ñ daqta

Mac から Windows に移してうまくゆかなかった点がこれの見落とし。

Mac kara Windows ni ucusite umaku jukanakaqta teñ ga kore no miotosi.

2023-03-03 (5) 17:41:11 +0900


スクリーンエディタ>Windows だとスクロールアップが追いつかないようだ

sukuriiñ edita>Windows da to sukurôru aqpu ga oicukanai jô da

Mac だとそれはない。 スクリーンエディタというよりはターミナルの問題だ。

Mac da to sore wa nai. sukuriiñ edita to iu jori wa tâminaru no moñdai da.

Mac と Windows でコード書きが別々になるのは避けたい。

Mac to Windows de kôdo kaki ga becubecu ni naru no wa saketai.

2023-03-03 (5) 17:37:42 +0900


桜田です!>カメちゃんのマジック凄い何もない 口の中から入れ歯が出るよ

Sakurada desu!>Kamecjañ no maziqku sugoi nani mo nai kuci no naka kara ireba ga deru jo

きょうづけ毎日新聞に載った(はずの)もの。きょうのうちならネットの上でも読める。

kjô zuke 毎日 Siñbuñ ni noqta (hazu no) mono. kjô no uci nara neqto no ue de mo jomeru.

(1)(2) ハル、何もないところからハトが出るマジックに驚き、お祖母さんに話す。 (3) カメちゃんのマジック凄いよ、とお祖母さん。 (4) カメちゃん、口から入れ歯を出す。

(1)(2) Haru, nani mo nai tokoro kara hato ga deru maziqku ni odoroki, obâsañ ni hanasu. (3) Kamecjañ no maziqku sugoi jo, to obâsañ. (4) Kamecjañ, kuci kara ireba o dasu.

これ、オチになっているか? 口にはいっていたものが出ただけだろうが。

kore, oci ni naqte iru ka? kuci ni haiqte ita mono ga deta dake darô ga.

お年寄りをバカにしているようで、気持ちがよくない。

otosijori o baka ni site iru jô de, kimoci ga joku nai.

1 コマめの看板の文字「マジックショー」の「ジ」「シ」、 掛け声の「ワンツースリー」の「ツ」の字体が変なのは前からのとおり。

1 komame no kañbañ no mozi「マジックショー」no「ジ」「シ」、 kakegoe no「ワンツースリー」no「ツ」no zitai ga heñ na no wa mae kara no tôri.

2023-03-03 (5) 17:24:03 +0900


回文>「多恵・沙織と取り押さえた(たえさおりととりおさえた)」

kaibuñ>「多恵・沙織と取り押さえた(たえさおりととりおさえた)」

多恵・沙織は人名。

多恵, 沙織 wa ziñmei.

2023-03-02 (4) 22:03:40 +0900


「取り押さえた」と「トリオ冴えた」とが同じオト

"toriosaeta" to "torio saeta" to ga onazi oto

2023-03-02 (4) 21:57:07 +0900


メモ帳の仕様変更には戸惑う

memocjô no sijô heñkô ni wa tomadou

2023-03-02 (4) 21:50:32 +0900


筆を加えた項目 [hude o kuwaeta *ɦɔŋmɪuk*]

2023-03-02 (4) 21:28:17 +0900


メモ帳が変わった! 便利になった点も、不便になった点も

memocjô ga kawaqta! beñri ni naqta teñ mo, hubeñ ni naqta teñ mo

ウィンドウのサイズ、アプリのテーマ、フォント、右端での折り返し、 が変わった。デフォルトに戻ったか。設定し直し。

wiñdou no saizu, apuri no têma, foñto, migihasi de no orikaesi, ga kawaqta. deforuto ni modoqta ka. seqtei sinaosi.

編集しているファイルの名前が見やすくなったのは歓迎だ。

heñsjû site iru fairu no namae ga mijasuku naqta no wa kañgei da.

Alt+Tab で切り換えるとき、「メモ帳」としか表示されないのは不便。 一つのウィンドウに複数のタブを開くこともできるようになったので、 そうやって Ctrl+Tab で切り換えるのがよいか。

Alt+Tab de kirikaeru toki,「メモ帳」to sika hjôzi sarenai no wa hubeñ. hitocu no wiñdou ni hukusû no tabu o hiraku koto mo dekiru jô ni naqta no de, sô jaqte Ctrl+Tab de kirikaeru no ga joi ka.

右端での折り返しは、するのがデフォルトで、毎回設定せねばならぬ。

migihasi de no orikaesi wa, suru no ga deforuto de, maikai seqtei seneba naranu.

2023-03-02 (4) 21:14:57 +0900


桜田です!>紙の上 ネコは好むが それよりも 箱の中へと はいりたがるなり

Sakurada desu!>kami no ue neko wa konomu ga sore jori mo hako no naka e to hairitagaru nari

きょうづけ毎日新聞に載った(はずの)もの。きょうのうちならネットの上でも読める。

kjô zuke 毎日 Siñbuñ ni noqta (hazu no) mono. kjô no uci nara neqto no ue de mo jomeru.

(1) きのうの続き。ネコは紙の上が好き、との説明。 (2) お父さん、ネコベッドをもらってきた。 (3) 飼いネコの正太郎に向かって、カレンとハルがよかったね、フカフカベッドだよというが、 (4) 正太郎はベッドがはいっていた箱にはいってしまう。 それ以上に箱が好き、との文字列。

(1) kinô no cuzuki. neko wa kami no ue ga suki, to no secumei. (2) otôsañ, neko beqdo o moraqte kita. (3) kaineko no Sjôtarô ni mukaqte, Kareñ to Haru ga jokaqta ne, hukahuka beqdo da jo to iu ga, (4) Sjôtarô wa beqdo ga haiqte ita hako ni haiqte simau. sore izjô ni hako ga suki, to no mozirecu.

だったら箱だけもらってくればいいのに。

daqtara hako dake moraqte kureba ii no ni.

正太郎と箱の話は 《桜田です!>ハルは中のぶどうを、飼いネコの正太郎は箱を楽しみにしている》、 《桜田です!>ジーンズがきつくなってるお母さんきつめの箱がうれしい正太郎》、 《桜田です!>お中元 ハムがうれしい 子どもたち 箱がうれしい ネコの正太郎》、 《桜田です!>努力して 箱にはいれた 飼いネコの 喜悦は何に かえられようか》 があった。

Sjôtarô to hako no hanasi wa «桜田です!>ハルは中のぶどうを、飼いネコの正太郎は箱を楽しみにしている», «Sakurada desu!>zîñzu ga kicuku naqte ru okâsañ kicume no hako ga uresii Sjôtarô», «Sakurada desu!>ocjûgeñ hamu ga uresii kodomotaci hako ga uresii neko no Sjôtarô», «Sakurada desu!>dorjoku site hako ni haireta kaineko no kiecu wa nani ni kaerarejô ka» ga aqta.

2023-03-02 (4) 18:57:21 +0900


毎日新聞「仲畑流万能川柳」に6文字名前の人がまた載った

毎日新聞「仲畑流万能川柳」ni 6 mozi namae no hito ga mata noqta

きょうづけ。 《毎日新聞「仲畑流万能川柳」に6文字名前の人が載った》 のときと同じ、高槻のさかたゆみこ氏。 きょうは投句方法に柳名5字までとある。

kjôzuke. «毎日新聞「仲畑流万能川柳」ni 6 mozi namae no hito ga noqta» no toki to onazi, Takacuki no さかたゆみこ si. kjô wa tôku hôhô ni rjûmei 5 zi made to aru.

2023-03-02 (4) 18:34:11 +0900


疲れている。猛烈に眠い。肩も凝っている。町へ出なくてよかった

cukarete iru. môrecu ni nemui. kata mo koqte iru. maci e denakute jokaqta

2023-03-01 (3) 21:57:45 +0900


Jean を「ジャー」と音写すれば、Jeanne は「ジャン」でよいのでは

Jean o「ジャー」to oñsja sureba, Jeanne wa「ジャン」de joi no de wa

フランスの人の名前。/ Hurañsu no hito no namae.

2023-03-01 (3) 21:54:51 +0900


ローマ字書き「天声人語」>2022 年 11 月 10 日掲載分

rômazi-gaki "Teñsei Ziñgo">2022 neñ 11 gacu 10 ka keisaibuñ

rikai sinikukaqta(理解しにくかった)。

tôkaihjô(投開票)。これはことばを変えたい。/ kore wa kotoba o kaetai.

atae kanenai(与えかねない)。

zeñ-daitôrjô(前大統領)。これはことばを変えたい。/ kore wa kotoba o kaetai.

wakaretaru(分かれたる)。

atawazu(あたわず)。

hoka naranai(ほかならない)。

2023-03-01 (3) 17:43:05 +0900


ローマ字書き「天声人語」>2022 年 11 月 09 日掲載分

rômazi-gaki "Teñsei Ziñgo">2022 neñ 11 gacu 09 ka keisaibuñ

namariiro(鉛色)。

huri cuzuku(降り続く)。

zjôgesuidô(上下水道)。これはことばを変えたい。/ kore wa kotoba o kaetai.

hurikaereba(振り返れば)。

huju sjôguñ(冬将軍)。

kuzuorete(崩折(くずお)れて)。

doku-so-señ(独ソ戦)。これはことばを変えたい。/ kore wa kotoba o kaetai.

torimodosi(取り戻し)。

nari cucu aru(なりつつある)。

2023-03-01 (3) 17:42:08 +0900


桜田です!>人間は 座布団敷くのに ネコはなぜ 紙に座ると 叱られるのか

Sakurada desu!>niñgeñ wa zabutoñ siku no ni neko wa naze kami ni suwaru to sikarareru no ka

きょうづけ毎日新聞に載った(はずの)もの。きょうのうちならネットの上でも読める。

kjô zuke 毎日 Siñbuñ ni noqta (hazu no) mono. kjô no uci nara neqto no ue de mo jomeru.

(1) お父さんが腹ばいになって新聞を読もうとすると飼いネコの正太郎が新聞に座って読めない。 (2) ハルが机に向かって本を読もうとすると正太郎が上に座って読めない。 (3) お母さんが漫画を書こうとすると正太郎が上に座って書けない。 お母さん、それはザブトンじゃないわよ。 (4) お母さんが来客に座布団をすすめるのを見て、納得できん、と正太郎。

(1) otôsañ ga harabai ni naqte siñbuñ o jomô to suru to kaineko no Sjôtarô ga siñbuñ ni suwaqte jomenai. (2) Haru ga cukue ni mukaqte hoñ o jomô to suru to Sjôtarô ga ue ni suwaqte jomenai. (3) okâsañ ga mañga o kakô to suru to Sjôtarô ga ue ni suwaqte kakenai. okâsañ, sore wa zabutoñ zja nai wa jo. (4) okâsañ ga raikjaku ni zabutoñ o susumeru no o mite, naqtoku dekiñ, to Sjôtarô.

古新聞でも置いてやって、その上に座らせればよいだけ。 これに気がつくと笑えない。

hurusiñbuñ de mo oite jaqte, sono ue ni suwarasereba joi dake. kore ni ki ga cuku to waraenai.

2023-03-01 (3) 17:40:05 +0900

正太郎は座布団の上に寝そべっていたことがある

Sjôtarô wa zabutoñ no ue ni nesobeqte ita koto ga aru

桜田です!>飼いネコを無理にお風呂に入れようとして傷だらけハルと友だち》。

«Sakurada desu!>kaineko o muri ni ohuro ni irejô to site kizu darake Haru to tomodaci».

2023-03-02 (4) 18:51:42 +0900


Windows>タスクバーの検索窓。ドラえもんが背中を見せているのかと思った

Windows>tasuku bâ no keñsaku mado. Doraemoñ ga senaka o misete iru no ka to omoqta

きょう更新したら、変わった。 何の絵なのかは、わからず。

kjô kôsiñ sitara, kawaqta. nañ no e na no ka wa, wakarazu.

あれ? 自宅のには現れない。

are? zitaku no ni wa arawarenai.

2023-03-01 (3) 17:37:35 +0900


筆を加えた項目 [hude o kuwaeta *ɦɔŋmɪuk*]

2023-02-28 (2) 22:40:55 +0900


「観音寺市」は「かんおんじし」、「観音寺」は「かんのんじ」

「観音寺市」wa "Kañoñzisi",「観音寺」wa "kañnoñzi"

2023-02-28 (2) 21:41:29 +0900


回文>「焚き上げ飽きた(たきあげあきた)」

kaibuñ>「焚き上げ飽きた(たきあげあきた)」

2023-02-28 (2) 21:28:06 +0900


玄関の狭いわが家にはいる際の注意事項

geñkañ no semai waga ja ni hairu sai no cjûi zikô

玄関のドアを開ける前に、 雨靴のファスナーは開けておく。 傘は、玄関にはいる前に、玄関の置くべきところに置く。 鍵入れは、玄関にはいる前に、しかるべきところに収める。 この三つかな。

geñkañ no doa o akeru mae ni, amagucu no fasunâ wa akete oku. kasa wa, geñkañ ni hairu mae ni, geñkañ no oku beki tokoro ni oku. kagiire wa, geñkañ ni hairu mae ni, sikaru beki tokoro ni osameru. kono miqcu ka na.

2023-02-28 (2) 21:18:53 +0900


桜田です!>リンゴむき上手とほめられお母さんついに芯までむいてしまった

Sakurada desu!>riñgo muki zjôzu to homerare okâsañ cui ni siñ made muite simaqta

きょうづけ毎日新聞に載った(はずの)もの。きょうのうちならネットの上でも読める。

kjô zuke 毎日 Siñbuñ ni noqta (hazu no) mono. kjô no uci nara neqto no ue de mo jomeru.

(1) おやつにリンゴをむき始めたお母さん。ハルが上手だとほめる。 (2) いくらでもむけるとお母さん。途切れないのに驚くハル。 (3) 調子に乗るお母さん。 (4) 芯までむかれ、棒のようになったリンゴを手に、お祖母さんがこれはなんだい?

(1) ojacu ni riñgo o mukihazimeta okâsañ. Haru ga zjôzu da to homeru. (2) ikura de mo mukeru to okâsañ. togirenai no ni odoroku Haru. (3) cjôsi ni noru okâsañ. (4) siñ made mukare, bô no jô ni naqta riñgo o te ni, obâsañ ga kore wa nañ dai?

こういうむきかたは可能なのだろうか。 お母さんは右手に包丁を持ち、上から皮をむいている。 ふつうだと、最後は下の皮をむいて終わる。 そのとき、終わらないで、こんどは下から上へと、 身をむいてゆくのだろうか。

kô iu mukikata wa kanô na no darô ka. okâsañ wa migite ni hôcjô o moci, ue kara kawa o muite iru. hucû da to, saigo wa sita no kawa o muite owaru. sono toki, owaranai de, koñdo wa sita kara ue e to, mi o muite juku no darô ka.

下から上へとむいたことないな。 リンゴを上下逆さに持つと、回転の向きが逆になる。

sita kara ue e to muita koto nai na. riñgo o uesita sakasa ni mocu to, kaiteñ no muki ga gjaku ni naru.

3 コマめ。 リンゴの腹の部分の皮をむいているが、 むけた皮がとぐろを巻くようだ。 そうはならないはず。

3 komame. riñgo no hara no bubun no kawa o muite iru ga, muketa kawa ga toguro o maku jô da. sô wa naranai hazu.

1 コマめのむき始めの皮は正しい方向に巻いているようだ。

1 komame no mukihazime no kawa wa tadasii hôkô o maite iru jô da.

途中からは身をむくため、食べることが可能なはず。 それはどうした?

tocjû kara wa mi o muku tame, taberu koto ga kanô na hazu. sore wa dô sita?

2 コマめと 3 コマめの、 リンゴのむけるさまを示す「シュルシュル」「シュル」の「シ」の字体が変なのは前からのとおり。

2 komame to 3 komame no, riñgo no mukeru sama o simesu「シュルシュル」「シュル」no「シ」no zitai ga heñ na no wa mae kara no tôri.

リンゴを買って試そうかと思ったが、コンビニには置いてなかった。

riñgo o kaqte tamesô ka to omoqta ga, koñbini ni wa oite nakaqta.

2023-02-28 (2) 20:37:00 +0900


ローマ字書き「天声人語」>2022 年 11 月 08 日掲載分

rômazi-gaki "Teñsei Ziñgo">2022 neñ 11 gacu 08 ka keisaibuñ

Ei-saqkta(英作家)。これはことばを変えたい。/ kore wa kotoba o kaetai.

sekitañ-señ(石炭船)。上に同じ。/ ue ni onazi.

ôgata-señ(大型船)。上に同じ。/ ue ni onazi.

sañsei-mu(酸性霧)。上に同じ。/ ue ni onazi.

dacu-tañso(脱炭素)。上に同じ。/ ue ni onazi.

saikadô(再稼働)。上に同じ。/ ue ni onazi.

saikacujô(再活用)。上に同じ。/ ue ni onazi.

aicugu(相次ぐ)。

cukicukete(突きつけて)。

tacikometa(立ち込めた)。

norikoerareru(乗り越えられる)。

最終段落で明らかに文体が変わっている。 動詞を重ねたものが出てくるのだ。

saisjû dañraku de akiraka ni buñtai ga kawaqte iru. dôsi o kasaneta mono ga dete kuru no da.

2023-02-28 (2) 18:19:24 +0900


「アッと驚く為五郎」の「ご」は鼻濁音にしないようだ

«aq to odoroku Tamegorô» no "go" wa bidakuoñ ni sinai jô da

楽曲を聞いて確かめた。 私もそう発音していたが、ふと、気になって調べてみた。

gaqkjoku o kiite tasikameta. watakusi mo sô hacuoñ site ita ga, huto, ki ni naqte sirabete mita.

「八五郎」「大五郎」も鼻濁音にならないようだ。なぜ?

"Hacigorô" "Daigorô" mo bidakuoñ ni naranai jô da. naze?

2023-02-28 (2) 17:40:19 +0900


「こげ茶色」というが、こげた茶は見たことがない

"kogecjairo" to iu ga, kogeta cja wa mita koto ga nai

2023-02-27 (1) 23:11:30 +0900


恐竜の化石はノアの洪水で滅ぼされた動物のもの、というのは無理だよなあ

kjôrjû no kaseki wa Noa no kôzui de horobosareta dôbucu no mono, to iu no wa muri da jo nâ

神はノアに あなたはすべての清い獣の中から雄と雌とを七つずつ取り、 清くない獣の中から雄と雌とを二つずつ取り (創世記 7,2, 口語訳) と命じられたのだから。

Kami wa Noa ni anata wa subete no kijoi kemono no naka kara osu to mesu to o nanacu zucu tori, kijoku nai kemono no naka kara osu to mesu to o hutacu zuru tori (sôseiki 7,2, kôgojaku) to meizirareta no da kara.

2023-02-27 (1) 22:57:28 +0900


創世記>命の木の実は食べてもよかったんだ

sôseiki>inoci no ki no mi wa tabete mo jokaqta ñ da

2023-02-27 (1) 22:35:01 +0900


聖書通し読み>新共同訳 1988 年版 1502 + 480 ページを読み始める

Seisjo tôsijomi>siñkjôdôjaku 1988 neñ bañ 1502 + 480 pêzi o jomihazimeru

旧約聖書続編は読まない。 福音書は 212 ページ。 (1502 + 480) / 212 = 9.349... をおよそ 11 と見て、 一日に福音書以外を 20 ページ、福音書を 2 ページ。 いままでは、毎日、章の切れ目まで読んでいたが、 今回は小見出しによる切れ目まで、としてみる。

kjûjaku Seisjo zokuheñ wa jomanai. hukuiñsjo wa 212 pêzi. (1502 + 480) / 212 = 9.349... o ojoso 11 to mite, icinici ni hukuiñsjo igai o 20 pêzi, hukuiñsjo o 2 pêzi. ima made wa, mainici, sjô no kireme made joñde ita ga, koñkai wa komidasi ni joru kireme made, to site miru.

2023-02-27 (1) 22:18:04 +0900


中学入試の算数だったか、「新傾向」のラベルつきの問題があったっけ

cjûgaku njûsi no sañsû daqta ka, "siñkeikô" no raberu cuki no moñdai ga aqta qke

n 進法に関連する問題など。

n siñhô ni kañreñ suru moñdai nado.

2023-02-27 (1) 20:54:57 +0900


桜田です!>お父さんありがとう言ってお風呂場へ湯のない湯船で独り凍えり

Sakurada desu!>otôsañ arigatô iqte ohuroba e ju o nai jubune de hitori kogoeri

きょうづけ毎日新聞に載った(はずの)もの。きょうのうちならネットの上でも読める。

kjô zuke 毎日 Siñbuñ ni noqta (hazu no) mono. kjô no uci nara neqto no ue de mo jomeru.

(1) 夜は寒いと震えて帰ってきたお父さん。お母さんがお風呂をすすめる。 (2) ありがとうとお父さん。 (3) ありがとう? と不思議に思うお母さん。 (4) 湯のない湯船でひとりこごえるお父さん。

(1) joru wa samui to huruete kaeqte kita otôsañ. okâsañ ga ohuro o susumeru. (2) arigatô to otôsañ. (3) arigatô? to husigi ni omou okâsañ. (4) ju no nai jubune de hitori kogoeru otôsañ.

これ、おもしろいか? お父さんがどうかしてるだけ。 自分でお湯を張ればよいだけのこと。

kore, omosiroi ka? otôsañ dô ka site ru dake. zibuñ de oju o hareba joi dake no koto.

ふつう、人のいる建物にはいってくれば暖かく感じるものだがな。この季節。

hucû, hito no iru tatemono ni haiqte kureba atatakaku kañziru mono da ga na. kono kisecu.

2023-02-27 (1) 18:11:03 +0900


地味な色の 144 枚からなる壁紙、名前を変えて逆順に回るようにしてみた

zimi na iro no 144 mai kara naru kabegami, namae o kaete gjakuzjûñ ni mawaru jô ni site mita

Windows 11>144 の地味な色からなる壁紙》である。 最初、rename() を呼ぶ C プログラムを書こうとして、 それよりもバッチファイルを出すののほうが簡単と気づいた。

«Windows 11>144 no zimi na iro kara naru kabegami» de aru. saisjo, rename() o jobu C puroguramu o kakô to site, sore jori mo baqci fairu o dasu no no hô ga kañtañ to kizuita.

名前の順に回るので、番号が逆順になるよう名前を変えればよい。

namae no zjuñ ni mawaru no de, bañgô ga gjakuzjuñ ni naru jô namae o kaereba joi.

2023-02-27 (1) 17:58:05 +0900


スクールバスはバス停の前で止まってよいのか?

sukûru basu wa basutei no mae de tomaqte joi no ka?

道路交通法第 44 条の 5。 ふたつ前の項目に関連。

dôro kôcûhô dai 44 zjô no 5. hutacu mae no kômoku ni kañreñ.

2023-02-27 (1) 17:41:40 +0900


ペットボトルのラベルをはがしていて、指の皮膚を切った

peqto botoru no raberu o hagasite ite, jubi no hihu o kiqta

一部分がはがれたあと、続きをはがそうとして、ラベルの切り口で。 血は出なかった。

icibubuñ ga hagareta ato, cuzuki o hagasô to site, raberu no kirikuci de. ci wa denakaqta.

2023-02-27 (1) 17:30:21 +0900

ラベルの切り口ではなく、上か下のへりでした

raberu no kirikuci de wa naku, ue ka sita no heri desita

切り口はぎざぎざになるので皮膚は切れない。

kirikuci wa gizagiza ni naru no de hihu wa kirenai.

皮膚の切れたところ、少し水がしみる。

hihu no kireta tokoro, sukosi mizu ga simiru.

2023-02-28 (2) 22:36:11 +0900


バス停で、いつもと違う待ちかたをしている人たちを見た

basutei de, icu mo to cigau macikata o site iru hitotaci o mita

ふだんは、一列に並ぶのだが。 高校生らしかった。 と思ったら、高等学校のスクールバスがやってきて、それに乗っていった。

hudañ wa, icirecu ni narabu no da ga. kôkôsei rasikaqta. to omoqtara, kôtô gaqkô no sukûru basu ga jaqte kite, sore ni no noqte iqta.

2023-02-27 (1) 08:17:19 +0900


福音書通し読み>文語訳を読み終えた

hukuiñsjo tôsijomi>buñgojaku o jomioeta

2023-02-26 (0) 22:29:49 +0900


筆を加えた項目 [hude o kuwaeta *ɦɔŋmɪuk*]

2023-02-26 (0) 21:07:55 +0900


「愚か者が家を建て」の歌を思い出した。マタイ 7,24-27 に由来するそうだ

«orokamono ga ie o tate» no uta o omoidasita. Matai 7,24-27 ni jurai suru sô da

2023-02-26 (0) 20:12:48 +0900

肝心な「ききて行ふ者」「ききて行はぬ者」は歌からは完全に抜け落ちている

kañziñ na «kikite okonau mono» «kikite okonawanu mono» wa uta kara wa kañzeñ ni nukeocite iru

2023-02-26 (0) 21:02:59 +0900


桜田です!>特別な 試写会ですと 招かれて イブニング着て 浮くお母さん

Sakurada desu!>tokubecu na sisjakai desu to manekarete ibuniñgu kite uku okâsañ

きょうづけ毎日新聞に載った(はずの)もの。きょうのうちならネットの上でも読める。

kjô zuke 毎日 Siñbuñ ni noqta (hazu no) mono. kjô no uci nara neqto no ue de mo jomeru.

(1) 担当の編集者から、関係者だけの特別な試写会、と言われてチケットをもらうお母さん。 (2) 何を着て行こうと悩むお母さんに、お祖母さんがイブニングドレスをすすめる。 (3) 試写会にきたお母さん。まわりから浮いている。 (4) 帰って、お祖母さんに、みんな普段着だった、と文句をいうお母さん。 おやそうかい、と笑うお祖母さん。

(1) tañtô no heñsjûsja kara, kañkeisja dake no tokubecu na sisjakai, to iwarete cikeqto o morau okâsañ. (2) nani o kite jukô to najamu okâsañ ni, obâsañ ga ibuniñgu doresu o susumeru. (3) sisjakai ni kita okâsañ. mawari kara uite iru. (4) kaeqte, obâsañ ni, miñna hudañgi daqta to moñku o iu okâsañ. oja sô kai, to warau obâsañ.

3 コマめで、 イブニングドレスで着飾ったお母さんは受付の前で明らかに浮いている。 そこまでに、雰囲気で気づくだろうに。

3 komame de, ibuniñgu doresu de kikazaqta okâsañ wa akiraka ni uite iru. soko made ni, huñiki de kizuku darô ni.

2023-02-26 (0) 19:20:56 +0900


二週間分のレシートの整理。現金は一円まで合った

nisjûkañ buñ no resiito no seiri. geñkiñ wa icieñ made aqta

2023-02-26 (0) 17:42:09 +0900


天声人語>バトンをつなげていきたいと書いている

Teñsei Ziñgo>batoñ o cunagete ikitai to kaite iru

一つ前の項目で取り上げたものの結び。 私は、バトンは渡すものだと思う。 「たすきをつなぐ」からの類推か。

hitocu mae no kômoku de toriageta mono no musubi. watakusi wa, batoñ wa watasu mono da to omou. «tasuki o cunagu» kara no ruisui ka.

2023-02-26 (0) 15:39:57 +0900


ローマ字書き「天声人語」>2022 年 11 月 07 日掲載分

rômazi-gaki "Teñsei Ziñgo">2022 neñ 11 gacu 07 ka keisaibuñ

hasiwatasi(橋渡し)。

aicugu(相次ぐ)。

nezuku(根付く)。

oikomareta(追い込まれた)。

koe o agecuzukeru(声を上げ続ける)。

namitaitei(並大抵)。

2023-02-26 (0) 15:34:14 +0900


ローマ字書き「天声人語」>2022 年 11 月 06 日掲載分

rômazi-gaki "Teñsei Ziñgo">2022 neñ 11 gacu 06 ka keisaibuñ

ikinokoru(生き残る)。

sitatariociru(滴り落ちる)。

murisuzi(無理筋)。

mata mo ja(またもや)。

añ no zjô(案の定)。

môhañpacu(猛反発)。猛烈な反発、などと言い換えたい。

môhañpacu(猛反発)。môrecu na hañpacu, nado to iikaetai.

neñgu no osamedoki(年貢の納め時)。

nagareociru(流れ落ちる)。

2023-02-26 (0) 15:04:39 +0900


いかん! きょうも食べすぎた。でもこれでカップめんのストックはゼロ

ikañ! kjô mo tabesugita. de mo kore de kaqpumeñ no sutoqku wa zero

あしたから節制しよう。

asita kara seqsei sijô.

2023-02-25 (6) 22:40:23 +0900


「トラブル」を「虎振る」と思うやつはいないか

"toraburu" o "tora-buru" to omou jacu wa inai ka

「学者振る」などの「振る」。 今回はハイフンを入れて続け書きしてみたが、また考えよう。

"gakusja-buru" nado no "buru". koñkai wa haihuñ o irete cuzukegaki site mita ga, mata kañgaejô.

2023-02-25 (6) 22:04:03 +0900


日本史って、どうやって勉強すればよいのか、悩んだな

nihoñsi qte, dô jaqte beñkjô sureba joi no ka, najañda na

チャート式買ってマーカーで色塗ったりして。

*chart* siki kaqte mâkâ de iro nuqtari site.

2023-02-25 (6) 21:55:47 +0900


表札が「小山内・田中館」だと「小田・山中・内館」とも読める

hjôsacu ga「小山内・田中館」da to「小田・山中・内館」to mo jomeru

のような表札だとすると。 一つ前の項目に関連。

no jô na hjôsacu da to suru to. hitocu mae no kômoku ni kañreñ.

この例は、けさバス停で、数秒で思いついた。

kono rei wa, kesa basutei de, sûbjô de omoicuita.

こういう表札で五つの家族が住んでいたら、クロスワード一家か。

kô iu hjôsacu de icucu no kazoku ga suñde itara, kurosuwâdo iqka ka.

2023-02-25 (6) 20:22:25 +0900


桜田です!>複数の 名字出してる 表札に 縦読みもあり 横読みもあり

Sakurada desu!>hukusû no mjôzi dasite ru hjôsacu ni tatejomi mo ari jokojomi mo ari

きょうづけ毎日新聞に載った(はずの)もの。きょうのうちならネットの上でも読める。

kjô zuke 毎日 Siñbuñ ni noqta (hazu no) mono. kjô no uci nara neqto no ue de mo jomeru.

(1) 新しい家が建った。 (2) ハルが表札を「山山さんと内田さんか」と読んだので、 お祖母さんが縦読みして「山田さんと山内さんだろう」。 (3) 別の新築の家。 (3) ハルが「沼木藤さんと大鈴加さん」と読むので、 お祖母さんが横読みして「大沼鈴木加藤だよ」。

(1) atarasii ie ga taqta. (2) Haru ga hjôsacu o「山山 sañ to 内田 sañ ka」to joñda no de, obâsañ ga tatejomi site「山田 sañ to 山内 sañ darô」。 (3) becu no siñciku no ie. (4) Haru ga「沼木藤 sañ to 大鈴加 sañ」to jomu no de, obâsañ ga jokojomi site「大沼鈴木加藤 da jo」.

縦にも横にも読める漢字を取り上げたわけだが、 オチになっているか?

tate ni mo joko ni mo jomeru kañzi o toriageta wake da ga, oci ni naqte iru ka?

2023-02-25 (6) 20:12:50 +0900


紙を大量に扱うお仕事。終わって手を洗ったら、すべすべしていた。

kami o tairjô ni acukau osigoto. owaqte te o araqtara, subesube site ita.

皮膚がすり減ったか。

hihu ga suriheqta ka.

2023-02-25 (6) 20:05:43 +0900


一日、ほぼ立ちっぱなしのお仕事。やや腰が痛い

icinici, hobo taciqpanasi no osigoto. jaja kosi ga itai

2023-02-25 (6) 20:05:11 +0900


ネクタイはスーツの一部ではない。だって別々に売っているから。

nekutai wa sûcu no itibu de wa nai. daqta becubecu ni uqte iru kara.

一つ前の項目に関連。

hitocu mae no kômoku ni kañreñ.

2023-02-25 (6) 20:04:34 +0900


スーツ着用、不要なものの持ち込み禁止、にネクタイなしで行ったら、浮いた

sûcu cjakujô, hujô na mono no mocikomi kiñsi, ni nekutai nasi de iqtara, uita

スーツの人はほとんどみなネクタイをしていた。

sûcu no hito wa hotoñdo mina nekutai o site ita.

2023-02-25 (6) 20:02:44 +0900


受験生に「落ちた」は禁句。代わりに「舞い降りた」はどうか

zjukeñsei ni "ocita" wa kiñku. kawari ni "maiorita" wa dô ka

「鉛筆が落ちましたよ」の代わりに「鉛筆が舞い降りましたよ」というのである。

«eñpicu ga ocimasita jo» no kawari ni «eñpicu ga maiorimasita jo» to iu no de aru.

2023-02-25 (6) 19:34:05 +0900


岩波文庫「文語訳 新約聖書 詩篇付」も「除酵祭」のふりがなは間違い

Iwanami Buñko「buñgojaku Siñjaku Seisjo siheñcuki」mo「除酵祭」no hurigana wa macigai

2023-02-24 (5) 22:52:00 +0900


回文>「歌人戦時下(かじんせんじか)」

kaibuñ>「歌人戦時下(かじんせんじか)」

2023-02-24 (5) 22:19:29 +0900


いかん。カップめんがあるとつい食べてしまう

ikañ. kaqpu meñ ga aru to cui tabete simau

買わないようにするしかないな。

kawanai jô ni suru sika nai na.

2023-02-24 (5) 22:01:48 +0900


疲れた、というだけではパトロールカーに乗せてはもらえないそうだ

cukareta, to iu dake de wa patorôru kâ ni wa nosete moraenai sô da

おそらく、ここ金沢のどこかで出会った年輩のご婦人から聞いた話。 遠出して疲れてしまったところにパトロールカーが通りかかったので乗せてくれないかと頼んだが、 それだけの理由ではだめだった、とのこと。

osoraku, koko Kanazawa no doko ka de deaqta neñpai no gohuziñ kara kiita hanasi. tôde site cukarete simaqta tokoro ni patorôru kâ ga tôrikakaqta no de nosete kurenai ka to tanoñda ga, sore dake no rijû de wa dame daqta, to no koto.

交番が身分を示すものがないとお金を貸してくれないこと》 で思い出した話。

«kôbañ ga mibuñ o simesu mono ga nai to okane o kasite kurenai koto» de omoidasita hanasi.

2023-02-24 (5) 20:04:44 +0900


毎日新聞>天皇誕生日の朝刊に「誕生日を迎えられた」と書いている

Mainichi Siñbuñ>teñnô tañzjôbi no cjôkañ ni «tanzjôbi o mukaerareta» to kaite iru

「迎えられる」のほうが正確ではないか。 きのうづけ、社会面。 写真には実際に撮った日がはいるようになった。

«mukaerareru» no hô ga seikaku de wa nai ka. kinô zuke, sjakai-meñ. sjasiñ ni wa ziqsai ni toqta hi ga hairu jô ni naqta.

2023-02-24 (5) 17:28:32 +0900


回文>「ôsamu. umasô.(おお寒。うまそう。)」

kaibuñ>「ôsamu. umasô.(おお寒。うまそう。)」

2023-02-24 (5) 00:45:18 +0900


敵基地を攻撃し「戦争を始めたのはあっち」と言い張るようにならないか

tekikici o kôgeki si «señsô o hazimeta no wa aqci» to iiharu jô ni naranai ka

きのうづけ朝日新聞大阪本社版第一面 「プーチン氏演説を「虚構」」「バイデン氏 演説で10回以上名指し」によれば プーチン氏は「戦争を始めたのは欧米」と発言したとのこと。

kinô zuke Asahi Siñbuñ Ôsaka Hoñsja bañ daiicimeñ «Putin si eñzecu o ‹kjokô›» «Biden si eñzecu de 10 kai izjô nazasi» ni joreba Putin si wa «señsô o hazimeta no wa ôbei» to hacugeñ sita to no koto.

2023-02-24 (5) 00:27:43 +0900


桜田です!>飼いネコのマネして顔を洗わずに 済まそうとするハルしかる母

Sakurada desu!>kaineko no mane site kao o arawazu ni sumasô to suru Haru sikaru haha

きょうづけ毎日新聞に載った(はずの)もの。きょうのうちならネットの上でも読める。

kjô zuke 毎日 Siñbuñ ni noqta (hazu no) mono. kjô no uci nara neqto no ue de mo jomeru.

(1)(2)(3) 飼いネコの正太郎が、なめた前足で顔をこすっている。 (4) それを見て、顔を洗わずに済まそうとするハル。しかるお母さん。

(1)(2)(3) kaineko no Sjôtarô ga, nameta maeasi de kao o kosuqte iru. (4) sore o mite, kao o arawazu ni sumasô to suru Haru. sikaru okâsañ.

確かにネコは顔を洗わないだろうが。 朝からあまり気持ちよくないなあ。

tasika ni neko wa kao o arawanai darô ga. asa kara amari kimoci joku nai nâ.

4 コマかけてこれだけか、という気もする。

4 koma kakete kore dake ka, to iu ki mo suru.

正ちゃんのまねして顔を洗わないなら朝ご飯も正ちゃんと同じにする、 とおどす方法もあるのでは。お母さんには。

Sjôcjañ no mane site kao o arawanai nara asagohañ mo Sjôcjañ to onazi ni suru, to odosu hôhô mo aru no de wa. okâsañ ni wa.

2023-02-24 (5) 00:14:13 +0900


ベルフェゴール素数なるものを知った

Belphegor sosû naru mono o siqta

1,000,000,000,000,066,600,000,000,000,001 だそうだ。 666 の前と後ろに 0 が 13 個ずつ。

1,000,000,000,000,066,600,000,000,000,001 da sô da. 666 no mae to usiro ni 0 ga 13 ko zucu.

2023-02-23 (4) 22:37:15 +0900


「nagisa kogu(なぎさこぐ)」で回文できないか。逆は「ウゴカシ ガ」。

「nagisa kogu(なぎさこぐ)」de kaibuñ dekinai ka. gjaku wa "ugokasi ga".

2023-02-23 (4) 21:22:13 +0900


「zajaku(座薬)」 で回文できないか。逆から読むと「ウカヤ」。

「zajaku(座薬)」 de kaibuñ dekinai ka. gjaku kara jomu to "ukaja".

2023-02-23 (4) 21:20:10 +0900


「数値」と「吸う血」とは同じオトか

«sûci» to «suu ci» to wa onazi oto ka

2023-02-23 (4) 21:14:40 +0900


「反抗期」と「はんこ置き」とは同じオトか

«hankôki» to «hañko oki» to wa onazi oto ka

2023-02-23 (4) 21:13:19 +0900


「ビール売る」と「Bルール」とは同じオトか

«biiru uru» to «B rûru» to wa onazi oto ka

2023-02-23 (4) 21:10:46 +0900


「いいんです」と「委員です」とは同じオト?

«ii ñ desu» to «iiñ desu» to wa onazi oto?

2023-02-23 (4) 21:04:24 +0900


「残額不足」は「……ぶそく」と濁るが「欲求不満」は濁らない。なぜ?

「残額不足」wa "... busoku" to nigoru ga「欲求不満」wa nigoranai. naze?

2023-02-23 (4) 20:59:10 +0900


回文>「市議、詐欺師(しぎさぎし)」

kaibuñ>「市議、詐欺師(しぎさぎし)」

2023-02-23 (4) 20:43:24 +0900


日曜日の昼、香林坊大和8階の「銀座天一」にはいったのだった

nicijôbi no hiru, Kôriñbô Daiwa 8 kai no「銀座天一」ni haiqta no daqta

才巻海老のあとは、ナス、キス、シイタケのエビ詰め、 アナゴ、白子、ナノハナ。追加でイカとフキノトウ。 最後にかき揚げ。

saimaki ebi no ato wa, nasu, kisu, siitake no ebizume, anago, sirako, nanohana. cuika de ika to hukinotô. saigo ni kakiage.

2023-02-23 (4) 20:39:10 +0900


回文>「ちくり、切り口(ちくりきりくち)」

kaibuñ>「ちくり、切り口(ちくりきりくち)」

2023-02-23 (4) 20:38:18 +0900


回文>「片町の巷か(かたまちのちまたか)」

kaibuñ>「片町の巷か(かたまちのちまたか)」

2023-02-23 (4) 20:35:22 +0900


職場で、かなりの量の紙をリサイクルに出した

sjokuba de, kanari no rjô no kami o risaikuru ni dasita

疲れた。少し腰が痛い。

cukareta. sukosi kosi ga itai.

2023-02-23 (4) 19:56:58 +0900


岸信千世氏の家系図の二通りの「横線」は何を意味するか

岸信千世 si no kakeizu no hutatôri no "jokoseñ" wa nani o imi suru ka

きのうづけ毎日新聞大阪本社版「総合・社会」面の、 「岸信千世氏HP 家系図を削除」。 「岸信介」と「佐藤栄作」の兄弟を結ぶ線と、 「安倍晋三」と「岸信夫」の兄弟を結ぶ線とが、異なっている。

kinô zuke 毎日 Siñbuñ Ôsaka Hoñsja bañ "sôgô-sjakai" meñ no, 「岸信千世 si HP kakeizu o sakuzjo」. 「岸信介」to「佐藤栄作」no kjôdai o musubu señ to, 「安倍晋三」to「岸信夫」no kjôdai o musubu señ to ga, kotonaqte iru.

前者は

zeñsja wa

 +--------------+
 |       |
岸 信介   佐藤 栄作

であり後者は

de ari kôsja wa

安倍 晋三 ----- 岸 信夫

となっている。どちらも実の兄弟である。

to naqte iru. docira mo zicu no kjôdai de aru.

イサク ==== リベカ

と書けば婚姻関係である。

to kakeba koñiñ kañkei de aru.

2023-02-23 (4) 13:22:34 +0900


交番が身分を示すものがないとお金を貸してくれないこと

kôbañ ga mibuñ o simesu mono ga nai to okane o kasite kurenai koto

きのうづけ毎日新聞大阪本社版オピニオン面「みんなの広場」の、 東京都の 70 歳の無職、河内麻起子さんの「手を差し伸べてくれぬ交番」。

kinô zuke 毎日 Siñbuñ Ôsaka Hoñsja bañ opinioñ meñ "miñna no hiroba" no, Tôkjô-to no 70 sai no musjoku, 河内麻起子 sañ no «te o sasinobete kurenu kôbañ».

バッグを置き忘れてお金がなく、 交番に行ったら「身分を証明する物がないと貸せない」と断られ、 電話代も貸してくれなかった。 《規則なのはわかりますが、 市民が困っている時、手を差し伸べてくれない交番とは何なのか。 憤りを感じるとともに、とても悲しく思いました》と結んでいる。

baqgu o okiwasurete okane ga naku, kôbañ ni iqtara «mibuñ o sjômei suru mono ga nai to kasenai» to kotowarare, deñwadai mo kasite kurenakaqta. «kisoku na no wa wakarimasu ga, simiñ ga komaqte iru toki, te o sasinobete kurenai kôbañ to wa nañ na no ka. ikidôri o kañziru to tomo ni, totemo kanasuku narimasita to musuñde iru.

寸借詐欺がある以上、貸せないと思う。 知人宅まで歩いたそうだが、タクシーを使う方法もあっただろう。

suñsjaku sagi ga aru izjô, kasenai to omou. ciziñtaku made aruita sô da ga, takusii o cukau hôhô mo aqta darô.

じゃあ、あなたが貸す立場だったら、貸しますか? と自分に問うてみるか。

zjâ, anata ga kasu taciba daqtara, kasimasu ka? to zibuñ ni tôte miru ka.

2023-02-23 (4) 13:11:19 +0900


国民の祝日。職場に出た

kokumiñ no sjukuzicu. sjokuba ni deta

2023-02-23 (4) 12:47:47 +0900


桜田です!>カレンたち 百人一首に あこがれて 犬棒かるた それもへろへろ

Sakurada desu!>Kareñ taci hjakuniñ iqsju ni akogarete inubô karuta sore mo herohero

きょうづけ毎日新聞に載った(はずの)もの。きょうのうちならネットの上でも読める。

kjô zuke 毎日 Siñbuñ ni noqta (hazu no) mono. kjô no uci nara neqto no ue de mo jomeru.

(1)(2) テレビジョン放送でかるた取り(百人一首)の戦いを見て、 激しさに驚くお母さん。 カレン、自分も激しいバトルやってみたい、という。 (3) カレンとハル、かるた取り。 お祖母さんが読み上げるのは犬棒かるただ。 なかなか札が見つからない。 (4) ハルがお手つき。カレンと言い合いに。 お母さん、それを見て「激しいバトル?」

(1)(2) terebizjoñ hôsô de karutatori (hjakuniñ iqsju) no tatakai o mite, hagesisa ni odoroku okâsañ. Kareñ, zibuñ mo hagesii batoru jaqte mitai, to iu. (3) Kareñ to Haru, karutatori. obâsañ ga jomiageru no wa inubô karuta da. nakanaka huda ga micukaranai. (4) Haru ga otecuki. Kareñ to iiai ni. okâsañ, sore o mite "hagesii batoru?"

前半と後半の落差で笑いを取ろうとしたか。

zeñhañ to kôhañ no rakusa de warai o torô to sita ka.

犬棒かるただって、激しく取り合えば激しいバトルになるのに。 子どもの場合、形をまねたがるから、激しく取り合うようになりそうな。

inubô karuta daqte, hagesiku toriaeba hagesii batoru ni naru no ni. kodomo no baai, kataci o manetagaru kara, hagesiku toriau jô ni narisô na.

2023-02-23 (4) 02:01:47 +0900


桜田です!>お母さん 寝てる静かにと 言ってたら 本人帰る 寝てたのはネコ

Sakurada desu!>okâsañ nete ru sizuka ni to iqte tara hoñniñ kaeru nete ta no wa neko

きょうづけ毎日新聞に載った(はずの)もの。きょうのうちならネットの上でも読める。

kjô zuke 毎日 Siñbuñ ni noqta (hazu no) mono. kjô no uci nara neqto no ue de mo jomeru.

(1) カレンとハルが元気よく帰ってくる。 ハル、お母さんが寝てるのに気づく。 (2) お父さんが元気に帰ってくるので、ハルが止める。 (3) お母さんが元気に帰ってくるので、ハルが止め……、 (4) 寝ていたのは飼いネコの正太郎だった。

(1) Kareñ to Haru ga geñki joku kaeqte kuru. Haru, okâsañ ga nete ru no ni kizuku. (2) otôsañ ga geñki ni kaeqte kuru no de, Haru ga tomeru. (3) okâsañ ga geñki ni kaeqte kuru no de, Haru ga tome ..., (4) nete ita no wa kaineko no Sjôtarô daqta.

お母さんと正太郎では大きさが全然違う。 間違えるはずがない。

okâsañ to Sjôtarô de wa ôkisa ga zeñzeñ cigau. macigaeru hazu ga nai.

1 コマめの「シーッ」の「シ」「ッ」の字体が変なのは前からのとおり。

1 komame no「シーッ」no「シ」「ッ」no zitai ga heñ na no wa mae kara no tôri.

2023-02-22 (3) 23:51:07 +0900


Edge>検索エンジンを Google にする方法がわからず。「設定の検索」に頼る

Edge>keñsaku eñziñ o Google ni suru hôhô ga wakarazu. 「設定の検索」ni tajoru

できたのだが、ふつうに行こうとすると行けない。

dekita no da ga, hucû ni jukô to suru to jukenai.

2023-02-22 (3) 23:46:39 +0900


筆を加えた項目 [hude o kuwaeta *ɦɔŋmɪuk*]

2023-02-22 (3) 23:31:19 +0900


聖書の通し読み>口語訳(ミニ)、読み終えた

Seisjo no tôsijomi>kôgojaku (mini), jomioeta

福音書通読>口語訳(ミニ)をまた読み始める》 からリンクをたどった先からか。 十一か月ほどかかったことになる。 だいぶサボった。

«福音書通読>口語訳(ミニ)をまた読み始める» kara rinku o tadoqta saki kara ka. zjûicikagecu hodo kakaqta koto ni naru. daibu saboqta.

福音書はいまルカの途中。これを読み切ってから、 次の通し読みにはいる予定。

hukuiñsjo wa ima Ruka no tocjû. kore o jomikiqte kara, cugi no tôsijomi ni hairu jotei.

2023-02-22 (3) 22:07:31 +0900


すのもの Sunomono